Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Humanitárne organizácie a nadácie(380 záznamov)

1 - 25 z celkom 380 výsledkov
Odporúčame vám
Organizácia pomáhajúca deťom ohrozeným Syndrómom náhleho úmrtia dojčiat (SIDS). Získavanie sponzorov, dobrovoľných príspevkov, organizovanie verejných zbierok.
Podpora kresťanských misií zaobstarávaním dopravných prostriedkov všetkých druhov, zabezpečovanie finančných prostriedkov prostredníctvom zbierok.
Pastoračné centrum pre deti, mládež a rodiny. Organizovanie podujatí, koncertov, prednášok, sympózií, menších rodinných osláv, besiedok. Prevádzkovanie krúžkov a športových aktivít.
Pomoc starým, chorým, opusteným, postihnutým ľuďom, deťom a mladým, rodinám v núdzi, ľuďom bez domova.
Nadácia sa od roku 1995 zameriava na pomoc deťom a mladým ľuďom vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní. V rámci grantového programu Hodina deťom reaguje na potreby detí z jednorodičovských rodín.
Finančný fond zriadený Ministerstvom životného prostredia za účelom podpory a starostlivosti o životné prostredie.
Nadácia REVIA ako verejnoprospešná organizácia 26 rokov pomáha kultivovať filantropiu v malokarpatskom regióne, motivuje obyvateľov k vzájomnej pomoci s mottom "Pošli dobro ďalej".
Celosvetová dobrovoľná organizácia humanitného zamerania, pomoc sociálne slabším občanom.
Chránené pracovisko - výroba ručných výrobkov. Koberce, vankúše, kabelky, bytový textil, keramika, dekoračné predmety, hračky, puzzle, bižutéria, obrazy.
Cirkevná organizácia ľudových misií pátrov redemptoristov, zoznam udalostí s fotografiami.
Občianske združenie. Poslaním združenia je vytvárať partnerskú spoluprácu s cirkevnými zbormi a jednotlivcami na Slovensku s cieľom priniesť vzdelanie a preklad Písma v materinskom jazyku pre každého.
Občianske združenie - pomoc v sociálnej oblasti, zmierňovanie následkov prírodných katastrof. Aktivity smerujú do slovenských detských domovov a sociálnych ústavov - životné podmienky obyvateľov.
Podpora verejnoprospešných projektov v oblasti vzdelávania, sociálnej pomoci, životného prostredia, občianskej spoločnosti, športu a kultúry.
Pomoc ľuďom v núdzi, sociálne, zdravotnícke a pedagogické služby.
Nadácia podporujúca vzdelávanie žiakov Gymnázia Jura Hronca a ZŠ Košická.
Pomoc pre chlapčeka s DMO - spastická diplégia, psychomotorické zaostávanie, sekundárne trvalé následky zapríčinené ťažkou otravou krvi.
Podpora, propagácia a realizácia výskumu nádorových ochorení na všetkých úrovniach - základný, translačný a klinický s cieľom využitia výsledkov v medicínskej praxi.
Podpora ochrany a rozvoja duchovných hodnôt, zdravia a vzdelávanie, poskytovanie sociálnej pomoci a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.
Stránka na komunikáciu s verejnosťou, informuje o činnosti, o preventívnych kampaniach, o podujatiach na získanie finančných zdrojov.
Nadácia. Podpora mladých talentovaných ľudí, mladých lekárov a vzdelávania.
Dobročinná organizácia - poskytovanie humanitárnych služieb a pomoci spoluobčanom.
Príspevková organizácia - vzdelávacie, metodické a informačné aktivity pre rôzne cieľové skupiny.
Slovenská liga proti hypertenzii - zníženie chorobnosti a úmrtnosti na následky hypertenzie.
Darcovstvo krvi, kurzy prvej pomoci, humanitárna pomoc, pátracia služba, zdravotná výchova, poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach opatrovateľskej služby, špecializovaných zariadeniach.
Podpora detí a mládeže do 18 rokov, zvyšovanie kvality života sociálne a zdravotne znevýhodnených detí a posilňovanie sociálnej a životnej úrovne obyvateľov Slovenska.