Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Ostatné združenia a spolky(59 záznamov)

1 - 25 z celkom 59 výsledkov
Odporúčame vám
Združenie členov z audiovízie so zameraním na televíznu tvorbu - autorské a etické záujmy, prostriedky proti komercionalizácii tvorby.
Spolok abstinentov. Sociálna prevencia, propagácia zdravého spôsobu života, skvalitnenie sociálneho usmernenia občana.
Artikulácia, šírenie a obhajoba konzervatívnych postojov a hodnôt v slovenskej spoločnosti, a to predovšetkým vo verejnom živote.
Združenie kaderníkov a vizážistov. Organizácia kaderníckych a kozmetických akcií, súťaží, workshopov, fotogaléria.
Záujmové združenie právnických osôb pre rozhodovanie sporov. Spotrebiteľské rozhodcovské konanie.
Združenie - zlepšenie komunity a postupne celého sveta. Informácie - vedenie, aktivity, linky, kódex, mediálni partneri.
Združenie, ktorého cieľom je minimalizácia škôd spôsobených zneužívaním alkoholu, ochrana detí a mládeže pred alkoholom, prevencia vzniku závislosti, edukatívne vplývanie na chránené osoby.
Združovanie významných osobností slovenskej audiovizuálnej kultúry. Rozvoj duchovných hodnôt, podpora rôznorodých kultúrnych aktivít.
Zoskupenie firiem podnikajúcich na území Slovenska a venujúcich sa firemnej filantropii. Angažovanie sa vo verejne prospešných projektoch, zlepšenie komunikácie s médiami a ostatnými firmami.
Pohrebné podporné združenie - poisťovací spolok. Dobrovoľné združenie občanov na vykonávanie poistenia.
Verejnoprospešné zoskupenie osôb, ktorým nie je ľahostajné negatívne pôsobenie drog na život a zdravie jednotlivca.
Organizačné združenie rozvíja svoju činnosť v športovej a kultúrnej oblasti so zameraním na aktívne trávenie voľného času miestnej komunity Zalužíc a okolia.
Joga v dennom živote - cvičenia pre fyzické, psychické, sociálne a duchovné zdravie.
Podpora obnovy bytových domov, stanovy združenia, prihláška za člena, členský príspevok, kontakt.
Nezisková organizácia, sociálna prevencia, poradenstvo, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, tvorba a ochrana životného prostredia. Vzdelávanie závislých a ich rodinných príslušníkov.
Nezávislé združenie aktívnych študentov, manažérov a osobností - formovanie názorov a hodnôt, prepájanie študentov s významnými osobnosťami z praxe.
Vydávanie publikácií, materiálov Michala Bosáka, organizovanie kultúrno - spoločenských podujatí.
Asociácia presadzujúca starobylú kultivačnú metódu zušľachťovania mysle, tela a ducha, ktorá zbližuje ľudí národností, pôvodov a všetkých vekových kategórií.
Ochrana záujmov prevádzkovateľov kín na Slovensku, sprostredkovanie komunikácie s filmovými distribučnými spoločnosťami, audiovizuálnym fondom, ministerstvom kultúry, autorskými zväzmi.
Dobrovoľná práca, sociálna práca v teréne, kultúrno - spoločenské aktivity, ochrana životného prostredia, organizovanie táborov.
Konferencie, semináre, workshopy, tlačové správy. Obhajoba chudobných, zlepšovanie participácie chudobných ľudí, posilňovanie ich schopnosti hovoriť o otázkach chudoby.
Združenie ľudí žijúcich jednoduchý život v prírode, žijúcich na samotách bez akejkoľvek finančnej podpory.
Dobrovoľné, nezávislé, apolitické združenie právnických a fyzických osôb.