Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Podnikateľské a hospodárske inštitúcie(342 záznamov)

1 - 25 z celkom 342 výsledkov
Odporúčame vám
Dobrovoľné záujmové združenie právnických osôb pre výskum, vývoj, výrobu, predaj a dovoz motorových vozidiel.
Ústredný orgán štátnej správy SR. Ochrana, podpora hospodárskej súťaže a vytváranie podmienok pre jej ďalší rozvoj a tiež koordinácia štátnej pomoci.
Biologické, technické a obchodné služby pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Sprostredkovanie práce v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva.
Združenie členov z audiovízie so zameraním na televíznu tvorbu - autorské a etické záujmy, prostriedky proti komercionalizácii tvorby.
Organizácia združujúca subjekty z oblasti obchodu, služieb, výroby, akademickej obce a školstva.
Združenie subjektov v poľnohospodárstve. Uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky, spolupráca s domácimi a medzinárodnými organizáciami.
Združenie slovenského kozmetologického zväzu formou schôdzí, seminárov a prezentačných akcií. Rozvíjanie odbornej úrovne kozmetiky a kozmetológie na Slovensku.
Odborový zväz pracovníkov chémie, gumárenského, farmaceutického, energetického priemyslu a výrobcov tepla.
Cieľom je prispievať osvetovou činnosťou k vytváraniu podpory verejnosti pre zákonný spravodajský systém SR.
Zoskupenie profesionálnych podnikateľov a manažérov. Presadzovanie foriem podnikania, ktoré budú v súlade s kresťanskými ideálmi.
Aktivity, legislatíva, podpory, trhové informácie, obchodné reťazce, informácie.
Združenie českých podnikov a podnikateľov pre šírenie znalostí o environmentálnom manažmente v českom priemysle.
Podporovanie a udržiavanie najvyššieho možného štandardu ošetrovateľskej praxe a praxe pôrodnej asistencie pre každého človeka.
Odborný kontrolný orgán vykonávajúci štátny dozor a ukladajúci pokuty vo veciach starostlivosti o životné prostredie. Kontrola životného prostredia.
Presadzovanie záujmov členov vo vzťahu k orgánom a ďalším organizáciám štátnej správy a samosprávy, navrhovanie a spolupôsobenie pri tvorbe legislatívnych a hospodárskych opatrení.
Pomoc pri rozvoji malého a stredného podnikania, predovšetkým situovaného do podnikateľského inkubátora.
Dobrovoľné združenie poistných matematikov, aktuárov a iných odborníkov z celého finančného trhu.
Inšpektorát práce. Dodržiavanie právnych predpisov na zaistenie BOZP, dozor. Zoznam inšpektorátov.
Reprezentovanie a obhajovanie záujmov dopravcov na medzinárodnej úrovni. Predaj širokého sortimentu doplnkov a náhradných dielov pre nákladnú dopravu.
Dozor nad dodržiavaním predpisov, vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie predpisov, poradenstvo v oblasti ochrany práce zamestnávateľom, zamestnancom a fyzickým osobám.
Previerky so špeciálnym režimom, celoslovenské a krajské previerky. Previerky bezpečnosti práce a nelegálnej práce.
Všeobecná verejná správa, uplatňovanie právnych predpisov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o nelegálnej práci.
Kontrola pracovných postupov, prostriedkov, dodržiavania predpisov a BOZP.
Dozor a vyšetrovanie - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovno - právne vzťahy, nelegálna práca a zamestnávanie, trhový dohľad, pracovné podmienky.