Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Skládky odpadu(82 záznamov)

26 - 50 z celkom 82 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Prevádzkovanie a údržba komunikácii a verejných priestranstiev. Zber, odvoz, likvidácia komunálneho odpadu. Prevádzkovanie zimného štadióna, trhovísk a verejného WC. Prenájom nebytových priestorov.
Odvoz a skládka komunálneho odpadu, údržba mestských komunikácií, verejného osvetlenia a zelene.
Technické služby. Správa a údržba dopravného značenia a mestských komunikácií. Zber, zvoz a uloženie komunálneho odpadu pre mesto a priľahlé obce.
Prevádzkovanie skládky odpadu - výkup, úprava, predaj druhotných surovín.
Zneškodňovanie odpadu. Skládka odpadov určená pre iný ako nebezpečný odpad.
Zber, zneškodňovanie, spracovanie a likvidácia odpadu, skládky odpadu.
Výkup, zber, triedenie a úprava kovového odpadu, prevádzka skládky odpadu.
Nakladanie s komunálnym a inertným odpadom, prevádzkovanie skládky odpadov.
Prevádzkovanie skládky odpadu, zneškodňovanie a recyklácia stavebného odpadu, ťažba a triedenie štrkopieskov, výroba betónu a betónových výrobkov.
Povrchová úprava práškovými farbami aplikovanými na materiál. Prášková metalurgia. Likvidácia nebezpečných odpadov.
Odvoz komunálneho odpadu pre obyvateľov, bytové organizácie a podnikateľské subjekty, separovaný zber, opravy a údržba dopravného značenia, zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií.
Skládka odpadov TKO - poskytovanie služieb odpadového hospodárstva.
Skladovanie a nakladanie s odpadmi, ekologické poradenstvo.
Skládka nebezpečného, stavebného a komunálneho odpadu, zneškodňovanie skladovaním a recykláciou. Výkup, triedenie a úprava druhotných surovín, farebných kovov a kovového odpadu. Poradenstvo.
Uskladnenie stavebného odpadu a zeminy na celom území SR. Riešenie veľkoobjemového uloženia odpadu, realizácia v oblasti výkopov a prepravy. Recyklácia pomocou mobilných zariadení.
Triedenie, balenie, zber, preprava a zneškodnenie vyradených odpadových liečiv a doplnkov výživy.
Prepravu sypkých materiálov používaných v stavebníctve. Zemné práce a skladovanie inertných odpadov.
Zber, preprava a spracovanie odpadov po celom území zber, preprava a spracovanie elektroodpadu, čistenie autoumyvárok, zaolejovaných vôd, dekontaminácie pôdy, odstraňovanie azbestu, kompostovanie.
Zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu, prívoz veľkoobjemových kontajnerov a mobilný zber nebezpečného odpadu, čistenie a údržba komunikácií. Činnosť zberného dvoru a triediacej linky.
Zaistenie odvozu komunálneho odpadu, zber a odvod triedeného odpadu, zber nebezpečného odpadu a veľkoobjemového odpadu, prevádzkovanie zberného dvora a triediaca linka.
Zaistenie komplexných služieb v oblasti nakladania s odpadom, skládka odpadu, odvoz komunálneho odpadu, separovaný zber, recyklácia dreva, sanačné práce, projektová príprava, čistenie komunikácií.
Prevádzkovanie skládky stavebného odpadu. Sprostredkovanie predaja nového aj použitého tovaru.
Sanácia starých skládok nebezpečných a komunálnych odpadov. Odber, prepracovanie a ekologické odstránenie nebezpečných odpadov, rekultivácia ekologických zaťažení.
Zberňa odpadov. Spracovanie a likvidácia rôznych druhov odpadu.
Prevádzkovanie skládky odpadu a zneškodňovanie odpadu na skládke.