Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Poradenstvo v krízovom manažmente - Slovensko(38 záznamov)

Poradenstvo v krízovom manažmente - Slovensko
1 - 25 z celkom 38 výsledkov
Odporúčame vám
Sprostredkovanie obchodu, jednania v lekárňach, organizácia seminárov o produktoch, marketingové poradenstvo, poradenstvo pre krízový manažment, outsourcing.
condu je transformačná agentúra založená na dôvere s klientom a včasnom dodávaní riešení. Pomáhame podnikom efektívne nakladať zo zdrojmi, riadiť cashflow a zvyšovať profit.
Poradenstvo - v manažmente, v krízovom manažmente, v riadení ľudských zdrojov, projektovom riadení, v personalistike.
Tvorba analýz a organizovanie tréningov pre firmy. Personálne poradenstvo, manažment a poradenstvo v krízovom manažmente.
Súdny exekútor, vymáhanie pohľadávok, predaj hnuteľných vecí, nehnuteľností, cenných papierov, podniku, zadržanie vodičského preukazu. Poradenstvo.
Ohodnocovanie, analyzovanie investičných príležitosti, identifikovanie, oslovovanie investorov, definovanie rizík a príležitostí. Vykonávanie krízového manažmentu v spoločnostiach, reštrukturalizácia.
Reštrukturalizácia a zlepšovanie výkonnosti firiem, poradenstvo.
Školenia v oblasti projektového riadenia, školenia pre projektových sponzorov. Krízový manažment projektu, projektový manažment a konzulting.
Vedenie účtovníctva, mzdy, ekonomické poradenstvo, spracovanie daňových priznaní, zastupovanie klienta pred úradmi, controlling, excel reporty, sprostredkovanie úverov, manažérske služby.
HR poradenstvo - budovanie výkonnej organizácie, krízový manažment, výkonnovo orientovaný recruitment, HR a akvizície, HR audit.
Riešenia v oblasti firemných reštrukturalizácií a oddlžovaní spoločností podnikajúcich primárne na Slovensku.
Služby v oblasti mediálnej viditeľnosti firiem, trénovanie mediálnej komunikácie, krízový manažment, organizovanie podujatí, prepracovanie auditu mediálnych výstupov, určenie komunikačnej stratégie.
Poskytovanie služieb v oblasti mediálnej viditeľnosti firiem, trénovanie mediálnej komunikácie, krízový manažment, organizovanie podujatí, public relations, mediálne poradenstvo.
Finančné služby. Kompletné riešenie pohľadávok – vymáhanie, správa a inkaso. Krízové riešenia a revitalizácie firiem, predaj, konkurzy, likvidácie.
Finančný a právny audit pohľadávok, zmenky, dražby. Vymáhanie prostredníctvom súdneho a mimosúdneho inkasa a exekúcia. Kúpa a predaj pohľadávok. Rizikové pohľadávky.
Právny a ekonomický servis. Krízový manažment, správa registratúry, pohľadávky. Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu: bytov, rodinných domov, pozemkov, kancelárií, obchodných priestorov.
PR agentúra, zabezpečenie servisu, tvorba reklamy, krízový manažment, marketingová stratégia, tvorba webstránky.
Certifikovaný systém manažérstva kvality. Environmentálne manažérstvo. Krízový manažment. Správa internetových portálov. Personálno-organizačné audity. Vydavateľstvo. Poradenstvo v stavebníctve.
Podvojné účtovníctvo, daňové priznanie, spracovanie DPH, personalistika a spracovanie miezd, štatistické výkazy.
Outsourcingové služby pri analýze claim rizika, správe pohľadávok, mimosúdnej deblokácii pohľadávok, súdnej deblokácii pohľadávok, financovaní súdnej deblokácie pohľadávok.
Reštrukturalizácia spoločností, konzultácie pri bankrote firiem. Právny a ekonomický servis pri likvidácii spoločností. Zastupovanie pred veriteľskými orgánmi, orgánmi polície a súdnictva. Mediácia.
Identifikácia rizík, ohodnotenie, riadenie a kontrola rizík, prevencia rizík a manažment škôd, znalecká a expertízna činnosť.
Tvorba podnikateľských plánov pre investorov alebo k žiadostiam o podnikateľský úver.