Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Údržba ciest(174 záznamov)

101 - 125 z celkom 174 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Spravovanie komunikácií, oprava osvetlení, údržba verejnej zelene, správa krematória.
Údržba cestných komunikácií a chodníkov, zakladanie a rekultivácia porastov. Elektroinštalácie, údržba verejného osvetlenia, cestná nákladná doprava. Pohrebná služba. Zber a likvidácia odpadov.
Údržba zelene, kosenie trávnatých plôch, mestských parkov, mulčovanie trávy, pilčícke práce, orez stromov a drevín, odvoz biologického materiálu, zimná údržba komunikácií
Oprava a údržba komunikácií, ciest, úprava krajníc, zhotovovanie asfaltových chodníkov.
Správa a údržba mestských komunikácií, verejných priestranstiev, verejnej zelene, verejného osvetlenia.
Stavebná firma - realizácia stavby, dokončovacie práce pri realizácii exteriérov aj interiérov, spracovanie nerastov, oprava ciest, chodníkov, cestných výtlkov, drevárska výroba, opracovanie kovov.
Údržba budov, zimná, letná údržba - udržiavanie vchodov, chodníkov, čistenie, zametanie chodníkov, zbieranie odpadkov, kosenie trávnika, údržba a starostlivosť o zeleň. Upratovacie a komunálne služby.
Stavebná firma - realizácia rodinných domov, multifunkčných ihrísk, rekonštrukcie, zemné práce, údržba komunikácií.
Zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu, prívoz veľkoobjemových kontajnerov a mobilný zber nebezpečného odpadu, čistenie a údržba komunikácií. Činnosť zberného dvoru a triediacej linky.
Správa a údržba komunikácií, inštalácia a údržba dopravného značenia.
Spracovanie trávnej hmoty, spracovanie pôdy, zimná údržba komunikácií.
Technické služby mesta Most - narábanie s odpadom, likvidácia odpadu, údržba a oprava komunikácií, čistenie verejných plôch, prevádzkovanie verejného osvetlenia, správa cintorínov.
Kosenie trávnikov, údržba zelene, letná a zimná údržba komunikácií, upratovanie vonkajších priestorov.
Údržba miestneho rozhlasu, verejného osvetlenia, miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, verejných vodovodov, miestneho cintorína.
Celoročná správa a údržba ciest a pozemkov k nim patriacim, zabezpečovanie prevádzkyschopnosti a zjazdnosti ciest.
Odpadové hospodárstvo - zvoz, separácia, zneškodňovanie odpadov, nakladanie s nebezpečnými odpadmi, zimná a letná údržba komunikácií, vysprávky ciest a chodníkov, školenia v oblasti separácie odpadov.
Zimná a letná údržba ciest, výkopy a úprava terénu, rozbíjanie betónu, vnútroštátna preprava stavebných materiálov, sadové úpravy. Výstavba a rekonštrukcie - domy, cesty a spevnené plochy.
Upratovacie a čistiace služby, upratovací servis, zimná údržba chodníkov.
Likvidácia odpadu a čistenie chodníkov a komunikácií.
Zabezpečenie zimnej údržby na komunikáciách a verejných priestranstvách - chodníky, parkoviská, skladové objekty. Odhrn, sekanie a posyp komunikácií inertným a chemickým materiálom.
Zemné a výkopové práce, upravy pozemkov do konečnej podoby, prekládka inžinierskych sietí, zimná údržba ciest, komunikácií a parkovísk, výkopy základov a kanalizačných rýh, úprava terénov.
Zemné a výkopové práce, prípravné stavebné práce, úpravy terénu, búranie a demolácie, výkopy na inžinierske siete, zimná údržba parkovísk a odstavných plôch, nakladanie kontajnerov stavebným odpadom.
Dopravná výstavba, realizácia opráv povrchov komunikácií a mostov. Výroba asfaltových emulzií, nákladná cestná doprava.
Rekonštrukcie na kľúč. Obklad a dlažba, fasády, búracie, murárske, upratovacie a záhradnícke práce, elektroinštalácie, údržba ciest. Renovácia a predaj podláh. Predaj dverí a kuchýň. Hodinový manžel.