Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Stavebné poradenstvo - Prešovský kraj(136 záznamov)

Slovensko Stavebné poradenstvo - Prešovský kraj
Bardejov (7)
Humenné (5)
Kežmarok (6)
Levoča (3)
Poprad (28)
Prešov (45)
Sabinov (6)
Snina (1)
Stropkov (2)
Svidník (2)
1 - 25 z celkom 136 výsledkov
Odporúčame vám
Geodetické a kartografické práce, geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, polohopisné a výškopisné mapové podklady pre projektantov, vytyčovanie stavieb, kontrolné merania stavieb, porealizačné zamerania, zamerania inžinierskych sietí, zameranie adresných bodov a geografických osí ulíc. Komplexné a jednoduché pozemkové úpravy.
Služby v oblasti verejného obstarávania, projektového manažérstva a rozpočtov stavieb.
Stavebný dozor - verejné obstarávanie, projekty dopravných značení, implementácia europrojektov.
TRENDY GEO - geodetické služby na mieru pre Vás. Či už sa jedná o rodinný dom, veľkú inžiniersku stavbu alebo pozemok, môžte sa na nás spoľahnúť. Meriame a vytyčujeme v celom Prešovskom a Košickom kraji. Naše služby: vytyčovanie stavieb, pozemkov, vyhotovovanie geometrických plánov rôzneho druhu, majetkovoprávne vysporiadanie, výpočet kubatúr a ďalšie služby.
Požičovňa stenového a stropného debnenia, dištančné prvky pre výstuž a debnenie, odformovací olej, papierové debnenie, termokoše, vylamovacia výstuž, poradenstvo, predaj a prenájom pojazdného lešenia.
Montáž elektroinštalačných rozvodov, inštalácie inteligentných domov, dátové a televízne rozvody, stavebné poradenstvo.
Projektant pozemných stavieb, rozpočtár, cenár, stavbyvedúci a stavebný dozor, pomoc pri vybavovaní povolení (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, búracie povolenie).
Služby stavebného dozoru, stavbyvedúceho, realizácia stavieb, vypracovanie rozpočtov, havarijných plánov, projektovej dokumentácie, montáž, údržba kamerových systémov, prenájom stavebnej mechanizácie.
Domy na kľúč, holodomy, hrubé stavby, rekonštrukcie bytov a domov, zatepľovanie budov a domov, sadrokartóny, podlahy, dlažby, krovy. Poradenstvo v oblasti stavebníctva.
Návrh, inštalácia, revízie a servis fotovoltaických systémov.Návrh kamerových a zabezpečovacích systémov. Termodiagnostické merania rozvádzačov.
Komplexné riadenie stavebných projektov vo všetkých etapách investičného procesu vrátane inžinierskej činnosti, autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru investora.
Architektonická a inžinierska činnosť v rámci pozemných stavieb - predprojektová a projektová príprava. Riešenie novostavieb, rekonštrukcií a interiérov obytných a komerčných stavieb. Stavebný dozor.
Predaj stavebnej chémie značky KERAKOLL, odborné poradenstvo v oblasti stavebníctva. Hydroizolácia vodojemov, ČOV a záchytných nádrži, sekundárna ochrana ŽB, vylievanie sadrových poterov.
Projektovanie pozemných stavieb, stavebné a rekonštrukčné práce obytných a priemyselných budov, realizácia betónových a zámkových dlažieb, zatepľovanie, výkopové práce, stavebný dozor.
Vykonávanie stavebného dozoru, vybavovanie všetkých potrebných dokladov a vyjadrení potrebných k stavebnému povoleniu a umiestneniu stavby. Inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva. Poradenstvo.