Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Revízie protipožiarnych zariadení(122 záznamov)

1 - 25 z celkom 122 výsledkov
Odporúčame vám
Revízie požiarnej ochrany pre bytové domy, revízie hydrantov, hasiacich prístrojov. Predaj a servis techniky. Služby požiarného technika, vypracovanie dokumentácie.
Kontrola,oprava,Revízia, servis a plnenie hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov. Plnenie CO2, hadicové zariadenia, požiarne uzávery, prestupy.
Dodávka a montáž materiálov. Realizácia, rekonštrukcie stúpacích a ležatých rozvodov v panelových domoch. Kúrenie, voda, plyn, odpad,aj v rodinných domoch. Tepelné čerpadlá.
Revízie, montáž, rekonštrukcia elektrických zariadení, elektroinštalácií a bleskozvodov.
Projekt, výroba a montáž protipožiarnych zariadení Sprinkler systém. Revízie nádrží a vodných diel podvodným dronom na Slovensku a vo Švédsku.
Pracovná zdravotná služba, BOZP. Ochrana pred požiarmi, bezpečnosť práce, HACCP, školenia BOZP.
Energetická certifikácia budov, projektové energetické hodnotenie A1, energetický audit, čistenie vetracích potrubí v Bytovom dome, osvetlenie v bytovom dome.
Revízie hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov. Predaj hasiacich prístrojov.
Odborné prehliadky, odborné skúšky VTZ tlakových a plynových. Servis, oprava a údržba vykurovacej techniky.
Revízie elektroinštalácií, prípojky, strojov, spotrebičov, elektrického ručného náradia a bleskozvodov. Bez obmedzenia napätia aj s výbuchom.
Poradenstvo v oblasti požiarnej ochrany. Služby zabezpečovacej a protipožiarnej techniky. Projektovanie, dodávka, montáž, revízie, záručný a pozáručný servis týchto systémov.
Predaj, kontrola, oprava a plnenie hasiacich prístrojov, hydrantov a príslušenstva.
Predaj, dodávka, montáž a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov. Vykonávanie funkcie technika požiarnej ochrany a špecialistu PO. Revízie tlakových nádob.
Plnenie, revízie a oprava plynov, hasiacich prístrojov a fliaš.
Vypracovanie a školenie BOZP, vypracovávanie projektov ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany, bezpečnostné poradenstvo, pracovná zdravotná služba, kurzy prvej pomoci. Revízie hasiacich prístrojov.
Školenia - viazači bremien, obsluha stavebných strojov (strojníci), žeriavnici, lešenári, obsluha motorových vozíkov (VZV), obsluha motorových píl (pilčíci). Revízie vyhradených technických zariadení.
Revízie elektrických zariadení, bleskozvodov. Protipožiarna ochrana. Školenia v oblasti bezpečnosti práce pre špeciálne profesie.
Vykurovanie, stropné chladenie - predaj, montáž. Montáž určených meradiel - vodomery, merače tepla. Kontrola hasiacich prístrojov a hadicových zariadení. Revízie plynových a tlakových zariadení.
Kompletné zabezpečenie v oblasti ochrany pred požiarmi a krízového manažmentu pre všetky zložky IZS, hasičské útvary, obrovoľné hasičské zbory miest a obcí, fyzické a právnické osoby.
Poradenstvo v oblasti bezpečnosti práce, ustanovené pracovné podmienky a požiarna ochrana. Školenia, odborné prehliadky a technické kontroly.
Autorizovaný bezpečnostný technik. Technik požiarnej ochrany. Predaj a kontrola hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, hydrantového materiálu.
Predaj hasiacich prístrojov, kontrola a oprava hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov, výkon technika PO a BOZP, predaj požiarnotechnických zariadení , školenie PO a BOZP.
Predaj hasiacich prístrojov a náhradných dielov hydrantov, vykonávanie dozoru nad dodržiavaním pravidiel BOZP, OPP a civilnej ochrany, revízia tlakových a plynových zariadení, školenia.
Revízie komínov, kontroly a čistenie komínov, kominárske služby.