Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Požiarna ochrana(408 záznamov)

1 - 25 z celkom 408 výsledkov
Odporúčame vám
Kompletné služby technika požiarnej ochrany a autorizovaného bezpečnostného technika, vypracovanie dokumentácie, vykonávanie školení.
Technik požiarnej ochrany, školenia a dokumentácia, predaj, revízie a opravy hasiacich zariadení, hasiace prístroje, hadice, prúdnice, kontroly hydrantov, tabuľky, preventívne prehliadky, poradenstvo.
Služby autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany. Školenia v oblasti BOZP a OPP, kontroly hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov (hydrantov) a iných požiarnych zariadení.
Vypracovanie požiarno - bezpečnostných riešení stavieb, dodávka a servis požiarno-technických zariadení, výkon činnosti technika PO.
Predaj, dodávka, montáž a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov. Vykonávanie funkcie technika požiarnej ochrany a špecialistu PO. Revízie tlakových nádob.
Revízie zdvíhacích zariadení, Komplexné služby v oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, Správa VTZ, Banský RTZZ, Kurzy: obsluha zdvíhacích zariadení (žeriavnicky), obsluha pracovných plošín ...
Vypracovanie projektov protipožiarnej bezpečnosti stavieb a ďalšie služby špecialistu a technika požiarnej ochrany.
služby v oblastiach bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, civilná ochrana
Vzdelávanie v požiarnej ochrane, bezpečnosti práce, o technických zariadeniach a ustanovených pracovných podmienkach.
Fotografické služby - svadobný, portrétny a rodinný fotograf. Technik PO a BOZP, bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany
Komplexné služby požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Predaj hasiacich prístrojov, hydrantov. Vykonávanie školení, projektovanie PO, spracovanie dokumentácie pre firmy.
Ochrana pred požiarmi, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií. Revízie vyhradených elektrických a tlakových zariadení.
Vypracovanie a školenie BOZP, vypracovávanie projektov ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany, bezpečnostné poradenstvo, pracovná zdravotná služba, kurzy prvej pomoci. Revízie hasiacich prístrojov.
Ochrana pred požiarmi, projektová dokumentácia, BOZP, pracovná zdravotná služba, civilná ochrana, revízie (OP a OS), školenia, e-learning, audity, poradenstvo, materiálové a technické zabezpečenie.
BOZP,PO,požiarna ochrana,ochrana pred požiarom,školenie BOZP,LockOutTagOut,interný audit,bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,e-learning,koordinátor BOZP na stavenisku, 14001
Komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BOZP, ochrany pred požiarmi OPP a ochrany osobných údajov GDPR.
Revízie elektrických zariadení, bleskozvodov. Protipožiarna ochrana. Školenia v oblasti bezpečnosti práce pre špeciálne profesie.
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Vypracovanie projektov protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Projekty požiarnej ochrany, ďalšie služby špecialistu požiarnej ochrany, služby technika požiarnej ochrany.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana, systémy environmentálneho manažérstva, odpadové hospodárstvo, kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, školenia obsluhy motorových vozíkov.
Kompletné zabezpečenie v oblasti ochrany pred požiarmi a krízového manažmentu pre všetky zložky IZS, hasičské útvary, dobrovoľné hasičské zbory miest a obcí, fyzické a právnické osoby.
Komplexné služby v oblastiach BOZP, OPP a CO. Predaj a kontrola hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, požiarnych uzáverov, bezpečnostného značenia a prostriedkov na poskytovanie prvej pomoci.
Bezpečnostnotechnické služby - BOZP, OPP, projektová dokumentácia, realizácia, údržba a servis. Vedenie účtovníctva.
Kurzy - bezpečnosť pri práci a požiarna ochrana.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi. Autorizovaný bezpečnostný technik, koordinátor bezpečnosti práce, revízny technika. Predaj hasiacej techniky, poradenstvo.