Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Stavebné hmoty(834 záznamov)

1 - 25 z celkom 834 výsledkov
Odporúčame vám
Predaj stavebných materiálov a prírodného kameňa. Realizácia demolačných, zemných a výkopových prác.
Predaj pevných uhoľných palív, pieskov, štrkov a ostatného stavebného materiálu. Koks, brikety, prírodné ťažené kamenivo, lomový kameň. Prenájom plôch, nebytových priestorov, vozidiel a mechanizmov.
Výroba betónu, betónových výrobkov, prefabrikátov. Poskytovanie kurzov v oblasti betónových konštrukcií.
Obchodné zastúpenie. Predaj interiérových a fasádnych farieb HET. Stavebná chémia, sádra, tekutý štuk.
Výroba a certifikovaný dovoz betónu, betónových zmesí, štrku a piesoku. Prenájom bagrov.
Výroba a rozvoz baleného a voľne loženého vápna - vápno, vápenné hydráty a mleté vápence.
Stavba dopravných, inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb. Predaj cementového tovaru a umelého kameňa.
Metalurgická podpora výroby pri výrobe ocele, dodávky a poradenstvo so šrotom, odsírenie ocele, vývoj materiálov pre hutnícky priemysel.
Likvidácia stavebných odpadov. Doprava sypkých materiálov, predaj štrku a piesku.
Predaj pevných palív - uhlie, koks a palivové drevo. Predaj štrku a piesku, vnútroštátna a medzinárodná kamiónová doprava. Predaj automatických kotlov.
Vnútroštátna a medzinárodná autodoprava, zemné, výkopové a búracie práce, uskladňovania a likvidácia stavebného odpadu, zakladanie inžinierskych sietí. Výroba kameniva, predaj uhlia a dreva.
Distribúcia a spracovanie prírodného kameňa. Výroba - jedno, dvoj a trojhroby, pomníky, urnové hroby, urny, hláviky, lavičky a prekrytia. Veľkoobchod.
Zemné, výkopové a búracie práce. Autodoprava, kontajnerová doprava, odvoz odpadu. Predaj štrku, piesku, ornice a triedenej zeme.
Stavebniny - predaj piesku, štrku, kameňov a kamennej drte. Uhoľné sklady - predaj uhlia, volne ložené a balené po 25kg - kocka, orech, ekohrášok, nemecké brikety, koks.
Predaj stavebného materiálu. Cement, lepidlá, tehly, betónové výrobky, izolačný materiál, sadrokartón, kovovýrobky, stavebná chémia.
Výroba a predaj kamenárskych produktov z prírodného kameňa a štrkov - kamenivo, dolomit, vápenec, štrkopiesok, kremenec a andezit. Nákladná doprava, recyklácia stavebného materiálu, prenájom strojov.
Maloobchodný predaj stavebného materiálu - cement, lepidlá, sadrokartón, tehly, lexan, garážové brány.
Predaj štrkov, prírodných a ozdobných kameňov, betónovej dlažby. Predaj PHM, zemné práce a nákladná doprava
Predaj a výroba vápenca, kamenných drtí, priemyselných hnojív. Úprava a zušľachťovanie nerastov.
Čistenie, maľovanie a NANO impregnácia fasád, striech, interiérov, chodníkov a iných povrchov.
Predaj stavebnín - štrk, piesok, tmely, lepidlá, panely a betón, tehly, dlažby a obklady.
Predaj stavebnín a stavebného materiálu - cementy, vápno, vápenec. Tehly, pórobetón. Šalovacie tvárnice. Ploty, šamotové tehly.
Projekcia, výroba a servis betonárky, špeciálne betonárne, recyklačné zariadenia, zásobníky a dopravníky, riadiace systémy a váhy.
Predaj betónu, štrku. Dodávky stavebných materiálov, prenájom malej stavebnej mechanizácie, buniek a skladov, návesov, domiešavačov, skladačov.