Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Projektová dokumentácia(1 225 záznamov)

1 - 25 z celkom 1 225 výsledkov
Odporúčame vám
Technológie pre povrchové úpravy, mokré a práškové lakovne, KTL - kataforézne lakovne, tryskacie komory a automaty, metalizačné zariadenia a boxy, filtre, aktívne uhlie.
Vypracovanie projektov pozemných stavieb, návrhy budov, inžinierska činnosť, architektonické služby, individuálne projekty rodinných domov, 3D vizualizácie, štúdie.
Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie v oblasti statiky stavieb, statických posudkov, pasportizácií, prieskumov stavebných konštrukcií. Poradenstvo v oblasti statiky stavieb.
Architektonické a projekčné služby - pozemné stavby. Návrh stavebného diela, interiérového riešenia. Tvorba vizuálov exteriérov a interiérov, fotomontáže. Poradenstvo v architektúre a stavebníctve.
Projektový manažment environmentálnych projektov. Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie na vodovody, stokové siete a čistiarne odpadových vôd.
Návrh a projekcia objektov, mostov, výškových budov. Zaťažovacie skúšky pilót, mikropilót. Výroba prefabrikátov, striekaného betónu, klincovania zemín, injektáže, razenia štetovníc.
Geodetické a kartografické práce - tvorba účelových máp pre projektovanie, zameriavanie líniových stavieb, zameriavanie stavieb pre kolaudáciu, vytyčovanie hraníc pozemkov.
Architektonický ateliér - vypracovanie architektonických štúdií, projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie, projektovej dokumentácie na stavebné povolenie, poradenstvo, autorský dozor.
Projekčná a konzultačná činnosť v stavebníctve s primárnym zameraním na statiku stavieb.
Projekčná a konzultačná činnosť v stavebníctve s primárnym zameraním na statiku stavieb.
Projektová dokumentácia so zameraním na pozemné stavby, projekty pre stavebné povolenia, realizačné projekty, autorský a stavebný dozor.
Spracovanie projektovej dokumentácie. Výroba rozvádzačov, riadiacich skríň rozvodní. Elektromontážne práce, inžinierska a technická podpora výstavby fotovoltických elektrárni. Realizácie stavieb.
Projekčné a architektonické služby - interiér, stavby, záhrada. Architektonický a projekčný ateliér Kupec Architekti so sídlom v Brezne, založený v roku 2013. Dôraz na jednoduché, účelné a estetické riešenia. Tvorba autorských projektov rodinných domov, bytových domov, návrhy a projekty interiérov, občianskych stavieb a urbanistických celkov.
Projektovanie dopravných stavieb: cesty I. , II. a III. tried, miestne komunikácie, spevnené plochy, parkoviská a chodníky.
Projektová dokumentácia nosných konštrukcií pozemných stavieb. Statické posudky, statické a dynamické výpočty. Technické poradenstvo v oblasti statiky stavieb.
Realizácia stavieb a stavebných činností. Výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru.
Architektonický ateliér, ktorý je synonymom kreativity, inovácie a záväzku voči kvalitnému architektonickému dizajnu. S vášňou sa venujeme tvorbe unikátnych a funkčných stavieb, ktoré odzrkadľujú potreby našich klientov. Využívame naše skúsenosti a znalosti, aby sme vytvorili prostredie, ktoré prekračuje očakávania a inšpiruje.
Vypracovanie projektov protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Projekty požiarnej ochrany, ďalšie služby špecialistu požiarnej ochrany, služby technika požiarnej ochrany.