Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Systémy riadenia kvality - poradenstvo(106 záznamov)

1 - 25 z celkom 106 výsledkov
Odporúčame vám
Certifikácia a poradenstvo v oblasti ISO manažérskych systémov, environmentálneho overovania EMAS, výpočtu uhlíkovej stopy...Komplexné služby bez zbytočného stresu - rýchlo a odborne. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 37001, ISO 22301, ISO 50001, EMAS... Získané certifikáty sú vhodné do verejných obstarávaní, súťaží, sú medzinárodne uznávané a zvyšujú dôveryhodnosť spoločnosti.
Poradenstvo, audity, školenia, konzultácie a certifikácie v oblasti manažérskych systémov (ISO 9001, ISO/IEC 27001), ochrany osobných údajov, business kontinuity a kybernetickej bezpečnosti.
Poradenstvo pri získavaní a udržiavaní certifikátov ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a SCC-VAZ 2021. Príprava na certifikačné, dozorné a recertifikačné audity, vyhotovenie potrebnej dokumentácie.
Rezervačný systém Batia je určený pre prevádzkovateľov ubytovania so všetkými potrebnými funkciami.
Certifikačný orgán systémov manažérstva. Poradenstvo v oblasti systémov riadenia kvality.
Príprava na certifikačné, dozorné a recertifikačné audity v zmysle ISO 9001. Vypracovanie dokumentácie, implementácia do praxe.
Certifikácia systémov riadenia podľa medzinárodných noriem (ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 22000, ISO 21001, ISO 50001, ISO 37001), akreditácia.
Školenia (FMEA, SPC, MSA, 8D, APQP/PPAP). Predaj softvéru.
Poradenstvo a oblasť zavádzania a implementácie procesného riadenia v spoločnostiach. Vzdelávanie pre rozvoj znalostí a zručností, outsorcing.
Preventívne a ochranné služby, bezpečnostnotechnická služba (BTS) - BOZP. Autorizovaný bezpečnostný technik, technik PO, hasiace prístroje, hydranty. Tlakové nádoby stabilné. Rozvody plynu.
Poradenstvo v oblasti systému kvality podľa ISO 9001, poradenstvo pri zavádzaní systému, podpora identifikácie a tvorby dokumentovaných postupov, zabezpečovanie vyškolenia pracovníkov.
Triedenie komponentov a hotových výrobkov, výmena chybných dielov, oprava komponentov, likvidácia škôd spôsobených počas prepravy, balenie, prebaľovanie tovaru, kontrola na výrobných linkách.
Poradenstvo pri návrhu, vypracovaní a implementácii systémov manažérstva kvality, predaj a tvorba software kvality, predaj kníh a vypracovanie rozpočtov, stavebné inžinierstvo.
Sprostredkovanie plánovania a obstarávania tovarov a služieb. Tvorba systému na spracovanie a riadenie verejných obstarávaní.
Služby v oblasti certifikácií manažérskych systémov - riadiace, ekonomické a technické poradenstvo a organizácia školení a seminárov.
Plánovanie, vývoj, výpočty, simulácia a konštrukcia v odvetviach automobilovej výroby a strojárstva.
Návrh a realizácia projektov v oblasti priemyselného inžinierstva. Zlepšovanie výrobných a nevýrobných procesov. Rozvoj zamestnancov.
Poradenstvo, školenia a implementácia manažérskych systémov - ISO normy, systémy zabezpečovania ochrany a zdravia pri práci a systémy kritických bodov HACCP.
Riešenia na podporu produktivity a efektivity priemyselných podnikov. Podnikateľské poradenstvo a vývoj strojov a zariadení.
Poradensko-konzultačná spoločnosť v oblasti ISO noriem, štandardov a GDPR. Príprava na certifikáciu rôznych ISO noriem. Spoločnosť poskytujúca vzdelávanie a vývoj softvéru na mieru.