Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Vodohospodárske stavby - projektovanie(135 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
101 - 125 z celkom 135 výsledkov
Odporúčame vám
Výstavba a prevádzkovanie malých vodných elektrární na Slovensku.
Návrhy a realizácia jednotiek na úpravu vody a čistenie odpadových vôd vrátane spracovania všetkých stupňov projektovej dokumentácie.
Výstavba občianskych, bytových, priemyselných a vodohospodárskych objektov.
Pozemné staviteľstvo, stavebné práce v energetike, vodohospodárske diela, ekologické stavby, elektroinštalácie, bleskozvody, výstavba kanalizačných sietí, hydroizolácie a klampiarska výroba.
Výstavba domácich a komunálnych čističiek odpadových vôd.
Príprava projektov, poradenstvo, vypracovanie štúdie, projektu pre územné rozhodnutie, projektu na stavebné povolenie a projektu na realizáciu stavby.
Projektovanie a inžiniering vodohospodárskych a ekologických stavieb (vodovody, vodojemy, kanalizácie, čistiarne odpadových vôd), projekty skutočného vyhotovenia vodohospodárskych diel.
Príprava a realizácia projektov malých vodných elektrární v krajinách strednej a východnej Európy.
Vodohospodárske stavby - vodovody, kanalizácie, prípojky, plastové vodojemy, úpravy vodných tokov. Cestné stavby - výstavba lesných ciest asfaltových, prašných, úpravy ciest. Preprava guľatiny.
Realizácia občiansko bytových stavieb, ekologických, vodohospodárskych stavieb a priemyselných stavieb.
Projekčno - inžinierska kancelária - pozemné, vodohospodárske a dopravné stavby, stavby mestskej infraštruktúry, kanalizácie a vodovody, podzemné práce, statika a geotechnika.
Stavebná činnosť - vodohospodárske stavby, inžinierske stavby, pozemné stavby. Prenájom stavebných strojov a mechanizmov. Zváranie plastových rúr a tvaroviek. Nákladná cestná doprava.
Pozemné staviteľstvo - rekonštrukcia panelových domov, projektovanie, príprava a realizácia stavieb. Výstavba priemyselných objektov, športovísk, vodohospodárskych stavieb.
Špecializácia na výstavbu kruhových monolitických nádrží. Stavebná činnosť.
Projektovanie stavieb - spracovanie projektových stupňov riešenia v problematike získavania dodávky vody a čistenia odpadových vôd. Stavebný dozor.