Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pohľadávky a likvidačné služby(2 212 záznamov)

1 - 25 z celkom 2 212 výsledkov
Odporúčame vám
Poskytovanie komplexného právneho poradenstva v oblasti civilného, obchodného, pracovného, rodinného, konkurzného, stavebného práva, práva nehnuteľností, práva duševného vlastníctva. Zároveň aktívne zastupovanie klientov v rôznych súdnych a správnych konaniach. Príprava žalôb a vyjadrení, zastupovanie v súdnych konaniach, zastupovanie v správnych konaniach, príprava právnych analýz a stanovísk, príprava interných smerníc a dokumentov, registrácia ochranných známok, vymáhanie pohľadávok, pripomienkovanie a príprava zmlúv, zastupovanie v konkurznom konaní, príprava korporátnej agendy, zápis do registra partnerov verejného sektora, zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.
Spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, osvedčovanie, notárske úschovy. Mediačná činnosť.
Advokátska kancelária - občianske, obchodné, pracovné, rodinné, a trestné právo a poradenstvo. Zakladanie spoločností a vymáhanie pohľadávok. Prevody nehnuteľností. Vypracovanie a analýza zmlúv. Zastupovanie klientov v sudnych konaniach. Obhajoba v trestnych veciach. Poradenstvo v trestnom prave. Zastupovanie cudzincov.
Konzultačná a poradenská činnosť - občianske, obchodné, pracovné a rodinné právo.
Advokátska kancelária - pracovné, obchodné, občianske, rodinné, majetkové, verejné právo, súdne spory.
Globálna vzdelávacia a poradenská spoločnosť. Sme dodávateľom prvej voľby pre mnohé významné spoločnosti. Pre našich zákazníkov pripravujeme školiace programy na mieru, organizujeme verejné kurzy, poskytujeme poradenstvo a koučing a vydávame odbornú literatúru. Kvalitní školitelia, vynikajúce know-how a aktívny prístup k inováciám tvoria pevné piliere úspechu spoločnosti Maxwell International. Poskytovanie zahraničných zamestnancov z Filipín slovenským zamestnávateľom -
V advokátskej praxi spôsobím od roku 2012. Medzi rokmi 2013 až 2016 som popri výkone koncipientskej praxe pôsobil aj v akademickom prostredí (PhD. v odbore trestné právo). V rokoch 2020 a 2021 som vykonával funkciu poradcu generálneho riaditeľa v Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., kde som poskytoval svoje odborné vedomosti a skúsenosti predovšetkým v oblasti vedenia súdnych sporov. Hlavnou náplňou mojej agendy je trestné právo a taktiež občianske súdne konanie/civilný proces.
Mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok. Mimosúdne riešenie sporov prostredníctvom mediácie, ochrana osobných údajov, poradenstvo v poľnohospodárstve, zakladanie s. r. o., virtuálne sídlo.
Obchodné, občianske, rodinné a pracovné právo, dlžoby. Konzultácie, reštrukturalizácie, bankroty, likvidácie.