Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Patenty a ochranné známky(52 záznamov)

1 - 25 z celkom 52 výsledkov
Odporúčame vám
Služby v oblasti ochrany duševného vlastníctva - patenty, ochranné známky, oceňovanie duševného majetku. Konzultačné a poradenské služby. Súdno-znalecké posudky, vypracovanie posudkov.
Patentová a známková kancelária sa špecializuje na ochranu predmetov priemyselných práv, ako sú patenty, ochranné známky a dizajny, a to v medzinárodnom meradle.
Odborné služby v oblastiach ochrany duševného vlastníctva. Príprava a podanie prihlášky na registráciu ochrannej známky, patentu, úžitkového vzoru, dizajnu a ich udržovanie v platnosti.
Služby patentového zástupcu - patenty, ochranné známky, dizajny, úžitkové vzory, doménové mená.
Priemyselno-právna ochrana, zastupovanie klienta, pomoc pri riešení sporov, poradenstvo pre autorské práva.
Patentovaná známková kancelária, ochranné známky, vynálezy, úžitkové vzory, dizajny, rešerše, konzultácie a poradenstvo.
Právo duševného vlastníctva, európske, imigračné právo, nehnuteľnosti a stavebné právo, občianske, pracovné a rodinné právo, právo obchodných spoločností, patenty, zdravotníctvo, fúzie a akvizície.
Patenty, ochranné známky, úžitkové vzory a dizajny. Zastupovanie pred patentovými úradmi.
Poradenstvo v oblasti chemickej legislatívy, priemyselného práva a bezpečnosti pre manipuláciu s nebezpečnými chemickými látkami.
Občianske, obchodné, pracovné, stavebné, správne a banské právo, ochrana práv majiteľov ochranných známok.
Komplexné právne služby a zastupovanie v ostatných oblastiach súkromného a verejného práva. Komplexné súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok. Zakladanie, fúzie a akvizície finančných inštitúcií.
Právne služby, právne poradenstvo, obchodné, občianske, pracovné, autorské právo, ochranné známky.
Poskytovanie komplexných advokátskych služieb v oblasti obchodného práva, domácich a medzinárodných arbitráží, duševného vlastníctva, fúzií a akvizícií, projektového financovania a reštrukturalizácie.
Patentová, známková a znalecká kancelária - práva duševného vlastníctva (patenty, úžitkové vzory, ochranné známky, dizajny, autorské práva). Súdnoznalecká, poradenská a konzultačná činnosť.
Advokátska kancelária. Vykonávanie právnych činností. Právne služby v oblasti duševného vlastníctva, autorských a priemyselných práv.
Patentová, známková, oceňovacia a súdno - znalecká kancelária. Právne poradenstvo.
Právnická a patentová kancelária - patenty a užitočné vzory, priemyselné vzory, ochranné známky, licencie a zmluvy. Právne poradenstvo.
Právnická a patentová kancelária - patenty a užitočné vzory, priemyselné vzory, ochranné známky, licencie a zmluvy. Právne poradenstvo.
Patentová a známková kancelária, služby v oblasti priemyselno - právnej ochrany.
Patentová, technická, známková a súdnoznalecká kancelária
Patentová a známková kancelária - komplexné služby v oblasti práv duševného vlastníctva. Patenty, úžitkové vzory, ochranné známky, dizajny, internetové domény, colné opatrenia.
Znalecká poradenská činnosť. Spracovanie odhadov a oceňovanie so špecializáciou na autorské a priemyslové práva, ochranné známky, patenty, licencie, know - how. Reklamné právo, klamlivá reklama.
Advokátska, patentová a známková kancelária - zastupovanie pred Európskym patentovým úradom a pred Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu. Rodinné právo, občianske, obchodné a pracovné právo.