Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Projekty a granty EÚ - poradenstvo(233 záznamov)

76 - 100 z celkom 233 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Pomoc farmárom a vidieku, aby naplno využili výhody, ktoré prinášajú podporné fondy EU.
Poradensko-obchodná spoločnosť. Ponuka služieb finančno-ekonomického a investičného poradenstva. Poradenstvo pri financovaní zo zdrojov EÚ. Stavebno-technické poradenstvo.
Manažérske a technologické poradenstvo, IT, komunikácie, bezpečnosť, projektový manažment, havarijné plánovanie, infraštruktúra.
Ekonomicko - projektové poradenstvo. Konzultačno-poradenská činnosť pri riešení rozvojových projektov EÚ, riadiaci a manažérsky servis, právny, ekonomický a personálny audit.
Účtovné a marketingové poradenstvo, poradenstvo gastronómie, vedenie účtovníctva. HACCP - poradenstvo pri zavádzaní systému správnej výrobnej praxe, školenia pre zamestnancov.
Komplexné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov - fondy EÚ, granty, dotácie.
Poradenská, konzultačná a vzdelávacia činnosť v oblasti verejného obstarávania. Príprava a realizácia školení v rámci slovenskej a európskej legislatívy.
Poradenstvo environmentalistiky, bezpečnosti práce, integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania - IPKZ. Environmentálny audit podľa metodiky Európskej banky pre obnovu a rozvoj, EÚ fondy.
Verejné obstarávanie a eurodotácie - projekty, zasielanie ponúk do verejného obstarávania.
Poskytovanie poradenstva a vypracovanie projektov v oblasti štrukturálnych fondov, realizácia vlastných projektov, investičné poradenstvo, personálne poradenstvo.
Tvorba a príprava projektov, externého manažmentu, implementácie a monitoringu projektov podporených z domácich a zahraničných finančných zdrojov a fondov.
Poradenská činnosť pri implementácii projektov financovaných z EÚ. Vzdelávanie akreditovaných aktivít - komunikačné zručnosti, počítačová gramotnosť koučing, anglický jazyk.
Strojárenská výroba - návrh a výroba konštrukcií,projektové poradenstvo, eurofondy a dotácie.
Verejné súťaže, obstarávanie, projekty, granty, eurofondy.
Konzultačno-poradenské služby v oblasti financovania a obchodu ako aj služby v oblasti ľudských zdrojov s dôrazom na IT služby. Vedenie miezd a personálnej agendy.
Využitia obnoviteľných zdrojov energie. Projekty na využitie biomasy, vodnej, veternej, slnečnej energie. Výstavba investičných projektov - administratívne, priemyselné stavby, priemyselné parky.
Celoživotné vzdelávanie - tréningy, školenia, kurzy, semináre. Asistenčné služby pre projekty financované zo zdrojov Európskej únie.
Projektová podpora a poradenstvo - žiadosti o grant, verejné obstarávanie, príprava a realizácia financovania.
Príprava projektov pre Európske fondy, poradenstvo. Služby pre samosprávy, podnikateľov, tretí sektor, školstvo.
Podpora vzdelávania, zvyšovanie kvalifikácie, využívanie IKT, zefektívnenie činnosti - skrátenie času reakcie na požiadavku verejnosti, skvalitnenie poskytovaných verejných služieb.
Internacionalizácia, riadenie projektov pre fondy Európskej únie, prieskum trhu.
Poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti ekológie a životného prostredia, prieskum znečistenia, semináre a školenia o možnostiach čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ.
Príprava, spracovanie a implementácia projektov podporovaných z národných a európskych zdrojov, poradenstvo v pôdohospodárstve, zakladanie s.r.o., vedenie účtovníctva, personalistika.
Poradenstvo pre firmy a samosprávu životného prostredia, vypracovanie projektov a projektových technicko-ekonomických štúdií, príprava žiadostí o dotáciu z Recyklačného fondu.
Poradenstvo a projektové manažérstvo pre dotácie z EÚ - dotačný audit, podnikateľské zámery, príprava žiadostí, prepracovanie neúspešných žiadostí, riadenie projektov.