Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Piesok a štrk(97 záznamov)

1 - 25 z celkom 97 výsledkov
Odporúčame vám
Predaj štrkov, prírodných a ozdobných kameňov, betónovej dlažby. Predaj PHM, zemné práce a nákladná doprava
Makadam, štrk, piesok, zemina. Predaj a dovoz autom s kapacitou 5 ton alebo cca 3m3.
Predaj stavebného materiálu - štrkopiesku, piesku, cementu a zeminy. Doprava nákladnými automobilmi.
Produkcia štrkov a kamenív vo viac ako 325 frakciách, predaj štrku, piesku a štrkopiesku.
Výroba, predaj, doprava a čerpanie betónov. Spracovanie a predaj štrkov, pieskov a drveného kameniva. Zemné práce. Nákladná preprava sypkých materiálov.
Ťažba, predaj a spracovanie štrkopieskov a kameniva. Stavebný materiál.
Spracovanie, predaj a distribúcia štrkov, pieskov, okrasných kameňov, drvín a zemín.
Zemné, výkopové búracie práce, nakladná autodoprava. Odvoz a dovoz všetkých druhov sypkých materiálov. Predaj a dovoz štrkov, pieskov, drveného kameniva. Výstavba inžinierskych a cestých stavieb.
Predaj pevných uhoľných palív, pieskov, štrkov a ostatného stavebného materiálu. Koks, brikety, prírodné ťažené kamenivo, lomový kameň. Prenájom plôch, nebytových priestorov, vozidiel a mechanizmov.
Predaj pevných palív - uhlie, koks a palivové drevo. Predaj štrku a piesku, vnútroštátna a medzinárodná kamiónová doprava. Predaj automatických kotlov.
Vnútroštátna a medzinárodná autodoprava, zemné, výkopové a búracie práce, uskladňovania a likvidácia stavebného odpadu, zakladanie inžinierskych sietí. Výroba kameniva, predaj uhlia a dreva.
Výroba a predaj kamenárskych produktov z prírodného kameňa a štrkov - kamenivo, dolomit, vápenec, štrkopiesok, kremenec a andezit. Nákladná doprava, recyklácia stavebného materiálu, prenájom strojov.
Príjem a recyklácia stavebného odpadu, drobného stavebného odpadu a odpadu z demolácií, predaj kameniva, štrku a piesku.
Predaj štrkopieskov a okrasných kameňov. Búracie a asanačné práce, výkopové práce.
Predaj stavebného a stavebno-hutného materiálu, sypkých stavebných materiálov, pieskov, štrkopieskov a štrku. Zemné práce, nákladná doprava.
Vnútroštátna nákladná doprava do 24 ton. Predaj drevotriesky, sololitu, železiarskeho tovaru, nábytkárskeho kovania, úchytiek, kuchynského vybavenia. Ťažba a predaj piesku, štrku, drveného štrku.