Pracovná zdravotná služba, kontakty na pracovnú zdravotnú službu
Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Pracovná zdravotná služba(63 záznamov)

1 - 25 z celkom 63 výsledkov
Odporúčame vám
Pracovná zdravotná služba, služby BOZP technika, prevádzkové poriadky, kurz Hygienické minimum.
Zastrešovanie pracovnej zdravotnej služby pre 1. a 2. kategóriu rizika - dokumentácia, prevádzkové poriadky, lekárničky.
Zabezpečovanie dohľadu nad pracovným prostredím (audit pracoviska) a následne spracovanie záznamu z hodnotenia rizík na pracovisku. Vypracovanie prevádzkových poriadkov. Poradenstvo.
Poskytovanie služieb v oblastiach - ochrana pred požiarmi, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana osobných údajov, pracovná zdravotná služba.
Pracovná zdravotná služba, BOZP, požiarna ochrana a civilná ochrana. Školenia - BOZP, požiarna ochrana, výškové práce, školenia vodičov, prvá pomoc. Predaj hasiacej techniky a značiek.
Pracovná zdravotná služba, lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci. Školenia prvej pomoci. Akreditované meranie hluku. Hodnotenie celkovej fyzickej záťaže, meranie lokálnej svalovej záťaže.
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti v SR - organizovanie seminárov, kongresy a konferencie na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.spolupracovať s profesijnými a odbornými organizáciami.
Ochrana pred požiarmi, projektová dokumentácia, BOZP, pracovná zdravotná služba, civilná ochrana, revízie (OP a OS), školenia, e-learning, audity, poradenstvo, materiálové a technické zabezpečenie.
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecných aj špecializovaných ambulanciách. Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby.
Všeobecný praktický lekár pre dospelých - preventívne prehliadky, očkovanie, odbery, pracovná zdravotná služba.
Bezpečnostnotechnické služby - BOZP, OPP, projektová dokumentácia, realizácia, údržba a servis. Vedenie účtovníctva.
Pracovná zdravotná služba, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti ochrany a upevňovania zdravia zamestnancov pri práci.
Zdravotnícke zariadenie typu rodinného lekára - dlhodobá starostlivosť, preventívne prehliadky, pracovná zdravotná služba.
Kurzy BOZP. Výkon pracovnej zdravotnej služby a závodnej zdravotnej služby.
Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby, ochrana zdravia zamestnancov, preventívne prehliadky.
Školenia vodičov, strojníkov, žeriavníkov, pilčíkov, lešenárov. Organizovanie školení pre strojníkov, žeriavníkov, pilčíkov, lešenárov a vodičov. PZS, BOZP, OPP, GDPR, revízie HP a hydrantov.
Pracovná zdravotná služba, BOZP. Ochrana pred požiarmi, bezpečnosť práce, HACCP, školenia BOZP.
Služby bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany. Odborné školenia. Školenia a revízie VTZ. Pracovná zdravotná služby. Školenie prvej pomoci. Služby špecialistu požiarnej ochrany
Poskytovateľ pracovnej zdravotnej služby, dohľad nad pracovným prostredím.
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi, pracovná zdravotná služba a BOZP. Odborná príprava požiarnych technikov. Kontrola a čistenie komínov.
Psychologické centrum zamerané na klinickú, pracovno - organizačnú, dopravnú psychológiu, psychoterapiu a koučing.
Zdravotnícke asistencie na kultúrnych, duchovných a športových a spoločenských podujatiach, asistenčné služby pri zaistení bezpečnosti zdravia, organizovanie kurzov a školení prvej pomoci.
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých. Prehliadky pracovnej zdravotnej služby pre firmy. EKG vyšetrenie srdca. Cievne vyšetrenie ABI. Urgentné vyšetrenie CRP, glykémie, saturácie O2.