Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Odvoz odpadu - Žilinský kraj(43 záznamov)

Slovensko Odvoz odpadu - Žilinský kraj
1 - 25 z celkom 43 výsledkov
Odporúčame vám
Separovaný zber odpadu, prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadu skládkovaním, kompostovanie odpadu. Údržba verejnej zelene, čistenie komunikácií a verejných priestranstiev.
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov. Preprava nebezpečných odpadov.
Výkup a spracovanie železného šrotu, farebných kovov a elektroodpadu, likvidácia zariadení, autovrakovisko. Medzinárodná a vnútroštátna kontajnerová preprava. Predaj použitých náhradných dielov.
Asfaltovanie chodníkov, ciest, komunikácii liatym asfaltom. Zemné a výkopové práce, pokladanie zámkovej dlažby, búracie práce. Odvoz nadbytočnej a kontaminovanej zeminy.
Výkup a spracovanie druhotných surovín - železo, železný šrot a plech, meď, hliník, mosadz a antikor. Odvoz druhotných surovín kontajnerovými vozidlami s hydraulickými rukami.
Zber a výkup kovového šrotu, nakladanie s nebezpečným odpadom.
Údržba zelene, komunikácií, návrh a realizácia záhrad, odvoz biologického a komunálneho odpadu, frézovanie pňov, upratovacie a čistiace práce, autoservis, zámočnícke práce, natieračské práce.
Odvoz a skládka komunálneho odpadu, údržba mestských komunikácií, verejného osvetlenia a zelene.
Výkup druhotných surovín, likvidácia technologických zariadení, odvoz odpadu.
Preprava odpadov, vypracovanie prevádzkových poriadkov a plánov odpadového hospodárstva, odborných posudkov, poradenstvo v oblasti ekológie.
Prenájom veľkokapacitných kontajnerov v objeme 11 m3 s nosnosťou 6,5 a 10 ton. Kontajnery na stavebný, komunálny a bio odpad, prepravu strojov, dovoz štrkov, pieskov, suťe, suchého betónu, dreva.
Strojné zametanie ulíc, správa bytového fondu, vývoz fekálií.
Výkup železného šrotu, farebných kovov (Al, Cu, Ms, bronz, nerez), likvidácia technologických zariadení.
Rekonštrukčné stavebné práce, úpravy parkov, záhrad, výrobných a prevádzkových objektov, architektonických stavieb, asanácie. Prenájom kontajnerov a cisterien, odvoz odpadu.
Výkup a spracovanie druhotných surovín - železný šrot, farebné kovy, odpadový papier. Odvoz druhotných surovín vlastnými kontajnerovými vozidlami s hydraulickými rukami.
Zber druhotných surovín - sklo, papier, plasty, drevo, kov, separácia a recyklácia odpadu a elektroodpadu.
Poskytovanie technických služieb - odvoz odpadu, čistenie a údržba komunikácii.
Nákup a predaj jazdených nákladných áut a stavebných strojov. Dovoz nákladných vozidiel a stavebných strojov. Prenájom odpadových kontajnerov, likvidácia odpadu, prenájom automobilov, truck parking.
Zneškodňovanie a odvoz nebezpečných odpadov, nakladanie s odpadom, poradenstvo v životnom prostredí.
Separovaný zber odpadov pre obce a mestá, odber oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín, posudková činnosť. Likvidácia, odvoz a zhodnocovanie odpadov. Spracovanie legislatívy.
Zabezpečenie odvozu odpadu, údržby a čistenia komunikácií. Starostlivosť o mestskú zeleň, dopravné značenie, verejné osvetlenie.
Preprava odpadu. Zber a zneškodňovanie iných odpadov, druhotných surovín.
Likvidácia a demontáže technologických zariadení. Triedenie železného šrotu a farebných kovov ako druhotnej suroviny.
Prevádzkovanie skládky odpadu, zber a preprava odpadov, triedenie separovaného odpadu.
Odvoz drobného stavebného a komunálneho odpadu. Betónové výrobky, skruže, rúry a doprava.