Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Správcovia konkurznej podstaty(101 záznamov)

1 - 25 z celkom 101 výsledkov
Odporúčame vám
Inkaso a vymáhanie pohľadávok z obchodného styku. Stamp servis, Call servis, Upomienkový servis. Správa pohľadávok na vysokej úrovni vrátane prevencie. Predajné miesto finstat.sk. Komplexné služby od mimosúdneho, cez súdne a následne exekučné konanie.
Advokát, právne služby v hlavných odvetviach slovenského právneho poriadku, právne poradenstvo.
Advokátska kancelária. Poskytovanie právneho poradenstva a služieb. Vykonávanie činností komerčného advokáta.
Komplexné právne služby v oblasti trestného, pracovného, rodinného, občianskeho a obchodného práva. Právna pomoc osobám v materiálnej núdzi. Správa konkurznej podstaty.
Správcovská spoločnosť - konkurz, oddlženie, reštrukturalizácia, likvidácia spoločností.
Poskytovanie právnych služieb, zastupovanie klientov v občianskom súdnom, trestnom a správnom konaní. Správca konkurznej podstaty.
Advokátska kancelária so zameraním na obchodné a trestné právo, správa konkurznej podstaty.
Advokátska kancelária - právne služby pre klientov z oblasti občianskeho a obchodného práva, pracovného, rodinného a trestného práva, správa konkurznej podstaty.
Advokátska kancelária - obchodné a občianské, rodinné a pracovné právo, konkurz a reštrukturalizácia zmluvy a dohody, nehnuteľnosti, fúzie, akvizície, due diligence, súdne a mimosúdne riešenie sporov.
Rozdelenie spoločností, obchodné právo a právo obchodných spoločností, uplatňovanie náhrady škody, správa a vymáhanie pohľadávok, konkurzy a reštrukturalizácie, občianske právo, pracovné právo.
Advokátska kancelária - právne služby v trestnej oblasti, obchodné, občianske, pracovné právo, konkurz a vyrovnanie, ústavné právo, právo cenných papierov, práva z oblasti duševného vlastníctva.
Prevádzkovanie advokátskej kancelárie, poradenstvo, pomoc a služby v oblasti práv.
Komplexné právne služby - občianske, obchodné, trestné právo. Správa konkurznej podstaty.
Advokátska kancelária. Poskytovanie právneho poradenstva, pomoci a služieb. Vykonávanie právnických služieb.
Obchodné, rodinné, občianske, trestné a konkurzné právo. Právne poradenstvo a právne služby.
Advokátska kancelária - právne služby právnickým a fyzickým osobám. Komplexná poradenská činnosť. Rodinné, obchodné, občianske, pozemkové, dedičské, pracovné právne právo.
Advokátska kancelária - obchodné a IT právo, duševné vlastníctvo, konkurzy a reštrukturalizácia, pracovné, ľudské právo, verejné obstarávanie, európske právo.
Advokátska kancelária - občianske, obchodné, konkurzné, trestné, rodinné, pracovné, správne a ústavné pravo.
Správa konkurznej podstaty. Zastupovanie klienta v oblasti občianskeho a pracovného práva, práva obchodných spoločností a cenných papierov, vymáhania pohľadávok. Právne poradenstvo.
Advokátska kancelária. Poskytovanie právnej pomoci a poradenstva. Pracovné, obchodné, rodinné, občianske právo.
Advokátska kancelária, poskytovanie komerčných právnych služieb.
Poskytovanie právnych služieb, právneho poradenstva, zastupovanie vo všetkých konaniach. Konkurzný a reštrukturalizačný správca.
Advokátska kancelária - právne služby v oblasti konkurzov, správa konkurznej podstaty, právne poradenstvo.