Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Certifikácia, inšpekcia a revízia(1 257 záznamov)

1 - 25 z celkom 1 257 výsledkov
Odporúčame vám
Montáž, oživenie elektrických zariadení a systémov MaRT. Výroba rozvádzačov MaR a elektro do 1000V triedy A. Revízie detektorov úniku spáliteľných plynov. Servis plynových spotrebičov. Autodoprava.
Revízne a odborné skúšky, odborné prehliadky zdvíhacích zariadení.
Elektroinštalácie domov, priemyselných objektov. Vypracovanie revíznych správ. Fotovoltické systémy. Kamerové systémy. Elektronické zabezpečovacie systémy, Prenájom pracovných plošín.
Certifikácia manažérskych systémov podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, vzdelávanie v oblasti systémov manažérstva a školenia interných audítorov, vykonávanie nezávislých auditov.
Školenia kuričov, obsluha tlakových nádob a plynového zariadenia, vodičov. Odborné prehliadky kotolní, kotlov, tlakových nádob. Výkon autorizovaného technika BOZP a technika OP VTZ TZ a PZ.
Kompletné kalibračné práce, meranie dĺžky, predaj kalibrovaných meradiel, poradenská a konzultačná činnosť.
Poradenstvo, audity, školenia, konzultácie a certifikácie v oblasti manažérskych systémov (ISO 9001, ISO/IEC 27001), ochrany osobných údajov, business kontinuity a kybernetickej bezpečnosti.
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb. Energetická certifikácia - tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov.
Frézovanie komínov, čistenie a kontrola komínov, vložkovanie, preskúšanie, revízia a kolaudácia komínov v novostavbách, prístavbách, nadstavbách a rekonštruovaných objektoch.
Certifikácia systémov riadenia podľa medzinárodných noriem (ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 22000, ISO 21001, ISO 50001, ISO 37001), akreditácia.
Projektovanie elektrických zariadení a bleskozvodov. Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení. Školenia, kurzy a prednášky z elektrotechniky a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Montáž, rekonštrukcia, údržba a servis elektrických zariadení a bleskozvodov v objektoch triedy A. Poruchová služba elektroinštalácie.
Prevádzka laboratória emisných meraní. Meranie zložiek a odoberanie vzoriek odpadových plynov vypúšťaných do ovzdušia. Kalibrácia a inšpekcia meracích systémov emisií. Poradenstvo.
Revízie, odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení.
Revízie vyhradených technických zariadení – elektrických, plynových, zdvíhacích, tlakových zariadení. Služby v oblasti bezpečnosti pri práci (BOZP), požiarnej ochrany (OPP), civilnej ochrany (CO).
Revízie, inštalácie a opravy plynových, tlakových a chladiarenských zariadení.
Odborné prehliadky, revízie, tlakových nádob parných sterilizátorov, autoklávov, odborné prehliadky rozvodu lekárskych plynov. Vzdelávanie, školenie, obsluhy autoklávov a obsluhy plynových zariadení.
Čerpadlá a stojany na PHM. Mobilné aj stacionárne nádrže na naftu, adblue, benzín aj oleje. Prietokomery, filtre, hadice na naftu. Postrekovače 12V aj na dezinfekciu.Nádrže na hnojivá DAM.
Odborné skúšky a prehliadky plynových zariadení. Vypracovanie miestnych prevádzkových predpisov. Vyhotovenie revíznej knihy. Školenia kuričov a obsluhy plynových, tlakových zariadení. Poradenstvo.
Montáž a údržba elektroinštalácií a spotrebičov, revízie elektroinštalácií a bleskozvodov. Prípravné práce pre stavbu, demolácia a zemné práce.
Kontrola,oprava,Revízia, servis a plnenie hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov. Plnenie CO2, hadicové zariadenia, požiarne uzávery, prestupy.
Vypracovanie energetických certifikátov od odborne spôsobilej osoby. Termovízne meranie budov. Termovízia.
Odborné prehliadky a odborné skúšky, vnútorné elektroinštalácie, opravy a údržba elektrických zariadení, realizácia bleskozvodov, odborná, poradenská a projekčná činnosť, obchodná činnosť.
Čistenie a kontroly komínov. Opravy a renovácia prieduchov komínov.