Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Recyklovanie a triedenie odpadov - Prešovský kraj(43 záznamov)

Slovensko Recyklovanie a triedenie odpadov - Prešovský kraj
Bardejov (3)
Humenné (2)
Kežmarok (5)
Levoča (1)
Poprad (5)
Prešov (10)
Sabinov (2)
Snina (4)
Svidník (1)
1 - 25 z celkom 43 výsledkov
Odporúčame vám
Odstraňovanie odpadov, triedenie a zhodnocovanie odpadu. Čistenie ulíc, výsadba a starostlivosť o verejnú zeleň, zimná údržba.
Vyhľadávanie, zber, triedenie a odvoz odpadov z plastov, z maloobchodných a veľkoobchodných prevádzok a firiem, výrobných spoločností, recyklácia a zhodnocovanie odpadov z plastov.
Výkup, predaj a veľkoobchod s odpadmi a šrotom. Recyklácia neželezných kovov a výrobkov z nich.
Vstrekovanie plastov, recyklácia a predaj LDPE a HDPE, služby drvenia nepodarkov, vtokov, spekov (tzv. odstrekov), potvrdenia o zhodnotení odpadov, poradenstvo v oblasti recyklačného fondu.
Výkup a spracovanie železného šrotu, farebných kovov, papiera, plastov a stavebného odpadu. Odvoz odpadov. Demolácie stavebných objektov. Recyklácia odpadov.
Výkup a predaj druhotných surovín - farebné kovy, železný odpad, odpadový papier, káble a motory, autobatérie. Demontáž a likvidácia odpadových technologických strojov. Predaj dreva a reziva.
Predaj náhradných dielov, autovrakovisko, šrotovisko, spracovanie odpadového oleja a olejových filtrov, spracovanie a zber starých vozidiel.
Zber a likvidácia tekutého odpadu, nebezpečného odpadu, recyklácia plastov, skládka odpadov.
Ekologické služby - likvidácia odpadu, nakladanie s odpadmi a nebezpečným odpadom.
Výkup, zber, triedenie a spracovanie využiteľných odpadov so zameraním na kovový šrot, farebné kovy, nerez, plasty.
Zber, spracovanie, recyklácia, vyraďovacie protokoly, demontážne práce, nakládka, potvrdenia o ekologickej likvidácii elektrických a elektronických zariadení. Preprava nebezpečných odpadov.
Podnikanie v oblasti nakladania s kovovým odpadom. Zber, výkup, zhromažďovanie, úpravu, triedenie a prepravu širokej škály odpadov. Predaj technických plynov, výkup starých vozidiel.
Výkup kovov, demontáž a likvidácia konštrukcií, recyklácia odpadu. Predaj hutného materiálu.
Nakladanie s odpadmi - výkup, zhromažďovanie a úprava odpadov, recyklácia, likvidácia nebezpečných odpadov, výkup materiálov na ďalšie spracovanie. Výroba a predaj plastových frakcií.
Výroba antikoróznych obalových materiálov, recyklácia plastov, výroba sáčkov, tašiek a odpadových vriec.
Zber, recyklácia, spracovanie a zneškodňovanie odpadov. Preprava nebezpečných odpadov.
Výkup, úprava a triedenie zberných surovín a odpadu, likvidácia a zber odpadu, preprave odpadov.
Spaľovanie nebezpečných odpadov, recyklácia odpadových rozpúšťadiel, olejov a ortuťových žiariviek. Dekontaminácia odpadov, výkup druhotných surovín, likvidácia odpadu zdravotníckych zariadení.
Výkup, úprava a triedenie druhotných surovín. Nakladanie s odpadmi.
Zber druhotných surovín - sklo, papier, plasty, drevo, kov, separácia a recyklácia odpadu a elektroodpadu.
Spracovanie a recyklácia odpadu. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi, poradenstvo a zabezpečenie analýzy odpadov.
Spracovanie textilného odpadu na recyklovanú bavlnu, bielu bavlnu, polyacrylonitril.
Výroba a predaj PE fólií, obalov, vriec do košov, biodegradovateľných vriec, stretch fólií, toaletného papiera, hygienických potrieb, prostriedkov na umývanie riadov, recyklácia plastových odpadov.
Vývoj, výroba, recyklácia a aplikácia konštrukčných plastov pre vstrekovanie vrátane technickej podpory.
Príjem a recyklácia stavebného odpadu, drobného stavebného odpadu a odpadu z demolácií, predaj kameniva.