Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Rozvoj regiónov(248 záznamov)

1 - 25 z celkom 248 výsledkov
Odporúčame vám
Rozvoj, ochrana a prezentácia historických, duchovných a kultúrnych hodnôt, činnosť v oblasti vzdelávania, služby na podporu regionálneho rozvoja. Vydavateľská činnosť.
Folklórny súbor interpretujúci obyčajný dedinský život, ľudové piesne a tance. Rozvoj vzdelávania, kultúry, ochrany životného prostredia a zveľaďovanie historických a prírodných pamiatok.
Organizácia programov, akcií a podujatí - ukážky dobového vojenského prostredia, šermiarske súboje, lukostrelci, scénické ukážky, dobové remeslá, HEMA turnaje.
Združenie občanov, skupín a organizácií založené v záujme vytvárania podmienok aktívnej účasti mladých ľudí, ale aj širokej verejnosti na zlepšení života v regióne. Posilňovanie dobrovoľníctva.
Príprava a realizácie rôznych projektov v oblasti informatizácie s cieľom zvýšiť kvalitu života občanov Slovenska.
Občianske združenie - zúčastňovanie na projektoch v meste, združovanie a organizovanie občanov, navrhovanie riešení problémov mesta, vytváranie vzájomných kontaktov a spolupráce.
Včelárenie a opeľovanie, ekológia, obnova kultúrnych pamiatok a pôvodných remesiel, Land-Art, environmentálna výchova.
Obnova, ochrana a rozvoj historického dedičstva hradu Červený Kameň, starostlivosť o pamätihodnosti, publikačná činnosť, organizácia exkurzií a podujatí, realizácia informačných systémov.
Nezisková organizácia s cieľom regionálneho rozvoja a skvalitňovania života občanov v danom regióne.
Podpora kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov mesta Nové Zámky.
Podpora podnikania, životného prostredia, služieb, medziľudských vzťahov a marginalizovaných etnických skupín v regióne Spiš.
Regionálne občianske združenie s cieľom priblížiť historický a kultúrny vývoj bývalého slobodného baníckeho a kráľovského mesta Pukanec verejnosti a podpora zachovania banských diel.
Občianske združenie obyvateľov Bratislavy, ktoré chce zachovávať historické hodnoty mesta, podporovať estetické cítenie v spoločnosti a zlepšovať životné prostredie.
Občianske združenie s cieľom podporiť a rozvíjať aktivity na miestnej, regionálnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni.
Cieľom združenia je predstaviť mikroregión DUŠA s jeho obcami, podnietiť aktivitu a iniciatívu obyvateľov.
Podpora rozvoja regiónov, poskytovanie služieb v oblasti vzdelávania a poradenstva - projektová a marketingová činnosť, prenájom priestorov.
Záchrana národnej kultúrnej pamiatky Gýmeš - zvýšenie bezpečnosti, ochrana životného prostredia, podpora a rozvoj cestovného ruchu, vydávanie informačných katalógov, letákov a pohľadníc.
Občianske združenie ekologického cestovného ruchu - životné prostredie a rozvoj obce, regiónu.
Občianske združenie zamerané na rozvoj ľudských zdrojov a regiónov.