Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Resocializačné zariadenia(24 záznamov)

1 - 24 z celkom 24 výsledkov
Odporúčame vám
Výchova a vzdelávanie mladistvého, prevýchova emocionálne a sociálne narušenej mládeže, komplexná starostlivosť o ťažko vychovávateľnú mládež, pomoc pri začleňovaní do spoločenského života.
Resocializačné zariadenie. Terapeutická komunita rodinného charakteru, skupinová, individuálna, pracovná a terénna terapia.
Inštitucionálne zariadenie, v ktorom sa realizuje náhradná ústavná a prevýchovná starostlivosť o opustené, ale aj mravne narušené deti.
Resocializácia, individuálna aj skupinová psychoterapia, poskytovanie poradenstva, relaxačné techniky.
Vytváranie podmienok pre poskytovanie všeobecno-prospešných služieb drogovej závislosti a pre prevádzkovanie resocializačného zariadenia. Maximálna kapacita zariadenia je 15 klientov.
Diagnostické centrum. Školské preventívno – výchovné zariadenie pre dievčatá vo veku 13 – 18 rokov s poruchami správania.
Resocializácia a rehabilitácia osôb závislých na drogách, alkohole a patologickom hráčstve.
Samostatné výchovno - vzdelávacie zariadenie, ubytovanie, stravovanie, výchovno - vzdelávacie aktivity.
Reedukačné centrum pre deti a mládež - špeciálne výchovné zariadenie, komplexná odborná starostlivosť, prevýchova a vzdelávanie detí a mládeže.
Diagnostické centrum - diagnostika deťom s narušeným alebo ohrozeným psychosociálnym vývinom, vypracovanie diagnostických správ o dieťati, poradenské služby.
Inštitucionálne zariadenie, náhradná ústavná a prevýchovná starostlivosť o opustené a mravne narušené deti.
Reedukačné centrum zabezpečuje reedukáciu sociálne, mravne a emocionálne narušeným chlapcom a dievčatám, vo veku od 11 rokov až do ukončenia povinnej školskej dochádzky.
Samostatné výchovno - vzdelávacie zariadenie poskytujúce ubytovanie, stravovanie a výchovno - vzdelávaciu činnosť.
Resocializácia mužov s problémami závislosti. Poskytovanie ubytovania, stravy, sociálneho a psychologického poradenstva, výuka angličtiny a gitary.
Poradenské, psychoterapeutické a sociálne služby - krízová intervencia, osobná starostlivosť, rodinné terapie, osveta, medializácia, skupinové psychoterapie.
Resocializačné zariadenie - aktivizovanie vnútorných schopností plnoletých osôb na prekonanie psychických dôsledkov, fyzických dôsledkov, sociálnych dôsledkov, drogových závislostí a iných závislostí.
Detský domov - rehabilitačná činnosť, telesné, sociálne a duševné vyvíjanie detí.
Poskytovanie sociálnych služieb a liečebno - výchovnej starostlivosti týraným, pohlavne zneužívaným deťom, rodičom, resocializačné stredisko.
Resocializačné stredisko - pomoc závislým osobám v slovenskom aj maďarskom jazyku pre závislých od alkoholu, drog a patologického hráčstva vo veku 18 až 55 rokov a pre ich rodiny. Domov na pol ceste.
Špeciálne výchovné zariadenie výchovnej prevencie, diagnostika maloletých, ktorým bola nariadená ústavná a ochranná výchova, výchovné opatrenia.
Služby formou poradenstva a právnej pomoci pri ochrane ľudských práv, služieb na podporu a rozvoj zamestnanosti, organizovaním vzdelávania, výchovy, pre začlenenie ZŤP ľudí do pracovného procesu.