Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Revízie protipožiarnych zariadení(123 záznamov)

1 - 25 z celkom 123 výsledkov
Odporúčame vám
Predaj, kontrola, oprava a plnenie hasiacich prístrojov, hydrantov a príslušenstva.
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 1000 V vrátane bleskozvodov. Projektovanie elektrických prípojok NN a elektrických inštalácií.
Poskytovanie služieb v oblasti - technika požiarnej ochrany, bezpečnostnotechnická služba, predaj a kontroly protipožiarnych zariadení, vykonávanie koordinátora bezpečnosti.
Revízie elektrických zariadení, bleskozvodov. Protipožiarna ochrana. Školenia v oblasti bezpečnosti práce pre špeciálne profesie.
Predaj, dodávka, montáž a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov. Vykonávanie funkcie technika požiarnej ochrany a špecialistu PO. Revízie tlakových nádob.
Plnenie, revízie a oprava plynov, hasiacich prístrojov a fliaš.
Čistenie a kontrola komínov, vložkovanie komínov a ostatné kominárske práce.
Poradenské, projekčné, dodávateľské a servisné práce súvisiace s ochranou pred požiarmi. Požiarna bezpečnosť stavieb, požiarno-technické zariadenia a pred kolaudačné konzultácie.
Pracovná zdravotná služba, BOZP. Ochrana pred požiarmi, bezpečnosť práce, HACCP, školenia BOZP.
Predaj hasiacich prístrojov, vykonávanie protipožiarnych prehliadok, protipožiarne školenia, odborná príprava protipožiarnej hliadky, vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany.
Predaj, kontrola a opravy protipožiarnej techniky - hasiacich prístrojov a hydrantov.
Revízie komínov, kontroly a čistenie komínov, kominárske služby.
Revízia, servis a plnenie hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov.
Odborné prehliadky, odborné skúšky VTZ tlakových a plynových. Servis, oprava a údržba vykurovacej techniky.
Predaj, kontrola, oprava a plnenie hasiacich prístrojov, hydrantov a príslušenstva.
Predaj, kontrola a servis hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych vodovodov a požiarnych uzáverov. Predaj bezpečnostného značenia a vecných prostriedkov požiarnej ochrany.
Revízie, opravy, údržba a kontrola protipožiarnych zariadení a hasiacich prístrojov.
Predaj hasiacich prístrojov a náhradných dielov hydrantov, vykonávanie dozoru nad dodržiavaním pravidiel BOZP, OPP a civilnej ochrany, revízia tlakových a plynových zariadení, školenia.
Kontroly a opravy hasiacich prístrojov a hydrantov, kontrola požiarnych uzáverov a požiarnych klapiek. Predaj hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov.
Bezpečnosť práce, ochrana pred požiarmi, kontrola, revízie, servis, predaj hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov. Vedenie podvojného účtovníctva, daňové priznania, mzdy a personalistika.
Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi.
Správa a údržba bytových domov a nebytových priestorov, čistiace a upratovacie práce, revízie plynu, elektriny, hasiacich zariadení a hydrantov, deratizácia, desinsekcia a dezinfekcia priestorov.
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zdravotných kurzov. Výškové práce. Servis, plnenie, revízie, tlakové skúšky hasiacich prístrojov rôznych druhov. Servis dýchacej techniky. Autodoprava.
Služby v odboroch požiarna ochrana, BOZP - posúdenie stavu a kontroly, spracovanie dokumentácie. Audity manažmentu BOZP.
Predaj a kontrola hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, hydrantového materiálu. Autorizovaný bezpečnostný technik. Technik požiarnej ochrany.