Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Správcovia konkurznej podstaty(93 záznamov)

1 - 25 z celkom 93 výsledkov
Odporúčame vám
Poskytovanie právnych služieb pre fyzické a právnické osoby, advokátska kancelária.
Reštrukturalizácia firiem. Kancelária správcu konkurznej podstaty. Právne poradenstvo.
Advokátska kancelária - právne služby pre klientov z oblasti občianskeho a obchodného práva, pracovného, rodinného a trestného práva, správa konkurznej podstaty.
Advokátska kancelária so zameraním na obchodné a trestné právo, správa konkurznej podstaty.
Komplexné právne služby - občianske, obchodné, trestné právo. Správa konkurznej podstaty.
Advokátska kancelária. Poskytovanie právneho poradenstva, pomoci a služieb. Vykonávanie právnických služieb.
Advokátska kancelária - obchodné a IT právo, duševné vlastníctvo, konkurzy a reštrukturalizácia, pracovné, ľudské právo, verejné obstarávanie, európske právo.
Advokátske služby - právne poradenstvo, správa konkurznej podstaty.
Výkon funkcie správcu konkurznej podstaty a reštrukturalizačného správcu. Právny a ekonomický servis a poradenstvo v celom procese reštrukturalizácie.
Advokátska kancelária - právne služby, poradenstvo fyzickým a právnickým osobám, správa konkurznej podstaty.
Obchodné, rodinné, občianske, trestné a konkurzné právo. Právne poradenstvo a právne služby.
Advokátska kancelária. Vykonávanie právnych činností. Poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva.
Služby rozhodcovského súdu zamerané na riešenie sporov, služby z odboru práva a ekonómie, správa konkurznej podstaty, konkurzné konanie a reštrukturalizácia.
Poskytovanie právnych služieb, právneho poradenstva, zastupovanie vo všetkých konaniach. Konkurzný a reštrukturalizačný správca.
Advokátska kancelária - právne služby v oblasti konkurzov, správa konkurznej podstaty, právne poradenstvo.
Právne služby - občianske a rodinné právo, obchodné, pracovné právo. Správa konkurznej podstaty.
Advokátska kancelária, poskytovanie právneho poradenstva, právne služby, správa konkurznej podstaty.
Advokátske služby, právne poradenstvo, správa konkurznej podstaty.
Advokátska kancelária poskytujúca právne služby pre právnické a fyzické osoby, zastupovanie v právnom konaní, správa konkurznej podstaty.
Ponuka právnych služieb slovenským i zahraničným klientom vo všetkých oblastiach práva, vrátane zastupovania klientov pred súdmi, notárstvami, orgánmi štátnej správy. Správa konkurznej podstaty.
Advokátska kancelária poskytujúca správu konkurznej podstaty, právne služby a poradenstvo.
Správa konkurznej podstaty. Poskytovanie advokátskych a právnych služieb - obchodné, rodinné, trestné právo.