Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Väznice a nápravno-výchovné ústavy(17 záznamov)

1 - 17 z celkom 17 výsledkov
Odporúčame vám
Väznica pre mladistvých - rozdelenie podľa kritérií vnútornej diferenciácie do štyroch diferenciačných skupín.
Väznica - výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody, penitenciárna starostlivosť o odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody, činnosti zamerané na zamestnávanie obvinených a odsúdených.
Ústav zabezpečuje účel výkonu väzby a s ním súvisiace činnosti.
Väznica - ústav na výkon trestu odňatia slobody a väzby. Možnosť pre odsúdených získať stredné odborné vzdelanie alebo rekvalifikáciu prostredníctvom kurzov.
Väznica a nemocnica pre obvinených, využívanie sociálno - tréningových a ergoterapeutických metód s odsúdenými, výkon strážnej služby, prevýchova obvinených a odsúdených občanov.
Väznica - zariadenie druhej nápravno - výchovnej skupiny, individuálna výchovná práca a komunitný systém riadenia výchovných kolektívov.
Väznica - výkon trestu odňatia slobody. Záujmové aktivity odsúdených v oblasti vzdelávania, kultúry a športu a prácu v záujmových krúžkoch .
Ženská väznica - priestory na výkon trestu odsúdených žien. Športová a kultúrno - osvetová činnosť odsúdených.
Väznica. Stráženie ústavu zabezpečené pomocou integrovaného bezpečnostného systému. Pozornosť činnosti v záujmových krúžkoch.
Väznica - individuálna výchovná práca a komunitný systém s využitím osobitných výchovných postupov.
Väznica. Edukačný prístup, výučba riešení a zvládnutia rozličných sociálnych situácií a problémov.
Väznica - odpykávanie trestu odňatia slobody odsúdených v II. nápravnovýchovnej skupine.