Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Väznice a nápravno-výchovné ústavy - Slovensko(24 záznamov)

Väznice a nápravno-výchovné ústavy - Slovensko
1 - 24 z celkom 24 výsledkov
Odporúčame vám
Väznica. Stráženie ústavu zabezpečené pomocou integrovaného bezpečnostného systému. Pozornosť činnosti v záujmových krúžkoch.
Ženská väznica - priestory na výkon trestu odsúdených žien. Športová a kultúrno - osvetová činnosť odsúdených.
Väznica - výkon trestu odňatia slobody. Záujmové aktivity odsúdených v oblasti vzdelávania, kultúry a športu a prácu v záujmových krúžkoch .
Väznica - individuálna výchovná práca a komunitný systém s využitím osobitných výchovných postupov.
Väznica - výkon trestu odňatia slobody. Kultúrno - osvetová práca. Miestnosť vybavená televíznym prijímačom, videookruhom a spoločenskými hrami.
Väznica - zariadenie druhej nápravno - výchovnej skupiny, individuálna výchovná práca a komunitný systém riadenia výchovných kolektívov.
Väznica a nemocnica pre obvinených, využívanie sociálno - tréningových a ergoterapeutických metód s odsúdenými, výkon strážnej služby, prevýchova obvinených a odsúdených občanov.
Ústav zabezpečuje účel výkonu väzby a s ním súvisiace činnosti.
Väznica - ústav na výkon trestu odňatia slobody a väzby. Možnosť pre odsúdených získať stredné odborné vzdelanie alebo rekvalifikáciu prostredníctvom kurzov.
Väznica - výkon a trest odňatia slobody mužov prvej a druhej nápravnovýchovnej skupiny, prevýchova páchateľov trestných činov.
Väznica - výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody, penitenciárna starostlivosť o odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody, činnosti zamerané na zamestnávanie obvinených a odsúdených.
Väznica. Edukačný prístup, výučba riešení a zvládnutia rozličných sociálnych situácií a problémov.
Väznica - odpykávanie trestu odňatia slobody odsúdených v II. nápravnovýchovnej skupine.
Väznica pre mladistvých - rozdelenie podľa kritérií vnútornej diferenciácie do štyroch diferenciačných skupín.
Väznica - výkon strážnej služby, prevýchova obvinených a odsúdených občanov. Zriadené stredisko psychodiagnostickej činnosti - diagnostika odsúdených.