Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Právne poradenstvo(1 819 záznamov)

1 - 25 z celkom 1 819 výsledkov
Odporúčame vám
Rodinné, občianske, trestné, obchodné, pracovné, majetkové, správne právo, právo k nehnuteľnostiam, vypracovanie zmlúv, zakladanie a zmeny s.r.o.
Advokátska kancelária - trestné, rodinné, občianske právo.
Príprava zmlúv, zastupovanie v súdnych konaniach, zakladanie obchodných spoločností, rodinné spory, právne poradenstvo.
JUDr. Peter Servátka, advokát, so sídlom 934 01 Levice, Pri Podlužianke č. 3 sa zaoberá riešením právnych problémov v oblasti občianskeho, rodinného a trestného práva.
Založenie s.r.o., zmeny v obchodnom registri, zápis do registra partnerov verejného sektora a zápis do zoznamu hospodárskych subjektov advokátskou kanceláriou online do 24 hodín.
Poskytovanie notárskych činností. Spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, osvedčovanie právne významných skutočností, konania vo veciach notárskych úschov.
Advokátska kancelária - poskytovanie komplexných právnych služieb pre fyzické a právnické osoby, právne poradenstvo, vypracovanie zmlúv, zastupovanie na súdoch.
Advokátska kancelária - komplexné právne služby a poradenstvo (dostupné aj online) v oblasti obchodného, ​​stavebného, autorského práva a právne zastúpenie v súdnych sporoch a vymáhaní pohľadávok.
Advokátska kancelária - právne služby a poradenstvo v oblasti obchodného, ​​občianskeho, autorského práva a zastupovanie v súdnych sporoch.
Notárske služby, zmluvy, osvedčenia, zakladanie a zmeny spoločností, exekučné tituly, notárske úschovy, legalizácie, overovanie podpisov, overovanie listín.
Spisovanie notárskych zápisníc, overovanie dokumentov a podpisov - notárska kancelária.
Advokátska kancelária. Právne činnosti obchodného, medzinárodného, pracovného práva. Právne poradenstvo.
Dostupné právne poradenstvo pre začínajúcich aj zabehnutých podnikateľov. Skúsený advokát. Právne služby pre živnostníkov, malé a stredné podniky.
Poskytovanie právnych služieb a poradenstva. Vyhotovenie zmlúv a osvedčenie podpisov. Zastupovanie pred súdmi. Obhajoba v trestnom konaní. Občianske, rodinné, pracovné právo.
Organizovanie seminárov a školení. Poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, práva a manažérstva.
Vykonávanie právnických služieb. Poskytovanie právnych služieb a poradenstva. Advokátska kancelária.
Advokátska kancelária - trestné, obchodné, pracovné, občianske a rodinné právo, zakladanie spoločností, zastúpenie v sporoch, vymáhanie pohľadávok.
Notárska činnosť a právne poradenstvo. Spisovanie notárskych zápisníc, právnych dokumentov a zmlúv.
Služby právnej pomoci a právneho poradenstva. Špecializácia na obchodné právo, daňové právo a občianske právo.
Advokátska kancelária - občianske, trestné, rodinné, pracovné, obchodné a správne právo. Právne poradenstvo.
Návrh a realizácia projektov v energetike. Marketingový prieskum a štúdie uskutočniteľnosti projektov v energetike. Analýza zbytkovej životnosti kotlov. Preklady a tlmočenie do angličtiny.
Notárska kancelária - spisovanie a vydávanie verejných listín o právnych úkonoch. Právne poradenstvo.