Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Technické kurzy(247 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
1 - 25 z celkom 247 výsledkov
Odporúčame vám
Základné kurzy a opakované oboznamovania osôb na obsluhu stavebných strojov, zdvíhacích zariadení, motorových vozíkov, viazačov bremien, vodičov, práce vo výškach, všeobecná BOZP, lešenári, píly. Služby revízneho technika - Revízie zdvíhacích zariadení. Zhotovovanie filmových záberov, výroba učebných pomôcok. Autoškola - výcvik vodičov sk. B
Vzdelávanie a školenie zamestnancov a vedúcich pracovníkov z predpisov BOZP, zamestnancov vykonávajúcich práce vo výške, školenia na obsluhu strojov, vozíkov, žeriavov a zdvíhacích zariadení.
Predaj, servis komunálnej, stavebnej a poľnohospodárskej techniky, poradenstvo, záručný a pozáručný servis, predaj prídavných zariadení, školenia personálu a užívateľov.
Ponúkam merania a analýzy v oblasti technickej vibroakustiky a termovízie, poradenstvo, odborné školenia. Špecializujem sa hlavne na vibroakustické merania a analýzy pri vývoji a diagnostike strojov, pri riešení výstupnej kontroly rôznych produktov (EoL testery) a pod. Využite ponúkané inžinierske služby napr. ak potrebujete riešiť : • problematiku hluku a vibrácií pri vývoji strojov a zariadení (najmä z oblasti dopravnej, stavebnej, poľnohospodárskej techniky, prípadne výrobných systémov a zariadení) • návrh a overenie vhodnej vibroakustickej metódy pre výstupnú kontrolu Vašich produktov (pre automatizované merania) • inštaláciu citlivých zariadení s náročnými požiadavkami na ich vibroizoláciu • overenie vibračných testov - napr. odladenie upínacích prípravkov (vylúčenie rezonancií týchto prípravkov z frekvenčného rozsahu testovania), správnosť nastavenia parametrov testovania (kontrola testovacieho profilu, zaťaženia) a pod. • bezdemontážnu, multiparametrickú diagnostiku strojov (najmä rôzne elektropohony a pod.) - použitie rôznych kombinácií metód (vibrodiagnostické metódy sú kombinované napr. s meraniami využitím termokamery, stroboskopu, sonoskopu, endoskopu, mikroskopu a pod.) • identifikáciu zdrojov nadmerného hluku alebo vibrácií, návrh vhodných úprav na zníženie hluku a vibrácií • zabezpečenie odborných školení z rôznych oblastí technickej vibroakustiky, pre rôzne cieľové skupiny
Odborné prehliadky, revízne skúšky, montáž, údržba a servis plynových a tlakových zariadení. Školenia na plynové a tlakové zariadenia.
Akreditované školiace stredisko. Vykonávame základné kurzy na obsluhu stavebných (traktorbáger, UNC), lesných (UKT, LKT) a poľnohospodárskych strojov a zariadení (kombajn, rezačka), zváračský kurz, kurz na obsluhu motorovej píly, motorových vozíkov (VZV), kurz prác vo výškach horolezeckou technikou, revízie a iné. Kurzy vykonávame na území celého Slovenka resp. v našich školiacich strediskách v Lučenci a vo Veľkom Krtíši.
Školiace stredisko v oblasti ochrany práce - obsluha stavebných strojov, mechanizácie, reťazovej motorovej píly, samochodných kombajnov a rezačiek, povinné školenia prvej pomoci.
Školenia pre priemysel a stavebníctvo. Vodičské kurzy pre skupiny - skupina B, skupina B1. Služby bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika.
Certifikačná a inšpekčná činnosť, overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení.
Požiarnicky spolok zaoberajúci sa prevenciou požiarov, poradenskou a konzultačnou činnosťou.
Overovanie tachografov, predaj programov na sťahovanie údajov z karty vodiča a tachografu, sťahovanie údajov, archivácia údajov, vyhodnocovanie údajov z karty vodiča.
Zváračská škola, zváračské práce bežných ocelí aj nereze a hliníka. Prípravné kurzy a skúšky.Ponúkame Vám na predaj zváračky, zváračskú techniku , spotrebný materiál.
Školenia na motorové vozíky, vodičov vozidiel, elektrotechnikov, viazačov, žeriavnikov, strojníkov stavebných strojov, lešenárov, pilčíkov, kuričov, práce vo výškach, BOZP a PO.
Centrum vzdelávania pracovníkov a poradenstvo - BOZP, lešenie, motorový vozík, zváranie, poľnohospodárske stroje, píly, odborná spôsobilosť elektrotechnikov, revízie a technické kontroly.
Revízne skúšky a revízie zdvíhacích zariadení, kontrolné prehliadky, odborné školenia a poradenské služby v oblasti zdvíhacích zariadení. Vzdelávanie pracovníkov, školenie pracovníkov.
Služby BOZP. Koordinácia bezpečnosti na stavenisku. Výroba elektrických rozvádzačov, revízie elektrických zariadení.
Odborné prehliadky a skúšky elektrických, tlakových a zdvíhacích zariadení, kurzy obsluhy žeriavov, plošín, elektrotechnikov, vodičov motorových vozíkov a zváračov. Poradenstvo.
Predaj automatizačných systémov, spínacej a istiacej techniky, elektronických pohonov, informačných systémov, školenia, poradenstvo.
Školenie zváračov so základnou a úradnou skúškou, zváračské a zámočnícke práce, výroba oceľových a kovových konštrukcií.
Realizácia kurzov v oblasti ochrany zdravia pri práci, školenia určené pre vodičov, obslužných, stavebných a remeselných pracovníkov a v oblasti ochrany pri práci.
Zváračské práce po celej Európe s vlastným zváračským tímom.
Škola zvárania, zváračské kurzy, tréningy zvárania, certifikovaná zváračská škola, priemyselné montáže v celej EÚ.
Súkromná vzdelávacia agentúra. Školenia BOZP, základné školenia pre získanie odborných spôsobilostí pre oblasť technických zariadení, zváračské kurzy, školenia pre obsluhu vysokozdvižných vozíkov.
Zváračská škola - výcvik pre základné skúšky zváračov, úradných zvaračov,zváračov plastov,školenie NDT. Poskytovanie ubytovania priamo v budove školy.
Kurzy a školenia v oblasti zdvíhadiel, výťahov, zdvíhacích zariadení, plynárenských a elektrických zariadení, píl, vyžínačov, krovinorezov. Školenie vodičov KKV, podnikanie v cestnej doprave.