Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Štátne príspevkové organizácie a fondy(22 záznamov)

1 - 22 z celkom 22 výsledkov
Odporúčame vám
Sociálne zabezpečenie rezortu obrany, výsluhové a nemocenské zabezpečenie, lekárska posudková činnosť a úrazové zabezpečenie.
Finančný fond zriadený Ministerstvom životného prostredia za účelom podpory a starostlivosti o životné prostredie.
Príspevková organizácia - vzdelávacie, metodické a informačné aktivity pre rôzne cieľové skupiny.
Národný bezpečnostný úrad je ústredným orgánom štátnej správy na ochranu utajovaných skutočností, šifrovú službu, kybernetickú bezpečnosť a dôveryhodné služby.
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky. Preventívne opatrenia v boji proti dopingu, dopingové kontroly, povoľovanie použitia dopingových látok na liečebné účely športovcov a iné.
Neinvestičný fond - ochrana zdravia a vzdelávania, skvalitnenie zdravotnej starostlivosti, prednášky s tématikou úrazu.
Neinvestičný fond - finančné dary a príspevky pravidelných a jednorazových prispievateľov za účelom ich následného prerozdeľovania ľuďom v zlej životnej situácií.
Spoločnosť zaoberajúca sa všeobecne prospešným účelom ako je podpora zdravia chorých a telesne postihnutých,podpora duchovných hodnôt, vzdelávania, humanitárnej pomoci.
Ochrana anorganických častí prírody, drevín, biotopov a územná ochrana. Druhová ochrana rastlín a živočíchov, medzinárodná spolupráca.
Príspevková organizácia, ktorá sa stará o chod športovísk mesta Galanta. Organizácia športových podujatí a vytváranie podmienok rozvoja športu v meste. Ubytovanie.
Neinvestičný fond - združenie finančných prostriedkov na podporu liečebných a rehabilitačných pobytov, nákupu zdravotníckych pomôcok, diagnostických prístrojov, vzdelávania a nákladov na cestovanie.
Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi. Spravovanie finančných prostriedkov.
INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky. Návrh a vývoj informačných systémov a nástrojov podporujúcich štatistické zisťovania, analýzu a prezentáciu štatistických dát.
Verejnoprávna inštitúcia na podporu a rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu.
Fond pre združovanie finančných prostriedkov určených na podporu rozvoja astronómie vo Vihorlatskom regióne, popularizácia astronómie, organizovanie kultúrno - výchovných podujatí pre verejnosť.
Neinvestičný fond, ktorého cieľom je združovať finančné prostriedky pre pravidelnú i jednorázovú pomoc rodinám a jednotlivcom, vo finančnej tiesni.
Fond sociálneho rozvoja. Pomoc sociálne slabým, poskytovanie informácií, aktuality, granty a dotácie, pracovné ponuky.