Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Projektová dokumentácia - Poprad(27 záznamov)

Slovensko Prešovský kraj Projektová dokumentácia - Poprad
1 - 25 z celkom 27 výsledkov
Odporúčame vám
Projekty a realizácia stavieb, 3D vizualizácie, architektúra, dizajn, hrubé stavby, holodomy, domy na kľúč, rodinné domy, drevodomy, murované stavby, čistenie a renovácia fasád.
Spracovanie projektovej dokumentácie, architektonická štúdia objektu, projekt interiéru. 3D vizualizácie riešenej stavby.
Dodávky technológií pre poľnohospodársky, mliekárensky, mäsospracujúci priemysel, navrhovanie stavieb a ich častí pre poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel.
Statika stavieb - projektová činnosť, statické posudky a výpočty. Vývoj a distribúcia stavebného softvéru. Odborné stavebné a technické prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský a slovenský jazyk.
Projektovanie bytových, polyfunkčných a občianskych budov, rodinných domov, novostavieb a rekonštrukcií. Poradenstvo.
Tvorba projektovej dokumentácie od koncepčnej štúdie po vykonávacie projekty - elektroinštalácia, kúrenie, plyn, zdravotechnika a technológia.
Meranie - hluk, vibrácie, osvetlenie, elektromagnetické pole, tepelno-vlhkostná mikroklíma. Predikcia a vizualizácia - hlukové štúdie, vibrácie, osvetlenie, preslnenie, zatienenie.
Územné plány, vypracovanie urbanistických a architektonických štúdií komerčných a priemyselných stavieb, komplexná projektová príprava stavieb, developing, inžiniering.
Projektovanie vodovodov a kanalizácií - miestne potrubné rozvody vody, miestne kanalizácie aj s diaľkovými rozvodmi, vodovodné a kanalizačné prípojky, vodovod a kanalizácia vo vnútri budov.
Vyhotovenie geometrických plánov, vyhotovenie účelových máp, vytýčenie stavieb, vyhotovenie zmlúv na prevod majetku, odborné prehliadky, servis, montáž a oprava zdvíhacích a zabezpečovacích zariadení.
Projekčná kancelária - služby v architektúre a projektovaní všetkých druhov stavieb.
Statika stavieb, statické posudky a výpočty. Projekt statiky nosných konštrukcií stavieb v rozsahu pre stavebné povolenie a pre realizáciu. Poradenstvo v oblasti nosných konštrukcií.
Projekčná činnosť potrubných technológií, podporné služby pre projekčnú činnosť, podpora PDMS.
Vypracovanie predprojektovej, projektovej dokumentácie. Výstavba polyfunkčných, bytových, priemyselných, energetických, zdravotníckych, občianskych stavieb, stavieb pre šport. Urbanizmus.
Statické a dynamické výpočty - statické posudky, projekty pre realizáciu stavby - výkresy stavebných konštrukcií, prieskumy a diagnostika nosných konštrukcií.
Projektovanie elektrického ovládania strojov, výrobných liniek a priemyselných komplexov.
Návrh a tvorba projektových dokumentácií technických zariadení budov - vykurovania budov, plynofikácie, vodovodu, kanalizácií, rozvodov geotermálnych vôd a pár.