Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Projekty a granty EÚ - poradenstvo(233 záznamov)

101 - 125 z celkom 233 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Vytváranie podmienok pre realizáciu projektov rozvoja regiónu, poskytovanie informačnej, poradenskej, projektovej a propagačnej činnosti podnikateľským subjektom.
Tvorba a spolupráca pri vypracovaní projektov technickej a sociálnej infraštruktúry, ochrana životného prostredia, obnova a rozvoj vidieka.
Združenie záujmových organizácií na podporu a rozvoj regiónu. Projektová činnosť, tvorba podnikateľských zámerov, regionálne rozvojové štúdie, vytváranie informačného systému.
Grantové poradenstvo, príprava grantových žiadostí o finančnú podporu projektov, realizácia projektov.
Občianske združenie - podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Poradenstvo pri realizácii projektov financovaných z fondov Európskej únie.
Poradenské služby v oblasti prípravy, financovania, vypracovania a samotnej realizácie projektov v sektore zamestnanosti, školstva, sociálnej inklúzie a investičných projektov.
Technicko-inžinierska podpora pri príprave a realizácii investičných akcií a technologických dodávok. Projekčná činnosť dopravných, pozemných a vodohospodárskych stavieb. Technický dozor, BOZP.
Nezisková organizácia poskytujúca vzdelávanie pre rozvoj malého a stredného podnikania, organizovanie vzdelávacích aktivít, poskytovanie informácií - investície medzinárodných vzťahov.
Poradenské služby - čerpanie nenávratných finančných príspevkov z prostriedkov EÚ a SR, čerpanie národných dotácií pre poľnohospodárstvo a lesníctvo.
Riešenie problému nevyváženého a málo dynamického hospodársko-sociálneho rozvoja v regióne a jeho príčin. Konzultácie a poradenstvo, organizácia vzdelávacích seminárov, projekty.
Prenájom kancelárskych a obchodných priestorov. Úschova registratúrnych záznamov, ochrana spisovej dokumentácie pred stratou, odcudzením, zničením.
Spracovanie dát, vypracovanie projektov a poradenstvo k európskym projektom, administratívne práce, podnikateľské poradenstvo.
Poradenské služby v doprave, developerských projektov, infraštruktúry a energetiky.
Poradenstvo vo využívania fondov EU, spracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, finančné analýzy, príjmovo-nákladové analýzy, podnikateľské plány, implementácia projektov.
Externý manažment, výchova a školenia vedúcich pracovníkov. Povrchové úpravy práškových, tekutých priemyselných farieb. Poradenstvo pri získavaní zdrojov zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
Poradenské služby prípravy, spracovania a riadenia implementácie projektov financovaných z fondov EÚ. Vypracovanie analytických správ, hodnotení účinnosti, efektívnosti a udržateľnosti intervencií.
Projektové poradenstvo, poradenstvo pri verejnom obstarávaní a čerpaní financií z eurofondov.
Ekonomické poradenstvo pri výbere zamestnancov. Školenia - manažérske schopnosti, motivácia, zvládanie stresu, time management, hodnotenie, vedenie porád, konflikty, koučing.
Projekty, podnikateľské plány, marketingová stratégia. Finančné analýzy, prognózy, výpočty. Poradenstvo.
Poradenstvo v oblasti čerpania podpôr zo štrukturálnych fondov Európskej únie, ostatných dotačných titulov, poradenstvo pri príprave a realizácii projektových zámerov.
Poradenstvo pri získavaní grantov a dotácií z Európskych fondov.
Poradenská činnosť pri spracovaní projektov a technicko - organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov. Vzdelávanie - manažment, marketing a jazykové vzdelávanie.
Sprostredkovanie produktov a služieb bánk a poisťovní, sprostredkovanie poistenia, úverov, poradenstvo pri riešení problematiky samospráv, pri financovaní projektov z EU, implementácia projektov.
Poradenská spoločnosť. Outsourcing, IT, business consulting, euroconsulting.
Poradenstvo v oblasti podnikania, manažérskeho riadenia a tvorby stratégií pre klientov tuzemskej aj zahraničnej sféry. Školiaca, obchodná a sprostredkovateľská činnosť. Analýza trhu.