Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Služby hudobníkom(433 záznamov)

1 - 25 z celkom 433 výsledkov
Odporúčame vám
Nahrávanie vokálov alebo jednoduchších nástrojov v nahrávacom štúdiu, priestory sú klimatizované s možnosťou parkovania priamo pred štúdiom.
Vyučovanie predmetov umeleckého zamerania v odboroch - hudobný, tanečný a výtvarný.
Nahrávacie štúdio. Produkčné služby - nahrávanie hudobných skladieb, zvukových záznamov, hudobná produkcia, sound design, mix, mastering, rozhlasové spoty.
Umelecká a eventová produkčná agentúra / Hudobná agentúra
Progresívne vyučovacie metódy a postupy, štyri umelecké odvetvia - hudba, tanec, divadlo a výtvarné umenie.
Sprostredkovanie a organizovanie rôznych umeleckých a zábavných programov, zastupovanie slovenských a českých umelcov - hudobníkov, humoristov, moderátorov, spevákov, folklórnych súborov.
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium (SHDK) je samostatnou organizačnou zložkou Súkromnej spojenej školy (SSŠ) Martin. Výučba v odbore 8226 Q HUDOBNO – DRAMATICKÉ UMENIE je zameraná na herectvo, spev, hru na hudobný nástroj, techniku javiskovej reči, umelecký prednes a rôzne tanečné žánre. Príprava študentov pre prax, ale i na pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu umeleckého, filozofického či pedagogického zamerania.
Základná umelecká škola. Vzdelávanie v základných umeleckých školách, rozvíjanie talentu žiakov - hudba, kresba.
Predaj hudobných nástrojov a hudobných aparatúr. Vyučovanie hry na bicie nástroje. Sprostredkovanie hudobných vystúpení.
Základná umelecká škola a škola umenia. Vyučovanie v hudobných, literárnych, dramatických, tanečných a výtvarných odboroch.
Základná umelecká škola. Vyučovanie v piatich odboroch: hudobnom, výtvarnom, literárno-dramatickom, tanečnom a audiovizuálnom odbore.
Súkromná základná umelecká škola Margecany poskytuje základy v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium na stredných školách umeleckého zamerania, na konzervatóriá a pre odborné štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním. Vzdelávanie v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore. Detský folklórny súbor Jadlovček.
Masteringové zvukové štúdio, tvorba hudby (divadelná hudba, zvukové podcasty, zvučky...), skladanie pesničiek "na mieru" - podľa požiadaviek zabezpečíme aj text. Aranžovanie kompletnej skladby z dodaného jednoduchého nápadu (napr. gitara+spev) do požadovaného žánru. Mixáž a mastering. Správa digitálnej databázy hudobných výrazov.
Umelecké vzdelanie v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno dramatickom odbore.
Kompletné ozvučenie a osvetlenie kultúrno-spoločenských podujatí, open air festivalov a diskoték. Kompletná elektrifikácia rôznych eventov a open air festivalov (napájanie - stage, stánky, atrakcie, osvetlenie areálu). Odborné prehliadky a skúšky - revízie vyhradených zariadení elektrických skupiny B.
SZUŠ Strečnianska 20, Bratislava poskytuje základné umelecké vzdelávanie pre deti od 5 rokov veku, deti a mládež základných škôl a stredných škôl. Poskytuje vzdelávanie v hre na husliach, flaute, gitare, klavíri, v sólovom speve a skupinovom tanci. Vyučovanie sa uskutočňuje v popoludňajších hodinách.
Základná umelecká škola v Bojniciach. Školstvo, činnosť žiakov, učiteľov, súťaže.
Zabezpečenie reprodukovanej hudby, ozvučenia, svet.efektov na stužkových, výročných akciách, diskotékach, svadbách, plesoch, párty a nekomerčných a komerčných akciách.
Rozvoj kultúry v regióne Zemplín, podpora mladých talentov, interpretácia vlastnej tvorby, ozvučovanie podujatí, nahrávanie interpretov v štúdiu Hurikán, mobilné nahrávacie štúdio.
STUDIO STRELBA je neziskové filmové, hudobné a náhrávacie štúdio, label a vydavateľstvo.
Výroba reklamného rádio spotu. Podcastové štúdio. Nahrávacie štúdio. Voice casting. Zvukový podklad s profesionálnymi hlasmi pre video a televízne spoty, produktové videá alebo prezentácie.