Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Recyklovanie a triedenie odpadov(273 záznamov)

1 - 25 z celkom 273 výsledkov
Odporúčame vám
Zber a odvoz odpadu, prevádzka zberných dvorov. Prenájom kontajnerov, preprava a znehodnotenie odpadov. Zimná údržba komunikácií. Prenájom chemických toaliet.
Výkup, predaj železného šrotu a farebných kovov. Rezanie plameňom, oprava bicyklov, obchodná činnosť.
Odvoz a likvidácia priemyselných odpadov - ostatný odpad, nebezepečný odpad, tekuté odpady. Odstraňovanie a likvidácia azbestu. Environmentálne poradenstvo pre podnikateľské subjekty.
Príjem a recyklácia stavebného odpadu, drobného stavebného odpadu a odpadu z demolácií, predaj kameniva, štrku a piesku.
Výkup kovového odpadu, zvážanie a triedenie kovového odpadu, papiera, plastov a komunálneho odpadu, prekládka sypkého tovaru, nákladná cestná doprava, búracie práce starých objektov a technológii.
Výkup a triedenie kovového šrotu a farebných kovov, spracovanie elektrických káblov a elektromotorov, likvidácia technológií, nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Odvoz odpadu.
Ekologické a komunálne služby - triedenie odpadov a ich recyklácia depolymerizáciou,
Predaj techniky. Výroba drviacej techniky a technológie na spracovanie odpadov. Servis techniky.
Zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov a ostatných odpadov kategórie O a N. Zhodnocovanie niklovo - kadmiových akumulátorov, plastov mletím a environmentálne poradenstvo.
Zberné suroviny, výkup, spracovanie a recyklácia železného šrotu, železa a farebných kovov.
Zber a skladovanie odpadových olejov, recyklovanie odpadu a odpadového oleja, dekontaminácia území, poradenská činnosť v oblasti nakladania s odpadovými olejmi.
Zber železného šrotu, farebných kovov, papiera a plastov.
Výroba, predaj a spracovanie papiera, hladkej a vlnitej lepenky., výroba obalov. Recyklácia papiera.
Odstraňovanie odpadov, triedenie a zhodnocovanie odpadu. Čistenie ulíc, výsadba a starostlivosť o verejnú zeleň, zimná údržba.
Zber, výkup a spracovanie odpadu k ďalšiemu použitiu.
Zemné a prípravné práce, recyklácia stavebných odpadov, demolácie stavieb. Cestná nákladná doprava. Predaj stavebného materiálu - tehly, krytina, piesok, štrk. Požičovňa stavebného náradia.
Špeciálne čistiace práce, zber a preprava odpadov, recyklácia, priemyselné služby.
Autoservis - opravy a údržba cestných motorových vozidiel. Predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel, nákladná cestná doprava.
Separácia a recyklácia odpadov, riešenie problémov s obalovými materiálmi. Riešenie ekologických problémov v odpadovom hospodárstve. Výkup materiálu a surovín s obsahom drahých kovov.
Zber, preprava, zneškodňovanie odpadov skládkovaním, triedenie, lisovanie odpadov, poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi, drtenie a regranulácia vytriedených plastov, predaj regranulátov.
Demolácie budov, hál, komínov, rodinných domov, odvoz stavebného odpadu, recyklácia. Prípravné, výkopové, špeciálne, výškové práce a práce so železom. Stavebné poradenstvo.
Výkup, úprava, triedenie a predaj odpadu farebných a drahých kovov, elektronického šrotu a železa. Predaj bronzových puzdier, tyčí a polotovarov. Predaj čistých kovov - cín, zinok, olovo a nikel.
Komplexné služby v oblasti recyklácie opotrebovaných pneumatík.