Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Pohľadávky a likvidačné služby(360 záznamov)

1 - 25 z celkom 360 výsledkov
Odporúčame vám
Činnosť súdneho exekútora, vymáhanie pohľadávok a vykonávanie dražieb.
Exekučná činnosť, servis pri vymáhaní peňažných plnení od osobného prevzatia a zaevidovania návrhu na výkon exekúcie až po vydanie výťažku a zabezpečenia uznesenia súdu o nemajetnosti povinného.
Súdny exekútor poskytujúci právne služby v oblasti pohľadávok a likvidačných služieb.
Aukčný dom - realizácia pohľadávok voči veriteľom. Dobrovoľné dražby, poradenstvo pre exekučné konania.
Právne služby v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného, trestného, medzinárodného práva, poradenstvo a konzultácie, mimosúdne vymáhanie pohľadávok, zastupovanie v konaniach.
Poskytovanie služieb v oblasti exekútorstva - vymáhanie pohľadávok, hnuteľného a nehnuteľného majetku a dražby.
Súdny exekútor, vymáhanie pohľadávok na základe exekučných titulov.
Kvalifikované poradenstvo v oblasti výkonu exekúcií, pomoc pri koncipovaní, či priame spracovanie návrhu na vykonanie exekúcie.
Hospodárske súťaže, bankovníctvo, financie, fúzie a akvizície, verejné obstarávanie, reštrukturalizácie. Obchodné, pracovné, stavebné právo, energetika, priemysel, nehnuteľnosti, preprava. Mediácia.
Poskytovanie služieb v oblasti vymáhania pohľadávok, dražieb nehnuteľných vecí a hnuteľných vecí.
Súdny exekútor poskytujúci právne služby v oblasti pohľadávok a likvidačných služieb.
Inkasná agentúra - mimosúdne vymáhanie pohľadávok, vypracovanie dôkladnej analýzy pohľadávok, zabezpečenie posúdenia právneho základu pohľadávok, riadenie pohľadávok, vedenie evidencie dlžníkov.
Inkaso a vymáhanie pohľadávok, poradenstvo a právne služby, školenia zamestnancov, manažment pohľadávok. Odkúpenie a poistenie pohľadávok, faktoring.
Súdna exekútorka. Výkon súdnych rozhodnutí, vymáhanie pohľadávok, exekučná činnosť.
Spravovanie a vymáhanie klasifikovaných pohľadávok. Nákup, prenájom a predaj nehnuteľností.
Služby súdneho exekútora a právne činnosti. Vymáhanie pohľadávok, vyhlasovanie konkurzov.
Poskytovanie právnych služieb. Trestné, rodinné, občianske, správne, exekučné, spotrebiteľské, pracovné a obchodné právo, vymáhanie pohľadávok, založenie spoločností.
Výkon exekúcií. Spisovanie do zápisnice na požiadanie oprávneného, návrhy na vykonanie exekúcie.
Komplexná správa nehnuteľností, bytových a polyfunkčných domov. Ekonomické a účtovné poradenstvo.
Súdny exekútor, vymáhanie a inkasovanie pohľadávok, výkon súdnych rozhodnutí.
Advokátske a právne služby - občianske, finančné, trestné, medzinárodné, obchodné, rodinné a občianske právo. Vypracovanie zmlúv, zastupovanie pri vymáhaní pohľadávok a v súdnom konaní. Poradenstvo.
Výkon exekúcií. Návrhy na vykonanie exekúcie, prijímanie peňazí, listín a iných hnuteľných vecí do úschovy.