Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Odvoz odpadu(352 záznamov)

1 - 25 z celkom 352 výsledkov
Odporúčame vám
Odvoz a spracovanie separovaného odpadu, poradenstvo ohľadom odpadu a jeho recyklácie, likvidácia nebezpečného odpadu, posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Predaj ekologických hnojív.
Odvoz komunálneho odpadu, spaľovanie odpadov, triedený zber vybraných druhov odpadov, odvoz objemného odpadu, odvoz drobného stavebného odpadu.
Prenájom veľkokapacitných kontajnerov. Odvoz a likvidácia odpadu.
Vyhľadávanie, zber, triedenie a odvoz odpadov z plastov, z maloobchodných a veľkoobchodných prevádzok a firiem, výrobných spoločností, recyklácia a zhodnocovanie odpadov z plastov.
Odvoz záhradného odpadu, úprava trávnikov, orezávanie stromov. Poľnohospodárske a lesnícke poradenstvo. Služby pre lesné hospodárstvo.
Zber, preprava a zhodnocovanie odpadov, triedenie, lisovanie, recyklácia, preprava a nakladanie s nebezpečným odpadom. Zámočnícke, zváračské a stavebné práce, prenájom špeciálnych vozidiel, a strojov.
Čistiareň odpadových vôd - nakladanie a manipulácia s odpadmi, zber a zneškodnenie odpadov, úprava kyslých, zaolejovaných a alkalických vôd, skládkovanie. Poradenská a inžinierska činnosť.
Poskytovanie služieb v oblasti komunálneho odpadu - nakladanie a vývoz odpadu.
Zber komunálneho a priemyselného odpadu, výkup, separácia a predaj druhotných surovín, výkup nebezpečných odpadov.
Komunálne služby, spracovanie a nakladanie so všetkými druhmi odpadu. Odvoz nebezpečného a stavebného tovaru, azbestu a druhotných surovín.
Dovoz štrku, piesku, zeminy, kameniva. Odvoz stavebného a objemného odpadu. Búracie, zemné a výkopové práce.
Sťahovanie, vypratávanie, odvoz odpadu, búranie, pílenie panelu, preprava materiálu.
Výkopové, búracie a zemné práce. Odvoz stavebného odpadu. Dovoz sypkých materiálov. Asfaltovanie. Betónovanie. Prenájom Strojov. Prenájom mechanizmov.
Likvidácia a demontáže technologických zariadení. Triedenie železného šrotu a farebných kovov ako druhotnej suroviny.
Odvoz stavebného a zmiešaného odpadu, prenájom kontajnerov, výroba recyklátu. Stavby ciest, chodníkov a odstavných plôch. Odvoz a dovoz zeminy, taktiež búracie, zemné a výkopové práce.
Zber a zneškodňovanie odpadov z domácností a firiem. Technické služby. Údržba mestských komunikácií, čistenie mesta, údržba zelene a verejného osvetlenia. Pohrebné služby.
Výstavba a opravy vodovodov a kanalizácií, zemné práce, stavebné práce a vývozy odpadových vôd, žúmp a lapačov tukov. Dodávka a montáž vodomerov, čerpacej techniky, chlórovacích zariadení.
Ekologická recyklácia odpadov. Špecializácia na materiálové zhodnocovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Odvoz, poradenstvo, odber elektroodpadu na zhodnotenie.
Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov, nakladanie s nebezpečnými odpadmi.
Odvoz odpadu v kontajneroch, dovoz makadamu. Preprava poľnohospodárskych komodít.
Výstavba bytov, domov na kľúč, úprava holopriestorov a kancelárskych priestorov na kľúč, výkopové práce, búracie a demolačné práce, murárske práce, sadrokartonárske práce, železobetónové konštrukcie.
Poskytovanie služieb čistenia, prevozu a zneškodňovania nebezpečných tekutých odpadov i ich pevných zložiek.
Vykonávanie jednoduchých stavieb, prevádzka a údržba osvetlenia, parkovísk, trhovísk, verejných WC, komunikácii, výsadba zelene, tepelné hospodárstvo, likvidácia odpadu. Doprava a mechanizácia.
Odvoz odpadu, prenájom kontajnerov, dovoz štrku, piesku, zeminy. Nákladná doprava.
Zemné a búracie práce, preprava sypkého materiálu, odvoz odpadu, recyklácia staveného odpadu, prenájom kontajnerov, prenájom vibračnej techniky. Pneuservis na nákladné a osobné autá, motocykle.