Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Projektová dokumentácia(1 721 záznamov)

1 - 25 z celkom 1 721 výsledkov
Odporúčame vám
Architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo, projekty pre územné konanie, stavebné konanie a na realizáciu.
Projektová dokumentácia, dodávka, montáž, servis solárnych zariadení, vykurovania, zdravotechniky. Kúrenárske práce, vodoinštalatérstvo. Zámočníctvo, zváračstvo.
Projektovanie dopravných stavieb: cesty I. , II. a III. tried, miestne komunikácie, spevnené plochy, parkoviská a chodníky.
Komplexné architektonické a inžinierske služby, projektová dokumentácia, technické poradenstvo.
Vypracovanie projektových dokumentácií elektroinštalácií do 1000V vrátane bleskozvodov, prípojek NN a fotovoltaiky
Architektonický ateliér. Vypracovanie projektovej dokumentácie od štúdie až po realizačný projekt. Projekty rodinných domov, obytných budov, občianskych stavieb, návrh záhrad.
Architektonická kancelária - konzultácia, návrhy projektov interiéru a realizácia týchto projektov v rámci celého Slovenska.
Požiarna ochrana - projektová dokumentácia riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby/požiarne projekty. Projektovanie stavieb.
Projektovanie stavieb priemyselných, občianskych a bytových. Statické posúdenie stavebných konštrukcií.
Ateliér architektúry, urbanizmu a územného plánovania. Architektonické štúdie, dokumentácie pre územné rozhodnutie.
Geometrické plány, vytýčenie hraníc pozemkov, poradenstvo, zameranie terénu pre projektantov, vytýčenie stavebných objektov, kontrolné zamerania, vyhotovenie a vykonanie projektu pozemkových úprav.
Projektová dokumentácia nosných konštrukcií pozemných stavieb. Statické posudky, statické a dynamické výpočty. Technické poradenstvo v oblasti statiky stavieb.
Špecialista požiarnej ochrany Projekty protipožiarnej bezpečnosti stavby Protipožiarne prehliadky Dokumentácia ochrany pred požiarmi a BOZP Autorizovaný bezpečnostný technik Posúdenie rizík
Inžinierska činnosť a projektová dokumentácia - rodinné domy, stavebné úpravy, prístavby a rekonštrukcie, vodovodné a kanalizačné prípojky, studne, zdravotechnika.
Projekty rodinných a bytových domov, osadenie stavby na pozemok, inžiniering - vybavenie stavebných povolení.
Predaj LPG technológií - LPG zásobníky, výparníky a príslušenstva k nim. Projektovanie TZB. Vykurovanie, chladenie, kanalizácia, zdravotechnika, plynofikácia.
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb. Energetická certifikácia - tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov.
Revízie elektrických zariadení, spotrebičov, bleskozvodov, elektroinštalácií stavieb, rozvádzačov, výroba rozvádzačov, projektovanie elektrických inštalácii, projekt elektrickej prípojky.
Revízie elektrických zariadení, projektovanie elektrických zariadení, projektovanie prípojok NN, elektroinštalácie, oprava počítačov, oprava obrábacích strojov, konzultácia faktúr za energiu.
Vypracovanie projektov protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Projekty požiarnej ochrany, ďalšie služby špecialistu požiarnej ochrany, služby technika požiarnej ochrany.
Verejné obstarávanie, verejné obchodné súťaže, inžinierska činnosť v stavebníctve.
Obchodné aktivity, prenájom nehnuteľností, investičné projekty, architektonické služby.
Komplexné služby pri sprostredkovaní, kúpe, prenájme a predaji nehnuteľností - domy, byty, pozemky. Vypracovanie geometrických plánov, projektových dokumentácií.