Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Skládky odpadu(79 záznamov)

1 - 25 z celkom 79 výsledkov
Odporúčame vám
Likvidácia nebezpečných odpadov, nakladanie s odpadmi - environmentálny servis.
Prípravné práce k realizácii stavby, oprava a údržba komunikácií. Záhradnícke služby. Čistenie mesta. Odpadové služby - komunálny a domový odpad, skládka odpadu. Pohrebné služby. Nakladná doprava.
Nakladanie s odpadom, prenájom veľkoobjemových kontajnerov, poradenstvo v oblasti nakladania s odpadom, búracie a zemné práce, prípravné práce pre stavby, doprava nákladnými vozidlami nad 3,5 t.
Skládka a recyklácia stavebného odpadu, predaj stavebného materiálu - štrku a piesku, výkup kovového šrotu. Búracie práce, prenájom stavebnej techniky - pásový bager, kolesový nakladač.
Odvoz stavebného odpadu kontajnermi, skládka stavebného odpadu, likvidácia odpadu.
Odvoz a skládka komunálneho odpadu, údržba mestských komunikácií, verejného osvetlenia a zelene.
Skladovanie a nakladanie s odpadmi, ekologické poradenstvo.
Odkup nadbytočných skladových zásob, vyradenej technológie a zariadení. Zber elektroodpadov, cínových odpadov, elektroplastov, železných, neželezných a drahých kovov.
Prevádzkovanie a údržba komunikácii a verejných priestranstiev. Zber, odvoz, likvidácia komunálneho odpadu. Prevádzkovanie zimného štadióna, trhovísk a verejného WC. Prenájom nebytových priestorov.
Technické služby. Správa a údržba dopravného značenia a mestských komunikácií. Zber, zvoz a uloženie komunálneho odpadu pre mesto a priľahlé obce.
Prevádzkovanie skládky odpadu - výkup, úprava, predaj druhotných surovín.
Nakladanie s komunálnym a inertným odpadom, prevádzkovanie skládky odpadov.
Výroba plastových okien a dverí, príslušenstva a doplnkov. Prevádzkovanie skládky riadeného odpadu a zariadenia na znehodnocovanie odpadov. Ťažba barytových surovín a ich spracovanie.
Zber, zneškodňovanie, spracovanie a likvidácia odpadu, skládky odpadu.
Zneškodňovanie odpadu. Skládka odpadov určená pre iný ako nebezpečný odpad.
Výkup, zber, triedenie a úprava kovového odpadu, prevádzka skládky odpadu.
Prevádzkovanie skládky odpadu - výkup a spracovanie druhotných surovín. Prenájom skladových priestorov.
Prevádzkovanie skládky odpadu, zneškodňovanie a recyklácia stavebného odpadu, ťažba a triedenie štrkopieskov, výroba betónu a betónových výrobkov.
Odvoz komunálneho odpadu pre obyvateľov, bytové organizácie a podnikateľské subjekty, separovaný zber, opravy a údržba dopravného značenia, zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií.
Upratovacie činnosti, údržba verejnej a dočasnej zelene, sadovnícke úpravy, správa trhovísk, údržba a čistenie odpadkových košov, prevádzka zberného dvora.
Prevádzka čistiarenského komplexu odpadových vôd a skládky pre ostatný a nebezpečný odpad.
Nakladanie s odpadmi. Prevádzkovanie regionálnej skládky odpadov. Dekontaminačné stredisko na kaly a zeminy znečistené ropnými látkami.
Uloženie odpadu, predaj recyklátov, zemné a búracie práce, odvoz a likvidácia stavebného odpadu.