Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Podnikateľské a hospodárske inštitúcie(350 záznamov)

1 - 25 z celkom 350 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Združenie právnických a fyzických osôb zamestnávajúcich v pracovnom pomere zamestnancov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, tvorba zákonov a legislatívnych opatrení.
Dobrovoľné združenie poistných matematikov, aktuárov a iných odborníkov z celého finančného trhu.
Vytváranie nových obchodných a kooperačných vzťahov a kontaktov v elektrotechnickom priemysle, účasť na zahraničných projektoch v prospech členských organizácií.
Záujmové združenie združujúce spoločnosti zaoberajúce sa podnikaním v oblasti dlhodobého prenájmu majetku.
Nezisková organizácia združujúca právnické osoby, ktoré sa zaoberajú opravami a modernizáciou koľajových vozidiel.
Medzinárodná asociácia kritikov moderného a súčasného umenia. Profesijné združenie, ktoré združuje špičkových odborníkov z oblasti teórie a kritiky moderného a súčasného umenia.
Zlepšenie kvality povrchových a podzemných vôd. Výmena poznatkov a skúseností, odborná výchova, vydávanie odborných publikácií a organizovanie odborných akcií.
Skúšanie a certifikácia stavebných výrobkov a strojov, energetická certifikácia budov, certifikácia manažérskych systémov, kalibrácia a overovanie meradiel, znalecká a projekčná činnosť.
Organizácia združujúca fyzické a právnické osoby podnikajúce vo výrobe, spracovaní a predaji mlieka a mliečnych výrobkov.
Poskytovanie účinnej pomoci a spolupráce výrobným družstvám v oblastiach ich činnosti, spravovanie spoločných fondov výrobného družstevníctva a majetku zväzu.
Zmyslom existencie združenia je pomáhať svojim členom a prispievať k snahe o neustále zvyšovanie bezpečnosti v cestnej doprave.
Organizovanie besied s významnými osobnosťami ekonomického, politického a spoločenského života na Slovensku.
Organizácia združujúca prekladateľov a tlmočníkov. Stanovy, etický kódex, členovia.
Asociácia technických diagnostikov Slovenskej republiky - členovia, vzdelávanie, spolupráca, kontakt.
Dobrovoľné združenie fyzických osôb členov Cirkvi adventistov siedmeho dňa a právnických osôb, ktoré pôsobia v Českej republike a v zahraničí.
Podpora vysokého štandardu dodržiavania podmienok kvality výroby, podpora využívania elektronických registračných pokladníc smerujúcich k dlhodobým ekologickým, ekonomickým a energetickým efektom.
Prispievanie k vybudovaniu modernej a rozvinutej trhovej ekonomiky. Zabraňovanie politickým a ekonomickým opatreniam vedúcim k zhoršovaniu rovnoprávneho trhového podnikateľského prostredia.
Združenie osôb zaoberajúcich sa finančným riadením podnikov, výmena informácií a skúseností, výskum a vývoj metód finančného riadenia podnikov.
SZ CHKT združuje SK i zahraničných podnikateľov, zamestnancov, inštitúcie a ostatných záujemcov z oblasti výroby, dovozu, obchodu, servisu, vzdelávania a užitia chladiacej a klimatizačnej techniky.
Dobrovoľná záujmová organizácia - združovanie archivárov všetkých druhov a typov archívov, vysokoškolských pedagógov, ako aj pracovníkov z oblasti registratúr.
Cieľom je prispievať osvetovou činnosťou k vytváraniu podpory verejnosti pre zákonný spravodajský systém SR.
Ochrana a kolektívna správa práv slovenských a zahraničných producentov, majiteľov a správcov práv v slovenskom audiovizuálnom prostredí.