Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Správcovia konkurznej podstaty(106 záznamov)

1 - 25 z celkom 106 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Inkaso a vymáhanie pohľadávok z obchodného styku. Stamp servis, Call servis, Upomienkový servis. Správa pohľadávok na vysokej úrovni vrátane prevencie. Predajné miesto finstat.sk. Komplexné služby od mimosúdneho, cez súdne a následne exekučné konanie.
Advokátske služby - právne poradenstvo. Komplexné právne služby.
Advokátska kancelária - právne služby pre klientov z oblasti občianskeho a obchodného práva, pracovného, rodinného a trestného práva, správa konkurznej podstaty.
Advokátska kancelária, poskytovanie právnych služieb, služby právneho poradenstva a právnej pomoci, správa konkurznej podstaty.
Obchodné právo a právo obchodných spoločností, občianske právo hmotné a procesné, konkurzné, rodinné, finančné, bankové, daňové právo, právo duševného vlastníctva, autorské právo a počítačové právo.
Poskytovanie právnych služieb, poradenstvo slovenského, európskeho a medzinárodného práva.
Advokátska kancelária poskytujúca právne služby fyzickým a právnickým osobám, správa konkurznej podstaty.
Advokátska kancelária - obchodné a IT právo, duševné vlastníctvo, konkurzy a reštrukturalizácia, pracovné, európske právo, verejné obstarávanie, ľudské práva.
Komplexné právne služby - občianske, obchodné, trestné právo. Správa konkurznej podstaty.
Účtovné a ekonomické poradenstvo, vedenie účtovníctva. Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia.
Účtovné a daňové poradenstvo, správa konkurznej podstaty, likvidácia, vedenie účtovníctva.
Advokátska kancelária. Poskytovanie právneho poradenstva, pomoci a služieb. Vykonávanie právnických služieb.
Obchodné, rodinné, občianske, trestné a konkurzné právo. Právne poradenstvo a právne služby.
Advokátska kancelária - právne služby právnickým a fyzickým osobám. Komplexná poradenská činnosť. Rodinné, obchodné, občianske, pozemkové, dedičské, pracovné právne právo.
Advokát, správca a mediátor pôsobiaci v Považskej Bystrici. Právne zastupovanie, obhajovanie v trestných veciach a vypracovanie zmlúv. Online poradenstvo. Konkurz, bankrot, oddĺženie a mediácia.
Vykonávanie právnických činností. Služby komerčného advokáta. Poskytovanie právneho poradenstva a pomoci.
Správa konkurznej podstaty. Obchodné, rodinné, občianske, medzinárodné a pracovné právo.
Právne služby - občianske a rodinné právo, obchodné, pracovné právo. Správa konkurznej podstaty.
Komplexné právne služby v oblasti trestného, pracovného, rodinného, občianskeho a obchodného práva. Právna pomoc osobám v materiálnej núdzi. Správa konkurznej podstaty.
Advokátska kancelária - občianske, obchodné, konkurzné, trestné, rodinné, pracovné, správne a ústavné pravo.
Poskytovanie právnych služieb, právneho poradenstva, zastupovanie vo všetkých konaniach. Konkurzný a reštrukturalizačný správca.
Správcovská spoločnosť - konkurz, oddlženie, reštrukturalizácia, likvidácia spoločností.
Advokátska kancelária - právne služby, poradenstvo fyzickým a právnickým osobám, správa konkurznej podstaty.