Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Recyklovanie a triedenie odpadov - Nitriansky kraj(30 záznamov)

Slovensko Recyklovanie a triedenie odpadov - Nitriansky kraj
Komárno (4)
Levice (1)
Nitra (10)
Šaľa (6)
1 - 25 z celkom 30 výsledkov
Odporúčame vám
Dodávka zariadení na výrobu pohonných látok z obnoviteľných zdrojov. Tvorba bezodpadových technológií. Výroba recyklačných systémov na recykláciu rozpúšťadiel. Projektovanie zariadení na mieru.
Zber komunálneho a priemyselného odpadu, výkup, separácia a predaj druhotných surovín, výkup nebezpečných odpadov.
Zemné práce, preprava stavebných a sypkých materiálov, žeriavnické práce, recyklácia stavebnej sute a betónu, predaj štrkopieskov a kameniva.
Zber a spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC, azbest, žiarivky, odpad obsahujúci ortuť.
Chránená dielňa - recyklácia plastových materiálov. Výroba a predaj kartónových krabíc a produktov z kartónu.
Výkup, predaj a veľkoobchod s odpadmi a šrotom. Recyklácia neželezných kovov a výrobkov z nich.
Recyklácia plastového a nekovového odpadu a zvyškov, spracovanie plastických hmôt.
Recyklovanie kovového odpadu, šrotu, nekovového odpadu, výroba stavebných hmôt.
Zberňa surovín. Výkup, triedenie, úprava druhotných surovín, výkup, zber, zhromaždenie a predaj elektroodpadu.
Maloobchodný a veľkoobchodný predaj s ochrannými pracovnými odevmi, veľkoobchod s metrovým textilom, prevádzkovanie chránenej dielne a recyklácia odpadov.
Zber a likvidácia tekutého odpadu, nebezpečného odpadu, recyklácia plastov, skládka odpadov.
Vývoj, výroba, predaj a zber penového polystyrénu. Veľkoobchod s polystyrénom. Projekčná a inžinierska činnosť. Stavebné poradenstvo. Predaj omietok a strojov pre aplikáciu ľahčeného betónu.
Spracovanie potravinárskych obalov pre nápoje, zber a recyklácia. Výroba dosiek, panelov, priečok a výrobkov nasávanej kartonáže. Vnútroštátna a medzinárodná doprava, zemné práce, spracovanie kovov.
Prenájom stavebných strojov a príslušenstva, čiastkové alebo kompletné stavebné zákazky. Dovoz a predaj vysokozdvižných teleskopických plošín. Recyklácia stavebného materiálu.
Zber a likvidácia odpadov. Zberňa druhotných surovín - železný šrot, kovy, farebné kovy, autobatérie, elektroodpad. Demontáž, rozpaľovanie, likvidácia, odvoz kovových konštrukcií, kotlov, lodí.
Výroba výrobkov z plastu, recyklácia plastových odpadov.
Výkup, zber, triedenie a úprava kovového odpadu, prevádzka skládky odpadu.
Separovaný zber odpadov a lisovanie PET fliaš. Sklad komunálneho odpadu.
Zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov, prepravu odpadov, predaj výrobkov súvisiacich so zabezpečením odpadového hospodárstva, kontajnerizáciu.
Vývoj, výroba, recyklácia a aplikácia konštrukčných plastov pre vstrekovanie vrátane technickej podpory.
Prenájom stavebných strojov a mechanizmov. Stavba rodinných domov, rekonštrukcia, nízkoenergetické stavby, betonárske práce, odborné a technické poradenstvo. Recyklácia stavebného odpadu.
Zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov a ostatných odpadov kategórie O a N. Zhodnocovanie niklovo - kadmiových akumulátorov, plastov mletím a environmentálne poradenstvo.
Výroba, predaj a spracovanie papiera, hladkej a vlnitej lepenky., výroba obalov. Recyklácia papiera.
Zhromažďovanie, zhodnocovanie, upravovanie a triedenie kovových odpadov. Demolácie a búracie práce.
Výkup, spracovanie kovového odpadu a farebných kovov, likvidácie technologických celkov a konštrukcií, nakládka a zvoz odpadov, pristavenie kontajnerov.