Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Tlmočenie(633 záznamov)

1 - 25 z celkom 633 výsledkov
Odporúčame vám
Tlmočenie, preklady - francúzština. Tlmočenie: konzekutívne, simultánne, sprievodné. Tlmočnícke a prekladateľské služby pre výrobnú sféru, poľnohospodárstvo, obchod a služby - práca v teréne. Odborné preklady dokumentov z firemnej a technickej oblasti.
Preklad z/do anglického jazyka - úradný aj neúradný, simultánne tlmočenie, administratívne služby.
Úradne overené preklady 18,90 eur . Všetky jazyky a jazykové kombinácie . Nonstop linka 0903046997
Jazyková škola, preklady, tlmočenie. Angličtina, nemčina, francúzština, taliančina. Vzdelávanie v oblasti rozvoja osobnosti, organizácia kurzov a školení.
Prekladateľské a tlmočnícke služby - štandardné a s pečiatkou súdneho prekladateľa anglického jazyka. Vedenie účtovníctva. Organizácia podujatí. Event management.
Jazyková škola - výučba cudzích jazykov formou kurzov. Prekladateľské služby, zaisťovanie jazykových korektúr, doučovanie jazykov.
Súdny a úradný prekladateľ arabského jazyka, korekcia prekladov, tlmočnícke služby.
Prekladateľské a tlmočnícke služby - preklady z/do všetkých jazykov, úradne, súdne overené preklady, preklady s pečiatkou, odborné preklady, preklady dokumentov, korektúry, tlmočenie.
Kabínové simultánne a konzekutívne tlmočenie na konferenciách, seminároch, sympóziách, obchodných rokovaniach ako aj preklady z a do viac ako 20 jazykov.
Analýzy, konzultácie a poradenstvo, IT riešenia a služby. Prekladateľské a tlmočnícke služby.
Poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb z a do poľského jazyka.
Technické a odborné prekladateľské a tlmočnícke služby z/do talianskeho jazyka, odbor stavebníctvo, mechanika, doprava, vrátane korektúry textov, listov a zmlúv.
Tlmočnícke služby a úradné prekladanie z a do maďarského jazyka.
Preklad z a do ruského jazyka obchodnej korešpondencie, manuálov, výrobných postupov. Tlmočenie obchodných jednaní. Individuálne a firemné jazykové kurzy.
Preklady a tlmočenie do / zo svetových, európskych a ostatných jazykov podľa požiadaviek.
Prekladateľské služby z/do anglického, nemeckého a ruského jazyka, jazykové kurzy.
Úradne overené preklady s pečiatkou, tlmočenie, preklady z a do talianskeho jazyka, vyučovanie taliančiny.
Preklady - rumunský jazyk. Úradné preklady dokumentov ako sú diplomy, vysvedčenia, výpisy z registra trestov, technické osvedčenia, dokumenty potrebné na sobáš.
Prekladateľská a tlmočnícka, vzdelávacia agentúra. Preklady z európskych a orientálnych jazykov.
Prekladateľské, tlmočnícke a sprievodcovské služby v anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku so zameraním na priemysel, medzinárodný obchod a cestovný ruch.
Preklady a tlmočenie z a do nemeckého jazyka. Oblasti - technické odbory, ekonomika, management, sociálne vedy, ekológia, recyklácia a nakladanie s odpadmi, výpočtová technika.
Prekladateľská agentúra: úradné preklady, štandardné preklady, všetky svetové jazyky.