Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva - Slovensko(42 záznamov)

Regionálne úrady verejného zdravotníctva - Slovensko
1 - 25 z celkom 42 výsledkov
Odporúčame vám
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach ako orgán verejného zdravotníctva.
Štátny zdravotný dozor, preventívna medicína, poradenská a konzultačná činnosť na úseku ochrany zdravia ľudí.
Štátny zdravotný dozor, preventívna medicína, poradenstvo, konzultácie.
Štátny zdravotný dozor, preventívna medicína, poradenská a konzultačná činnosť na úseku ochrany zdravia ľudí.
Oddelenie RÚVZ. Sledovanie zásady správnej výživy obyvateľstva, hygienickej problematiky spoločného stravovania, analyzovanie stavu zdravia populácie vo vzťahu k rizikám v procese výživy.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, odbory a oddelenia, poradňa zdravia, užitočné informácie.
Oddelenie RÚVZ. Sledovanie dodržiavania prípustných limitov polutantov v zložkách a faktoroch životného prostredia, elektromagnetické pole z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie.
Oddelenie RÚVZ. Monitorovanie a vyhodnocovanie zdravotného stavu detí a mládeže, pozitívnych a negatívnych vplyvov životných a pracovných podmienok na vývoj organizmu.
Oddelenie RÚVZ. Sledovanie, resp. monitorovanie výskytu infekčných chorôb a analýza epidemiologickej situácie, analýza faktorov ovplyvňujúcich vznik, priebeh a následky infekčných chorôb.
Oddelenie RÚVZ. Sledovanie bionegatívnych a biopozitívnych vplyvov faktorov pracovného prostredia na zdravie pracovníkov, podmienok práce vybraných skupín pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce.
Informácie epidemiológie, hygieny detí a mládeže, preventívneho pracovného lekárstva, hygieny výživy a hygieny životného prostredia.
Hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni, prevencia ochorení a iných porúch zdravia a dohľad nad jej vykonávaním.
Akčný plán pre prostredie a zdravie obyvateľov SR, informovanie verejnosti, projekty, programy a poradňa.
Monitorovanie vzťahu determinantov zdravia a verejného zdravia, hodnotenie dopadov na verejné zdravie.
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia - vývoj znečistenia ovzdušia, kvalita vody na kúpaliskách, hygienicko epidemiologická situácia, poradne.
Organizačná štruktúra úradu, právne normy, dozor nad podporou zdravia, zdravotná poradňa.
Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru, potravinového dozoru, ukladanie opatrení orgánu verejného zdravotníctva.
Poskytovanie zdravotníckych a hygienických informačných služieb pre zdravie ľudského tela. Hygieny životného prostredia, epidemiológia.
Monitoring vzťahu determinantov zdravia a verejného zdravia, vykonávanie výchovy spoločnosti ku zdraviu prostredníctvom poradní zdravia.