Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Systémy riadenia kvality - poradenstvo - Bratislavský kraj(42 záznamov)

Slovensko Systémy riadenia kvality - poradenstvo - Bratislavský kraj
Bratislava (38)
Malacky (1)
Senec (3)
1 - 25 z celkom 42 výsledkov
Odporúčame vám
Poradenstvo, školenia a implementácia manažérskych systémov - ISO normy, systémy zabezpečovania ochrany a zdravia pri práci a systémy kritických bodov HACCP.
Riešenia na podporu produktivity a efektivity priemyselných podnikov. Podnikateľské poradenstvo a vývoj strojov a zariadení.
Konzultačné a poradenské služby pri zavádzaní integrovaných systémov podľa noriem ISO: systém manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, BOZP, bezpečnosti potravín, sociálna zodpovednosť.
Poradensko-konzultačná spoločnosť v oblasti ISO noriem, štandardov a GDPR. Príprava na certifikáciu rôznych ISO noriem. Spoločnosť poskytujúca vzdelávanie a vývoj softvéru na mieru.
Služby v oblasti udržateľného rozvoja a environmentálneho riadenia. Zavedenie systémov riadenia, optimalizácia nákladov na odpadové hospodárstvo, pomoc v oblasti ochrany podnebia a energetiky.
Poradenstvo v oblasti systému kvality podľa ISO 9001, poradenstvo pri zavádzaní systému, podpora identifikácie a tvorby dokumentovaných postupov, zabezpečovanie vyškolenia pracovníkov.
Konzultačná spoločnosť v oblastiach biznis konzulting - ekonomicko-finančné riadenie, riadenie ľudských zdrojov, procesy a organizácia, systémy kvality a riadenie výkonnosti organizácie, školenia.
Riešenia v oblasti implementácie integrovaných systémov riadenia, podpora strategického manažmentu, manažment kvality, modelovanie, meranie a monitorovanie procesov.
Bezpečnostné projekty na ochranu osobných údajov, analýza rizík, riadenie informačnej bezpečnosti, správa a údržba IT. Webdizajn. Poradenstvo.
Služby pre zabezpečenie kvality a testovanie softvéru: školenia, konzultačné a technologické služby, vykonávanie manuálnych a automatizovaných testov, outsourcing pracovníkov. Prekladateľské služby.
Certifikovaný systém manažérstva kvality. Environmentálne manažérstvo. Krízový manažment. Správa internetových portálov. Personálno-organizačné audity. Vydavateľstvo. Poradenstvo v stavebníctve.
Prieskum trhu, marketingové poradenstvo, budovanie značky, marketingový audit.
Poskytovanie poradenských a inžinierskych služieb vo sfére chemických látok a prípravkov, priemyselnej ekológie, podnikových systémov manažérstva kvality a systémov environmentálneho manažérstva.
Poskytovanie poradenských a inžinierskych služieb vo sfére chemických látok a prípravkov, priemyselnej ekológie, podnikových systémov manažérstva kvality a systémov environmentálneho manažérstva.
Certifikačné služby v oblasti manažérskych systémov pre kvalitu, životné prostredie. Meranie a objektivizácia hluku v životnom prostredí. Školiace služby, organizovanie školení o BOZP.
Založenie spoločnosti, investície, outsoursing a integrácia, personálne poradenstvo, procesy a kvalita, dane a účtovníctvo.
Príprava certifikačného systému normy ISO 9001, outsorcing, semináre, podpora riadenia projektov.
Vytváranie pridanej hodnoty pre klientov oceňovaním, zvyšovaním a certifikáciou ich bezpečnosti a výkonnosti, kontrola a certifikácia v oblasti systémov manažérstva, personálu a systémov riadenia.
Poradenstvo pri budovaní systémov manažérstva kvality. Predaj meracej a regulačnej techniky - etalóny, meradlá tlaku a elektrických veličín. Kalibrácia meradiel, medzilaboratórne porovnania.
Verejné obstarávanie, vzdelávanie, poradenstvo, procesný audit obstarávania, systémy riadenia kvality verejného a súkromného obstarávania, príprava a kontrola ponúk.
EMARK je kompetenčné, implementačné a vzdelávacie centrum, zamerané výhradne na nástroje Qlik - Qlik Sense, QlikView, aj súvisiace nástroje pre reporting, planning, web analytics, mapping, Big Data.
Inšpekcia, uvádzanie výrobkov na trh, lektorská činnosť, plány HACCP a prevádzkové poriadky, ekonomické a právne poradenstvo.
Vykonávanie certifikácie v oblasti systémov manažérstva a personálu podľa medzinárodných noriem a pravidiel, poradenstvo v oblasti systému riadenia kvality.
Medzinárodné systémy riadenia - riadenie kvality, environmentu, rizík BOZP a bezpečnosti potravín.
Certifikácia tlakových, jadrových, zdvíhacích, strojných a elektrických zariadení, zvláštneho procesu zvárania, pevných palív a pevných biopalív. Školenia manažérstva riadenia systémov kvality.