Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Pracovná zdravotná služba(60 záznamov)

26 - 50 z celkom 60 výsledkov
Odporúčame vám
Zabezpečovanie dohľadu nad pracovným prostredím a následne spracovanie správ z hodnotení rizík na pracovisku. Vypracovanie prevádzkových poriadkov, poradenstvo.
Všeobecný praktický lekár pre dospelých - preventívne prehliadky, očkovanie, odbery, pracovná zdravotná služba.
Komplexné poradenské služby v oblasti BOZP, OPP, ŽP, PZS, vstupné a periodické školenia, realizácia revízií vyhradených technických zariadení vrátane odstránenia závad, prevzatie zodpovednosti.
Poskytovanie a výkon pracovnej zdravotnej služby pre spoločnosti. Poskytovanie poradenstva.
Pracovná zdravotná služba, BOZP. Ochrana pred požiarmi, bezpečnosť práce, HACCP, školenia BOZP.
Zdravotnícke zariadenie typu rodinného lekára - dlhodobá starostlivosť, preventívne prehliadky, pracovná zdravotná služba.
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých. Prehliadky pracovnej zdravotnej služby pre firmy. EKG vyšetrenie srdca. Cievne vyšetrenie ABI. Urgentné vyšetrenie CRP, glykémie, saturácie O2.
Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby. Ochrana zdravia zamestnancov na pracoviskách z hľadiska preventívnych, poradenských a rehabilitačno - relaxačných služieb.
Poskytovanie preventívnych služieb, ktoré súvisia s výberom a organizovaním odborných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Pracovná zdravotná služba, komplexná starostlivosť o zamestnancov, dohľad nad pracovným prostredím, preventívne pracovné prehliadky, školenia prvej pomoci.
Kurzy BOZP. Výkon pracovnej zdravotnej služby a závodnej zdravotnej služby.
Komplexná služba ochrany zdravia zamestnancov na pracoviskách. Kurzy prvej pomoci pre autoškoly, zamestnancov a verejnosť.
Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby - identifikácia škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia, určenie odberových miest na meranie faktorov pracovného prostredia.
Outsourcing a prevádzkovanie závodných hasičských útvarov, požiarna ochrana priemyselných podnikov, tréningy a školenia protipožiarnej ochrany, BOZP a PO, bezpečnostnotechnická služba.
Pracovná zdravotná služba, bezpečnosť práce, požiarna ochrana, ochrana osobných údajov, GDPR.
Pracovná zdravotná služba, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti ochrany a upevňovania zdravia zamestnancov pri práci.
Ambulancia praktického lekára pre dospelých. Vykonávanie interných a predoperačných vyšetrení, očkovanie, preventívne prehliadky. Vydávanie potvrdení o zdravotnom stave.
PZS pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej, druhej kategórie. Vypracovanie zákonom stanovenej dokumentácie - kategorizácia prác, posúdenie rizík, prevádzkové poriadky.
Pracovná zdravotná služba pod vedením klinického pracovného lekára.
Vypracovanie prevádzkových poriadkov, hodnotenie rizík, dohľad nad pracovnými podmienkami, kurzy prvej pomoci, poradenstvo a zastupovanie v konaniach s RÚVZ. Nákladná a kamiónová doprava.
Poskytovanie informácií a odborného poradenstva o ochrane a podpore zdravia pri práci - prehliadky, imunizácia, poradenstvo, hodnotenie zdravotných rizík pri práci.
Pracovno-lekársky audit jednotlivých pracovísk, identifikácia všetkých rizík a nebezpečenstiev, zhodnotenie stavu a pomerov na pracoviskách z pohľadu platnej legislatívy, poradenstvo.
Služby ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - technik PO a BOZP, pracovná zdravotná služba.