Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Právo - internetové časopisy(1 306 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
Všetky lokality
Slovensko (1 215)
1 - 25 z celkom 1 306 výsledkov
Odporúčame vám
Poskytovanie komplexných právnych služieb v oblasti obchodného práva.
Advokátska kancelária - poskytovanie právneho poradenstva, pomoci a služieb, zastupovanie v súdnych sporoch. Špecializácia - rodinné právo - zastupovanie v konaní o rozvod, výživné, určenie práv k maloletým deťom, vyporiadanie majetku po rozvode manželstva, prevody nehnuteľností - spracovanie zmlúv.
Poskytovanie právnych služieb v oblasti občianskeho, rodinného, obchodného, pracovného a ústavného práva.
Advokátska kancelária - právne služby v oblasti obchodného, občianskeho, pracovného, rodinného, trestného práva a práva duševného vlastníctva. Spisovanie všetkých typov zmlúv, vysporiadavanie pozemkov, riešenie vlastníckych sporov. Prihlasovanie, obnova, či prevod ochranných známok na Úrade priemyselného vlastníctva.
Finančné a právne poradenstvo. Poistenie, úvery, dôchodky, investovanie, servis a poradenstvo. Člen INSIA a súčasť koncernu MARSH.
Právne služby v oblasti súkromného a verejného práva. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Advokát, obhajca v trestných veciach, správca konkurznej podstaty, osobné bankroty, reštrukturalizácie. Zameranie - občianske právo, trestné právo, rodinné právo, obchodné právo, zmluvy.
Poskytovanie komplexného právneho poradenstva v oblasti civilného, obchodného, pracovného, rodinného, konkurzného, stavebného práva, práva nehnuteľností, práva duševného vlastníctva. Zároveň aktívne zastupovanie klientov v rôznych súdnych a správnych konaniach. Príprava žalôb a vyjadrení, zastupovanie v súdnych konaniach, zastupovanie v správnych konaniach, príprava právnych analýz a stanovísk, príprava interných smerníc a dokumentov, registrácia ochranných známok, vymáhanie pohľadávok, pripomienkovanie a príprava zmlúv, zastupovanie v konkurznom konaní, príprava korporátnej agendy, zápis do registra partnerov verejného sektora, zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.
Spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, osvedčovanie, notárske úschovy. Mediačná činnosť.
Advokátska kancelária - občianske, obchodné, pracovné, rodinné, a trestné právo a poradenstvo. Zakladanie spoločností a vymáhanie pohľadávok. Prevody nehnuteľností. Vypracovanie a analýza zmlúv. Zastupovanie klientov v sudnych konaniach. Obhajoba v trestnych veciach. Poradenstvo v trestnom prave. Zastupovanie cudzincov.
Konzultačná a poradenská činnosť - občianske, obchodné, pracovné a rodinné právo.
Advokátska kancelária - pracovné, obchodné, občianske, rodinné, majetkové, verejné právo, súdne spory.
V advokátskej praxi spôsobím od roku 2012. Medzi rokmi 2013 až 2016 som popri výkone koncipientskej praxe pôsobil aj v akademickom prostredí (PhD. v odbore trestné právo). V rokoch 2020 a 2021 som vykonával funkciu poradcu generálneho riaditeľa v Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., kde som poskytoval svoje odborné vedomosti a skúsenosti predovšetkým v oblasti vedenia súdnych sporov. Hlavnou náplňou mojej agendy je trestné právo a taktiež občianske súdne konanie/civilný proces.