Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Stavebné rozpočty(96 záznamov)

1 - 25 z celkom 96 výsledkov
Odporúčame vám
Inžinierska kancelária. Inžinierska činnosť - obstaranie územných rozhodnutí, stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí, kontrola rozpočtov a fakturácie, poradenstvo, technický dozor investora.
Projekt pre stavebné povolenie, rozpis investičného zámeru, obhliadka stavby, štúdia. Vypracovanie stavebných rozpočtov.
Spolupracujem s viacerými stavebnými spoločnosťami, ako externý rozpočtár. Košice sú mestom, kde pôsobím, ale spolupráca mi ide aj na diaľku.
Vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie: bytov, rodinných domov, administratívnych budov, verejného osvetlenia, prípojok NN a fotovoltických elektrárni.
Rozpočtovanie a projektovanie stavieb, sledovanie spotreby/nadspotreby materiálu a výkonov stavebných prác, spracovanie prípočtov, odpočtov, sledovanie ekonomického priebehu stavby počas realizácie.
Projektant pozemných stavieb, rozpočtár, cenár, stavbyvedúci a stavebný dozor, pomoc pri vybavovaní povolení (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, búracie povolenie).
Stavebné rozpočtovanie, inžinierska činnosť - zabezpečenie podkladov pre stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia.
Projekčná činnosť (rodinné domy, prípojky, ZTI), povoľovanie stavieb (územné a stavebné povolenie, kolaudácie), rozpočty, stavebný a technický dozor, managment stavieb.
Služby v oblasti verejného obstarávania, projektového manažérstva a rozpočtov stavieb.
Spracovanie rozpočtov a individuálnych kalkulácií stavieb, stavebný dozor, projektové riadenie - Ganttov diagram. Plán a sledovanie realizácie stavieb.
Stavebná činnosť, služby stavbyvedúceho, spracovanie rozpočtov, technické poradenstvo.
Stavebné poradenstvo, inžinierska činnosť, stavebné povolenie, kolaudácia, ohlásenie drobnej stavby, stavebné rozpočty, výkazy výmer, investičné posudky na pozemky, kalkulácia nákladov, územný plán
Služby spojené s procesom verejného obstarávania, príprava súťažných podkladov, výber dodávateľa, spracovanie agendy, vypracovanie rozpočtov a výkazov výmeru, poradenstvo.
Rekonštrukcia bytov, rodinných domov na kľúč, kuchyne a kúpeľne na mieru. Stavebné poradenstvo a rozpočty. Realitná kancelária - predaj a prenájom nehnuteľností a pozemkov.