Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Požiarna ochrana - Prešovský kraj(44 záznamov)

Slovensko Požiarna ochrana - Prešovský kraj
Bardejov (4)
Humenné (6)
Kežmarok (2)
Levoča (1)
Poprad (9)
Prešov (9)
Sabinov (1)
Snina (2)
Svidník (2)
1 - 25 z celkom 44 výsledkov
Odporúčame vám
Vypracovanie dokumentácie jednoduchých a drobných stavieb, stavebné povolenie, riešenia protipožiarnej ochrany, poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa pozemných konštrukcií.
Predaj, dodávka, montáž a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov. Vykonávanie funkcie technika požiarnej ochrany a špecialistu PO. Revízie tlakových nádob.
Školenia vodičov motorových vozidiel, vozíkov, vysokozdvižných vozíkov, vodičov z povolania. Protipožiarna ochrana a bezpečnosť pri práci - BOZP a PO, technické kontroly.
Služby špecialistu požiarnej ochrany. Predaj hasiacich prístrojov a hydrantových systémov. Požiarna prevencia a projekty protipožiarnej bezpečnosti stavieb pre všetky druhy stavieb.
Výroba hydrantových systémov, skriniek pre hasiace prístroje, skriniek pre ústredné vykurovanie, skriniek na zbrane, odpadkových košov, vodomerov, meracích transformátorov prúdu.
Protipožiarna ochrana, bezpečnosť práce, hasiace prístroje, hydranty, špecialista požiarnej ochrany, technik PO a BOZP.
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi, pracovná zdravotná služba a BOZP. Odborná príprava požiarnych technikov. Kontrola a čistenie komínov.
Bozp technik, Technik PO, Predaj, montáž a kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarna ochrana.
Spoločnosť poskytujúca požiarnu ochranu, technické poradenstvo, BOZP, audity, termografiu a ECB energetické certifikáty.
Komplexné služby požiarnej ochrany a bezpečnosti práce - projekty, dokumentácia a školenia, kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov, školenia BOZP. Centrum mimosúdneho riešenia sporov.
Kompletná projektová činnosť, požiarna ochrana, obnova bytových domov, energetická hospodárnosť budov, inžiniering a znalecká činnosť.
Technik požiarnej ochrany, školenia a dokumentácia, predaj, revízie a opravy hasiacich zariadení, hasiace prístroje, hadice, prúdnice, kontroly hydrantov, tabuľky, preventívne prehliadky, poradenstvo.
Predaj hasiacich prístrojov, požiarne vodovody a uzávery, bezpečnostno-technická služba, vzdelávanie BOZP. Výdaj fliaš propán-bután. Servis protipožiarnej a záchranárskej techniky.
Bezpečnostno-technické služby, predaj a servis požiarnotechnických zariadení, predaj ochranných pracovných prostriedkov, vykonávanie odborných prehliadok a skúšok, školiaca činnosť.
Projekty požiarnej bezpečnosti stavieb. Predaj a kontrola hasiacich prístrojov. Veľkoformátová tlač a väzba A4.
Technik požiarnej ochrany, bezpečnostný technik, BoZP, bezpečnostno-technická služba. Upratovanie, deratizácia, dezinsekcia. Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, pracovná zdravotná služba.
Špecialista požiarnej ochrany. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb, technické zariadenia budov.
Komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BOZP, ochrany pred požiarmi OPP, zabezpečovacie a kamerové systémy.
Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie daňových priznaní. Technik požiarnej ochrany.
Kompletné služby technika požiarnej ochrany a autorizovaného bezpečnostného technika, poradenstvo OPP a BOZP, vypracovanie dokumentácie, vykonávanie školení, pravidelné prehliadky so zápisom.
Výroba a predaj drevených a drevohliníkových okien a dverí. Výroba a predaj interiérových dverí. Výroba a predaj požiarných, bezpečnostných a dymotesných dverí.
Komplexné bezpečnostnotechnické služby, služby ochrany pred požiarmi, revízie HP a H a služby civilnej ochrany.
Komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi. Technik požiarnej ochrany. Kontroly a servis hasiacich prístrojov. Školenia.
Montáž, predaj a servis protipožiarnych uzáverov stavebných otvorov. Pravidelné odborné prehliadky a kontroly protipožiarnych uzáverov.