Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Recyklovanie a triedenie odpadov - Česká republika(49 záznamov)

1 - 25 z celkom 49 výsledkov
Odporúčame vám
Výkup, úprava, triedenie a predaj odpadu farebných a drahých kovov, elektronického šrotu a železa. Predaj bronzových puzdier, tyčí a polotovarov. Predaj čistých kovov - cín, zinok, olovo a nikel.
Výroba tepelnej a akustickej izolácie Climatizer plus. Výroba tepelných čerpadiel, klimatizácie, izolácie, priemyselných vlákien. Výkup papiera a recyklácia.
Spracovanie a recyklácia plastových odpadov. Výroba a predaj produktov z recyklovaných plastov pre dom a záhradu - zatrávňovacia dlažba, plotovky, stavebné dosky, prepravné palety.
Predaj čerpacej techniky, hydrocyklónov, odvodňovacích triedičov, gúm proti oterom, ventilov, plastových potrubí, ako aj kompaktných zariadení.
Výstavba dopravných a vodohospodárskych stavieb a čističiek odpadových vôd, betonárske práce. Búracie, demolačné a deštrukčné práce, zemné práce. Požičovňa stavebných strojov. Recyklácia odpadu.
Spracovanie kovového odpadu, recyklácia autovrakov, likvidácia železničných vozov.
Recyklácia plastov - výkup a spracovanie. Predaj hutného materiálu, oceľových plechov, výroba hydraulických valcov pre ťažobnú mechanizáciu. Výkup kovových odpadov a ich spracovanie.
Kovošrot. Výkup farebných druhotných surovín, autobatérií, elektromotorov a káblov. Likvidácia autovrakov. Recyklácia odpadu.
Výkup, triedenie a spracovanie kovového odpadu. Demontáže technologických celkov.
Prevádzka kolektívneho systému pre osvetľovacie zariadenia - sieť zberných miest, logistika, zber a zvoz elektrozariadení a elektroodpadov, spracovanie elekroodpadov.
Poskytovanie služieb odvozu a odstránenia stavebných odpadov, triedenie a odstránenie komunálneho odpadu, pristavenie kontajnerov, zberný dvor. Vyučovanie ekologickej výchovy na školách.
Zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu, prívoz veľkoobjemových kontajnerov a mobilný zber nebezpečného odpadu, čistenie a údržba komunikácií. Činnosť zberného dvoru a triediacej linky.
Zaistenie odvozu komunálneho odpadu, zber a odvod triedeného odpadu, zber nebezpečného odpadu a veľkoobjemového odpadu, prevádzkovanie zberného dvora a triediaca linka.
Zaistenie komplexných služieb v oblasti nakladania s odpadom, separovaný zber, recyklácia dreva, fungovanie skladky, odvod komunálneho odpadu, sanačné práce, projektová príprava, čistenie komunikácií.
Výkup, triedenie a spracovanie železných a neželezných kovov, zaistenie dopravy a skladovania odpadu.
Sanácia starých skládok nebezpečných a komunálnych odpadov. Odber, prepracovanie a ekologické odstránenie nebezpečných odpadov, rekultivácia ekologických zaťažení.
Separovanie a recyklácia odpadu, kontajnerová a cisternová preprava odpadu, čistenie kanalizácií. Zvoz komunálneho odpadu od firiem i domácností.
Ekologické služby - spracovanie a likvidácia nebezpečného odpadu. Recyklácia riedidiel a rozpúšťadiel, demontáž zariadení, spotrebičov, kancelárskej a výpočtovej techniky. Doprava a prepravné služby.
Sanácia a rekultivácia územia, nakladanie s odpadmi, úprava a využitie biologického odpadu, ťažba surovín, výkopové práce.
Spracovanie, recyklácia plastových odpadov regranulaciou, aglomeráciou a drtením. Predaj odpadových vriec vyfukovaním, magnetických separátorov na kovové nečistoty.
Zber a preprava odpadov, triedenie separovaného odpadu, prevádzkovanie skládky odpadu.
Likvidácia vyradených zariadení, pevných diskov a iných dátových nosičov. Prenájom a pristavenie kontajnerov. Výkup odpadu s obsahom farebných kovov.
Výkup a spracovanie papiera, farebných kovov a železa, zberné suroviny a kovošrot.