Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Právne poradenstvo(1 857 záznamov)

1 - 25 z celkom 1 857 výsledkov
Odporúčame vám
Riešenie sporov, trestných oznámení, vydávanie právnych potvrdení. Poradenstvo v oblasti justície.
Prevody nehnuteľností, kúpa, darovanie, zámena. Manželské zmluvy, dohody o vyporiadaní BSM. Dedičské dohody, správa majetku. Mimosúdne dohody, mimosúdne právne riešenia sporov.
Informácie týkajúce sa organizácie a štruktúry súdu, potrebné rady pre občanov.
Riešenie súdnych sporov, pojednávaní a rozvodov.
Služby advokátskej kancelárie, právna pomoc a poradenstvo. Obchodné, občianske, rodinné, pracovné právo.
Advokátske činnosti. Vykonávanie právnických služieb a poradenstva.
Advokátska kancelária - právnické činnosti, právne poradenstvo.
Advokátska kancelária, právne služby a právne poradenstvo - obchodné, občianske, pracovné, pozemkové, trestné, rodinné právo, právo informačných technológií.
Notárske a právne služby. Osvedčovanie právne významných skutočností - dedičské konania, spisovanie zmlúv, overovanie podpisov, majetkové právo.
Notárska kancelária. Zmluvy, osvedčenia, exekučné tituly, notárske úschovy.
Notár. Spisovanie notárskych zápisníc o právnych úkonoch, osvedčovanie právne významných skutočností, úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov.
Advokátska kancelária. Poradenská činnosť - právo, kúpne a darovacie zmluvy, nájomné zmluvy, vymáhanie pohľadávok súdnou cestou.
Notárska kancelária - spisovanie listín, poskytovanie právnych rád. Právne poradenstvo.
Právne služby a právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva a obchodného práva. Nehnuteľnosti, náhrada škody, výživné, dedenie. Spracovanie a posudzovanie zmlúv.
Advokát poskytujúci právne služby a poradenstvo (obchodné, občianske, trestné, rodinné, pracovné právo, zakladanie spoločností, vymáhanie pohľadávok).
Notárske služby - overovanie podpisov, spisovanie notárskych zápisníc, darovacie zmluvy, závety, kúpno-predajné zmluvy.
Advokátska kancelária, poskytovanie právnych služieb, právne poradenstvo.
Riešenie súdnych sporov, organizačná štruktúra súdu, kontakty, dokumenty.
Advokátska kancelária, služby právnej pomoci - všeobecná prax, zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi.
Advokátka kancelária - vypracovanie zmluvnej dokumentácie, právne poradenstvo.
Advokátske činnosti - poradenstvo, poskytovanie právnych rád, podpisovanie zmlúv, riešenie sporov, spisovanie listín, trestná obhajoba, rodinné právo, občianske spory, rozvody.
Advokátska činnosť - poskytovanie právneho poradenstva a služieb zameraných na verejné právo. Obhajoby a zastupovanie v súdnom konaní.
Advokátska kancelária - právnické služby, konzultácie, právne poradenstvo, právne zastupovanie, obhajoba. Rodinné, občianske, dedičské, správne, pracovné, obchodné právo, právo nehnuteľností.
Advokát. Obhajoba v trestných veciach, zastupovanie klientov v súdnych konaniach, správa majetku, zakladanie obchodných spoločností a právne poradenstvo.
Odborné poradenstvo pre správcov, veriteľov a dlžníkov. Účtovné poradenstvo a vypracovanie daňových priznaní. Semináre z rôznych právnych odvetví. Výučba anglického jazyka a prekladanie dokumentov.