Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Systémy riadenia kvality - poradenstvo - Bratislavský kraj(43 záznamov)

Slovensko Systémy riadenia kvality - poradenstvo - Bratislavský kraj
Bratislava (38)
Malacky (2)
Senec (3)
1 - 25 z celkom 43 výsledkov
Odporúčame vám
Kamenný koberec FINESTONE. Alternatívna dodávka elektrickej energie. Mediátor.
Certifikácia systémov riadenia podľa medzinárodných noriem (ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 22000, ISO 21001, ISO 50001, ISO 37001 a iné), akreditácia.
Poradenstvo, školenia a implementácia manažérskych systémov - ISO normy, systémy zabezpečovania ochrany a zdravia pri práci a systémy kritických bodov HACCP.
Riešenia na podporu produktivity a efektivity priemyselných podnikov. Podnikateľské poradenstvo a vývoj strojov a zariadení.
Konzultačné a poradenské služby pri zavádzaní integrovaných systémov podľa noriem ISO: systém manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, BOZP, bezpečnosti potravín, sociálna zodpovednosť.
Poradensko-konzultačná spoločnosť v oblasti ISO noriem, štandardov a GDPR. Príprava na certifikáciu rôznych ISO noriem. Spoločnosť poskytujúca vzdelávanie a vývoj softvéru na mieru.
Služby v oblasti udržateľného rozvoja a environmentálneho riadenia. Zavedenie systémov riadenia, optimalizácia nákladov na odpadové hospodárstvo, pomoc v oblasti ochrany podnebia a energetiky.
Poradenstvo v oblasti systému kvality podľa ISO 9001, poradenstvo pri zavádzaní systému, podpora identifikácie a tvorby dokumentovaných postupov, zabezpečovanie vyškolenia pracovníkov.
Konzultačná spoločnosť v oblastiach biznis konzulting - ekonomicko-finančné riadenie, riadenie ľudských zdrojov, procesy a organizácia, systémy kvality a riadenie výkonnosti organizácie, školenia.
Riešenia v oblasti implementácie integrovaných systémov riadenia, podpora strategického manažmentu, manažment kvality, modelovanie, meranie a monitorovanie procesov.
Bezpečnostné projekty na ochranu osobných údajov, analýza rizík, riadenie informačnej bezpečnosti, správa a údržba IT. Webdizajn. Poradenstvo.
Služby pre zabezpečenie kvality a testovanie softvéru: školenia, konzultačné a technologické služby, vykonávanie manuálnych a automatizovaných testov, outsourcing pracovníkov. Prekladateľské služby.
Certifikovaný systém manažérstva kvality. Environmentálne manažérstvo. Krízový manažment. Správa internetových portálov. Personálno-organizačné audity. Vydavateľstvo. Poradenstvo v stavebníctve.
Prieskum trhu, marketingové poradenstvo, budovanie značky, marketingový audit.
Poskytovanie poradenských a inžinierskych služieb vo sfére chemických látok a prípravkov, priemyselnej ekológie, podnikových systémov manažérstva kvality a systémov environmentálneho manažérstva.
Poskytovanie poradenských a inžinierskych služieb vo sfére chemických látok a prípravkov, priemyselnej ekológie, podnikových systémov manažérstva kvality a systémov environmentálneho manažérstva.
Certifikačné služby v oblasti manažérskych systémov pre kvalitu, životné prostredie. Meranie a objektivizácia hluku v životnom prostredí. Školiace služby, organizovanie školení o BOZP.
Založenie spoločnosti, investície, outsoursing a integrácia, personálne poradenstvo, procesy a kvalita, dane a účtovníctvo.
Príprava certifikačného systému normy ISO 9001, outsorcing, semináre, podpora riadenia projektov.
Vytváranie pridanej hodnoty pre klientov oceňovaním, zvyšovaním a certifikáciou ich bezpečnosti a výkonnosti, kontrola a certifikácia v oblasti systémov manažérstva, personálu a systémov riadenia.
Poradenstvo pri budovaní systémov manažérstva kvality. Predaj meracej a regulačnej techniky - etalóny, meradlá tlaku a elektrických veličín. Kalibrácia meradiel, medzilaboratórne porovnania.
Verejné obstarávanie, vzdelávanie, poradenstvo, procesný audit obstarávania, systémy riadenia kvality verejného a súkromného obstarávania, príprava a kontrola ponúk.
EMARK je kompetenčné, implementačné a vzdelávacie centrum, zamerané výhradne na nástroje Qlik - Qlik Sense, QlikView, aj súvisiace nástroje pre reporting, planning, web analytics, mapping, Big Data.
Inšpekcia, uvádzanie výrobkov na trh, lektorská činnosť, plány HACCP a prevádzkové poriadky, ekonomické a právne poradenstvo.
Vykonávanie certifikácie v oblasti systémov manažérstva a personálu podľa medzinárodných noriem a pravidiel, poradenstvo v oblasti systému riadenia kvality.