Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Patenty a ochranné známky(55 záznamov)

1 - 25 z celkom 55 výsledkov
Odporúčame vám
Patentová a známková kancelária sa špecializuje na ochranu predmetov priemyselných práv, ako sú patenty, ochranné známky a dizajny, a to v medzinárodnom meradle.
Poskytovanie komplexných advokátskych služieb v oblasti obchodného práva, domácich a medzinárodných arbitráží, duševného vlastníctva, fúzií a akvizícií, projektového financovania a reštrukturalizácie.
Patentová, známková a znalecká kancelária - práva duševného vlastníctva (patenty, úžitkové vzory, ochranné známky, dizajny, autorské práva). Súdnoznalecká, poradenská a konzultačná činnosť.
Advokátska kancelária. Vykonávanie právnych činností. Právne služby v oblasti duševného vlastníctva, autorských a priemyselných práv.
Patentová, známková, oceňovacia a súdno - znalecká kancelária. Právne poradenstvo.
Právnická a patentová kancelária - patenty a užitočné vzory, priemyselné vzory, ochranné známky, licencie a zmluvy. Právne poradenstvo.
Právnická a patentová kancelária - patenty a užitočné vzory, priemyselné vzory, ochranné známky, licencie a zmluvy. Právne poradenstvo.
Patentová a známková kancelária, služby v oblasti priemyselno - právnej ochrany.
Právo duševného vlastníctva, európske, imigračné právo, nehnuteľnosti a stavebné právo, občianske, pracovné a rodinné právo, právo obchodných spoločností, patenty, zdravotníctvo, fúzie a akvizície.
Patentová, technická, známková a súdnoznalecká kancelária
Patentová a známková kancelária - komplexné služby v oblasti práv duševného vlastníctva. Patenty, úžitkové vzory, ochranné známky, dizajny, internetové domény, colné opatrenia.
Odborné služby v oblastiach ochrany duševného vlastníctva. Príprava a podanie prihlášky na registráciu ochrannej známky, patentu, úžitkového vzoru, dizajnu a ich udržovanie v platnosti.
Znalecká poradenská činnosť. Spracovanie odhadov a oceňovanie so špecializáciou na autorské a priemyslové práva, ochranné známky, patenty, licencie, know - how. Reklamné právo, klamlivá reklama.
Advokátska, patentová a známková kancelária - zastupovanie pred Európskym patentovým úradom a pred Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu. Rodinné právo, občianske, obchodné a pracovné právo.
Poskytovanie právnických skužieb - ochranné známky, patenty, autorské právo, licenčné právo, duševné vlastníctvo. Občianske, pracovné, ústavné, duševné, obchodné právo, právo obchodných spoločností.
Poskytovanie komplexných právnych a súvisiacich odborných služieb domácim i zahraničným klientom, v ktorejkoľvek právnej oblasti.
Služby patentového zástupcu - patenty, ochranné známky, dizajny, úžitkové vzory, doménové mená.
Ochranná známka, patent, dizajn, oceňovanie priemyselných práv, registrácia ochranných známok, licencie, európsky patent, európska ochranná známka EUTM, CTM, PCT patenty WIPO, EUIPO, UPV.
Právne služby v oblasti obchodného, konkurzného, bankového a finančného práva, práva nehnuteľností, duševného vlastníctva a pracovného práva.
Patentová a známková kancelária. Udeľovanie ochranných známok, patentov. Poskytovanie služieb v oblasti priemyselnoprávnej ochrany.
Priemyselno-právna ochrana, zastupovanie klienta, pomoc pri riešení sporov, poradenstvo pre autorské práva.
Ochranné známky, outsoursing registratúry, vypracovanie registratúrnych poriadkov, projekty a smernice na ochranu osobných údajov, školenia, metrológia, poradenstvo a zavádzanie ISO noriem.
Advokátska kancelária. Právne služby a poradenstvo v oblastiach obchodného, autorského, konkurzného, daňového práva a práva obchodných spoločností.
Právne služby, právne poradenstvo, obchodné, občianske, pracovné, autorské právo, ochranné známky.