Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Recyklovanie a triedenie odpadov - Bratislavský kraj(61 záznamov)

Slovensko Recyklovanie a triedenie odpadov - Bratislavský kraj
Bratislava (51)
Malacky (3)
Pezinok (3)
Senec (4)
1 - 25 z celkom 61 výsledkov
Odporúčame vám
Odvoz komunálneho odpadu, spaľovanie odpadov, triedený zber vybraných druhov odpadov, odvoz objemného odpadu, odvoz drobného stavebného odpadu.
Čistiareň odpadových vôd - nakladanie a manipulácia s odpadmi, zber a zneškodnenie odpadov, úprava kyslých, zaolejovaných a alkalických vôd, skládkovanie. Poradenská a inžinierska činnosť.
Stavebná firma. Realizácie pozemných, inžinierskych a dopravných stavieb, budovanie železničnej infraštruktúry. Zváranie, spracovávanie stavebného a demolačného odpadu.
Výroba a predaj vybraných komodít chemického priemyslu, obchodovanie s chemickými látkami, minerálnymi olejmi, výskum a vývoj v oblasti chémie, materiálové zhodnocovanie odpadov, poradenská činnosť.
Vývoj, výroba a dodávky zariadenia Blowdec na recykláciu odpadov z ropných produktov - skvapalňovanie odpadových plastov, regenerácia odpadových olejov, spracovanie ropných a uhľovodíkových kalov.
Výkup železa a farebných kovov, recyklácia kovového a nekovového odpadu.
Výkup, zber, triedenie a spracovanie využiteľných odpadov so zameraním na kovový šrot, farebné kovy, nerez, plasty.
Predaj kuchýň a kuchynskej techniky - drezy pre domácnosť, kuchynské batérie, systémy triedenia odpadu a drviče odpadu.
Odvoz odpadov kontajnermi. Vývoz, likvidácia a recyklácia odpadov. Prenájom kontajnerov. Vývoz žúmp a septikov. Zemné, výkopové a búracie práce. Úpravy terénov, prevoz stavebných materiálov a odpadov.
Zberňa surovín, odpadov a druhotných surovín. Recyklácia a spracovanie starých automobilov.
Zber druhotných surovín - sklo, papier, plasty, drevo, kov, separácia a recyklácia odpadu a elektroodpadu.
Prevádzkovanie skládky odpadu, zneškodňovanie a recyklácia stavebného odpadu, ťažba a triedenie štrkopieskov, výroba betónu a betónových výrobkov.
Recyklácia a zhodnocovanie stavebných odpadov. Komplexné dodávky demolačných a búracích prác, zemných a výkopových prác spolu s odvozom a zhodnocovaním stavebných odpadov.
Stavebná činnosť - zemné práce, demolácie a búracie práce, likvidácia objektov, recyklácia a drvenie betónov, nakladanie s odpadmi, úprava terénu, protipovodňové opatrenia.
Spracovanie odpadu, zhodnotenie druhotných kovových surovín, recyklácia.
Zemné, výkopové, búracie a demolačné práce. Ukladanie, drvenie, triedenie, recyklácia odpadov. Výroba a predaj betónovej a asfaltovej drvi, spracovanie štrkov.
Vývoj, výroba, recyklácia a aplikácia konštrukčných plastov pre vstrekovanie vrátane technickej podpory.
Výkup odpadov s obsahom drahých kovov, homogénny amortizačný odpad, stery, popol, kaly.
Občianske združenie - zber druhotných surovín, zber, triedenie a spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení.
Zber a skladovanie odpadových olejov, recyklovanie odpadu a odpadového oleja, dekontaminácia území, poradenská činnosť v oblasti nakladania s odpadovými olejmi.
Výkup papiera, odvoz, triedenie a následná recyklácia zberového papiera a plastových fólií.
Prevádzkovanie skládky odpadu, zber a preprava odpadov, triedenie separovaného odpadu.