Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Systémy riadenia kvality - poradenstvo - Česká republika(24 záznamov)

1 - 24 z celkom 24 výsledkov
Odporúčame vám
Poradenský portál všetkých špecializácií. Marketing, Public relations, kvalita, ekológia, účtovníctvo, dane, právo, certifikácia, internet.
Poradenstvo pri zavedení a udržovaní ISO 9001, ISO 14001, ISO 19011, OHSAS, ISO 27001, ISO 20000, HACCP, EN 16001, ISO 50001, ISO ISO 17025, ISO 22000. Školenia ISO. Vykonávanie interného auditu.
Certifikačné činnosti v oblasti stavebníctva, zdravotníctva, strojárstva, dopravy, poľnohospodárstva, poľovníctva. Realizácia vzdelávacích kurzov a seminárov v oblasti integrovaného systému riadenia.
Zriaďovanie nových gastronomických prevádzok - optimalizácia a technická štúdia dispozičného riešenia projektov nových alebo fungujúcich prevádzok, krízový manažment, odborné audity.
Analýza životného prostredia, sanácia a rekultivácia životného prostredia - pôda, voda, vzduch. Projektovanie a realizácia odpadových zariadení. Geodézia, inžinierska geológia a priemyselná ekológia.
Audit, certifikácia, ISO 9001, SMJ, QMS, ISO 14001, EMS, životné prostredie, OHSAS 18001, školenie, interné audity.
Podnikateľské a manažérske poradenstvo pre firmy. Vedenie projektov pre zvyšovanie výkonnosti. Podpora zavádzania a oživovania procesného riadenia spoločnosti.
Tvorba medzinárodných noriem kvality ISO a CEN. Audit, školenia, poradenstvo, certifikácia, rekvalifikácia.
Certifikačné audity manažérskych systémov riadenia, systému riadenia akosti a environmentálneho manažérskeho systému riadenia.
Certifikácia systémov manažérstva, predovšetkým certifikácia QMS, EMS, SMBOZP, poradenstvo v oblasti systémov riadenia kvality.
Poradenské a konzultačné služby - systémy manažérstva kvality, environmentálne prostredie, BOZP a marketing, organizácia vzdelávacích a tréningových programov a kurzov.
Služby v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, bezpečnostného poradenstva, auditu, personalistiky, školení, riadenia kvality.
Poradenstvo - systémový manažment, manažment kvality, environmentálny manažment, manažment bezpečnosti informácií.
Implementácia a dodávky softvéru. Služby v oblasti integrovaných systémov riadenia IMS, systémová integrácia informačných a audiovizuálnych technológií, riadenie vzťahov so zákazníkmi.
Poradenstvo manažmentu kvality a bezpečnosti - audit, školenie, monitorovanie a riadenie úrovne procesov, systémov, služieb, výrobkov a komponentov, procesný a personálny audit, outsourcing.
Poradenstvo, vzdelávacie školenia, semináre a kurzy, zavádzanie a spravovanie systémov riadenia kvality životného prostredia, BOZP.
Poradenská a softvérová spoločnosť - rozvoj systému riadenia, informačných systémov a technológií.
Zavádzanie ekonomického informačného systému kvality do podniku. Vykonávanie auditu, zavedenie softvéru, servis a správa softvéru, školenie zamestnancov.
Reengineering podnikovych procesov. Pomoc podnikom pri výbere ERP systému a CRM systému, pri riadení projektov implementácie, riešenie optimalizácie nasadených systémov a IT poradenstvo.
Poradenstvo a konzultácie pri tvorbe integrovaných systémov kvality ISO 9000, SMK a EMS v stavebníctve. Tvorba webstránok.
Prieskum kvality poskytovaných zdravotných služieb, porovnanie kvality služieb, vyhodnocovanie jednotlivých nemocníc.