Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Pracovná zdravotná služba(64 záznamov)

1 - 25 z celkom 64 výsledkov
Odporúčame vám
Pracovná zdravotná služba - ochrana zdravia, poradenstvo, preventívne lekárske prehliadky.
Pracovná zdravotná služba pre 1. a 2. kategóriu práce, BOZP, požiarna ochrana, prevádzkový poriadok, kurz Hygienické minimum, školenia BOZP, odborné prípravy, revízie vyhradených technických zariadení
Zastrešovanie pracovnej zdravotnej služby pre 1. a 2. kategóriu rizika - dokumentácia, prevádzkové poriadky, lekárničky.
Komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - BOZP, ochrany pred požiarmi - OPP a ochrany osobných údajov - GDPR, Kontrola hasiacich prístrojov, Pracovná zdravotná služba.
Zabezpečovanie dohľadu nad pracovným prostredím (audit pracoviska) a následne spracovanie záznamu z hodnotenia rizík na pracovisku. Vypracovanie prevádzkových poriadkov. Poradenstvo.
Zabezpečovanie a posúdenie rizík a kategorizácia prác pre prvú a druhú kategóriu - školenia, posudky o riziku, prevádzkové poriadky, sanitačný predpis, revízie tlakových a plynových zariadení.
Pracovná zdravotná služba, komplexná starostlivosť o zamestnancov, dohľad nad pracovným prostredím, preventívne pracovné prehliadky, školenia prvej pomoci.
Pracovná zdravotná služba - vstupný hygienický audit, hygienický dohľad nad pracovným prostredím, prevádzkové poriadky, posudky, preventívne prehliadky.
Pracovná zdravotná služba, BOZP. Ochrana pred požiarmi, bezpečnosť práce, HACCP, školenia BOZP.
Poskytovanie služieb v oblastiach - ochrana pred požiarmi, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana osobných údajov, pracovná zdravotná služba.
Pracovná zdravotná služba, BOZP, požiarna ochrana a civilná ochrana. Školenia - BOZP, požiarna ochrana, výškové práce, školenia vodičov, prvá pomoc. Predaj hasiacej techniky a značiek.
Pracovná zdravotná služba, lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci. Školenia prvej pomoci. Akreditované meranie hluku. Hodnotenie celkovej fyzickej záťaže, meranie lokálnej svalovej záťaže.
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti v SR - organizovanie seminárov, kongresy a konferencie na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.spolupracovať s profesijnými a odbornými organizáciami.
Ochrana pred požiarmi, projektová dokumentácia, BOZP, pracovná zdravotná služba, civilná ochrana, revízie (OP a OS), školenia, e-learning, audity, poradenstvo, materiálové a technické zabezpečenie.
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecných aj špecializovaných ambulanciách. Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby.
Všeobecný praktický lekár pre dospelých - preventívne prehliadky, očkovanie, odbery, pracovná zdravotná služba.
Bezpečnostnotechnické služby - BOZP, OPP, projektová dokumentácia, realizácia, údržba a servis. Vedenie účtovníctva.
Pracovná zdravotná služba, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti ochrany a upevňovania zdravia zamestnancov pri práci.
Zdravotnícke zariadenie typu rodinného lekára - dlhodobá starostlivosť, preventívne prehliadky, pracovná zdravotná služba.
Kurzy BOZP. Výkon pracovnej zdravotnej služby a závodnej zdravotnej služby.
Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby, ochrana zdravia zamestnancov, preventívne prehliadky.
Školenia vodičov, strojníkov, žeriavníkov, pilčíkov, lešenárov. Organizovanie školení pre strojníkov, žeriavníkov, pilčíkov, lešenárov a vodičov. PZS, BOZP, OPP, GDPR, revízie HP a hydrantov.
Služby bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany. Odborné školenia. Školenia a revízie VTZ. Pracovná zdravotná služby. Školenie prvej pomoci. Služby špecialistu požiarnej ochrany
Poskytovateľ pracovnej zdravotnej služby, dohľad nad pracovným prostredím.