Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Resocializačné zariadenia(21 záznamov)

1 - 21 z celkom 21 výsledkov
Odporúčame vám
Inštitucionálne zariadenie, v ktorom sa realizuje náhradná ústavná a prevýchovná starostlivosť o opustené, ale aj mravne narušené deti.
Výchova a vzdelávanie mladistvého, prevýchova emocionálne a sociálne narušenej mládeže, komplexná starostlivosť o ťažko vychovávateľnú mládež, pomoc pri začleňovaní do spoločenského života.
Resocializačné zariadenie. Terapeutická komunita rodinného charakteru, skupinová, individuálna, pracovná a terénna terapia.
Resocializácia, individuálna aj skupinová psychoterapia, poskytovanie poradenstva, relaxačné techniky.
Diagnostické centrum. Školské preventívno – výchovné zariadenie pre dievčatá vo veku 13 – 18 rokov s poruchami správania.
Resocializácia a rehabilitácia osôb závislých na drogách, alkohole a patologickom hráčstve.
Samostatné výchovno - vzdelávacie zariadenie, ubytovanie, stravovanie, výchovno - vzdelávacie aktivity.
Reedukačné centrum pre deti a mládež - špeciálne výchovné zariadenie, komplexná odborná starostlivosť, prevýchova a vzdelávanie detí a mládeže.
Inštitucionálne zariadenie, náhradná ústavná a prevýchovná starostlivosť o opustené a mravne narušené deti.
Reedukačné centrum zabezpečuje reedukáciu sociálne, mravne a emocionálne narušeným chlapcom a dievčatám, vo veku od 11 rokov až do ukončenia povinnej školskej dochádzky.
Samostatné výchovno - vzdelávacie zariadenie poskytujúce ubytovanie, stravovanie a výchovno - vzdelávaciu činnosť.
Resocializácia mužov s problémami závislosti. Poskytovanie ubytovania, stravy, sociálneho a psychologického poradenstva, výuka angličtiny a gitary.
Poradenské, psychoterapeutické a sociálne služby - krízová intervencia, osobná starostlivosť, rodinné terapie, osveta, medializácia, skupinové psychoterapie.
Detský domov - rehabilitačná činnosť, telesné, sociálne a duševné vyvíjanie detí.
Poskytovanie sociálnych služieb a liečebno - výchovnej starostlivosti týraným, pohlavne zneužívaným deťom, rodičom, resocializačné stredisko.
Resocializačné stredisko - pomoc závislým osobám v slovenskom aj maďarskom jazyku pre závislých od alkoholu, drog a patologického hráčstva vo veku 18 až 55 rokov a pre ich rodiny. Domov na pol ceste.
Špeciálne výchovné zariadenie výchovnej prevencie, diagnostika maloletých, ktorým bola nariadená ústavná a ochranná výchova, výchovné opatrenia.
Služby formou poradenstva a právnej pomoci pri ochrane ľudských práv, služieb na podporu a rozvoj zamestnanosti, organizovaním vzdelávania, výchovy, pre začlenenie ZŤP ľudí do pracovného procesu.