Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pomoc drogovo závislým(25 záznamov)

1 - 25 z celkom 25 výsledkov
Odporúčame vám
Snaha o zachovanie ľudských práv a skvalitňovanie života ohrozených komunít, a to najmä osôb užívajúcich drogy, pracujúcich v sex-biznise, mladých ľudí s nedostatočným prístupom k službám.
Centrum mentálneho zdravia - psychiatrické zariadenie. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre dospelých aj pre deti.
Občianske združenie - liečba drogových závislostí, liečba závislostí od hazardných hier.
Pomoc ľuďom závislých na drogách. Je zriaďovateľom neštátnych účelových zariadení - Resocializačné stredisko pre drogovo závislých, Domov na polceste a Centrum poradenských a informačných služieb.
Pomoc drogovo závislým mladým ľuďom a ich rodinám, prevádzkovanie domu komunity.
Resocializácia a rehabilitácia osôb závislých na drogách, alkohole a patologickom hráčstve.
Terapeutické sedenia, odvykacie kúry, tréningové programy, poradenstvo.
Resocializačné služby. Cieľom je celková zmena osobnosti a postojov v živote, postojov k drogám a drogovému životu, rast osobnosti, sebaúcty, pozitívnych postojov k životu, práce a rodine.
Klub abstinujúcich - pravidelné stretnutia členov, organizovanie športových aktivít pre členov.
Komplexná starostlivosť o osoby závislé od psychoaktívnych látok v oblasti resocializácie a reintegrácie do spoločnosti.
Občianske združenie zamerané na prevenciu užívania drogy, pomoc drogovo závislým. Prevencia mládeže a poradenstvo pre rodičov.
Pomoc deťom aj dospelým so psychickými problémami, ale aj tým, ktorí sa nevedia vysporiadať so psychickou traumou.
Občianske združenie - ochrana a podpora zdravia, poskytovanie sociálnej pomoci a edukačné činnosti, prevencia a podpora resocializácie drogovo závislých, charitatívne činnosti.
Občianske združenie - práca, ciele, pomoc závislým, príspevkové platby, kontakt.
Ochrana a podpora zdravia, liečba drogovo závislých, podpora a rozvoj telesnej kultúry, sociálna pomoc, podpora vzdelávania, ochrana ľudských správ. Liečba, konzultácie.
Prevencia drogovej závislosti, prevenčná činnosť pre abstinujúcich závislých, rodinných príslušníkov, besedy a všeobecne prospešné služby v boji proti drogám.
Poskytovanie prevencie v oblasti sociálno - patologických javov - drogové závislosti a prostitúcia.
Prevencia kriminality, drogových závislostí a inej protispoločenskej činnosti. Publikačná, poradenská činnosť, organizovanie seminárov a diskusií.
Prevencia a riešenie psychosociálneho zlyhania detí, mládeže a dospelých pri zneužívaní návykových látok. Odborné prednášky, besedy a diskusie, skupinové a terapeutické sedenia.