Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Vymáhanie pohľadávok(339 záznamov)

1 - 25 z celkom 339 výsledkov
Odporúčame vám
• vymáhame pohľadávky FO-PO • vymáhame pohľ. každého druhu (nezp. faktúry, náhrada škody a atď.) • pohľadávky vymáhame okrem územia SR aj v zahraničí
Podnikateľský servis pre obchodné spoločnosti od ich založenia po prípadné ukončenie ich činnosti. Prenájom administratívneho sídla. Vymáhanie pohľadávok, vedenie účtovníctva, administratívne práce.
Činnosť súdneho exekútora, vymáhanie pohľadávok a vykonávanie dražieb.
Exekučná činnosť, servis pri vymáhaní peňažných plnení od osobného prevzatia a zaevidovania návrhu na výkon exekúcie až po vydanie výťažku a zabezpečenia uznesenia súdu o nemajetnosti povinného.
Mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok. Mimosúdne riešenie sporov prostredníctvom mediácie, ochrana osobných údajov, poradenstvo v poľnohospodárstve, zakladanie s. r. o., virtuálne sídlo.
Výkup, predaj, prenájom nehnuteľnosti. Vymáhanie, odkupovanie pohľadávok. Stavebná a strojárska výroba. Výroba z ocele a nerezu. Montážne práce v stavebníctve a projekčná činnosť.
Manažment rizikových pohľadávok. Správa, riadenie a vymáhanie pohľadávok, mimosúdne vymáhanie pohľadávok, burza pohľadávok, exekučné konania.
Mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok v zahraničí, exekúcie na majetok dlžníka v cudzine, zahraničné insolvencie, uznanie a výkon súdnych rozhodnutí, právne zastupovanie v zahraničí a poradenstvo.
Aukčný dom - realizácia pohľadávok voči veriteľom. Dobrovoľné dražby, poradenstvo pre exekučné konania.
Advokátska kancelária - komplexné právne služby. Vymáhanie pohľadávok, zakladanie s.r.o., prevody nehnuteľností.
Konkurzy a reštrukturalizácie, osobné bankroty, vymáhanie a odkúpenie pohľadávok, poradenstvo v konkurzných veciach.
Organizovanie a realizovanie dobrovoľných dražieb, vypracovanie znaleckých posudkov, sprostredkovanie predaja, kúpy, prenájmu nehnuteľností. Prenájom podnikateľských priestorov, domov, bytov.
Služby pre bankové subjekty, fyzické aj právnické osoby. Mimosúdne vymáhanie pohľadávok, správa pohľadávok, predaj a nákup pohľadávok, refinancovanie bankových a nebankových subjektov.
Činnosť súdneho exekútora. Vykonávanie činností spojených s vymáhaním pohľadávok a dražby.
Právne služby v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného, trestného, medzinárodného práva, poradenstvo a konzultácie, mimosúdne vymáhanie pohľadávok, zastupovanie v konaniach.
Súdny exekútor, vymáhanie pohľadávok na základe exekučných titulov.
Vymáhanie poistných plnení - úrazy, dopravné nehody, krátenie poistného plnenia.
Hospodárske súťaže, bankovníctvo, financie, fúzie a akvizície, verejné obstarávanie, reštrukturalizácie. Obchodné, pracovné, stavebné právo, energetika, priemysel, nehnuteľnosti, preprava. Mediácia.
Poskytovanie služieb v oblasti vymáhania pohľadávok, dražieb nehnuteľných vecí a hnuteľných vecí.
Inkasná agentúra - mimosúdne vymáhanie pohľadávok, vypracovanie dôkladnej analýzy pohľadávok, zabezpečenie posúdenia právneho základu pohľadávok, riadenie pohľadávok, vedenie evidencie dlžníkov.
Inkaso a vymáhanie pohľadávok, poradenstvo a právne služby, školenia zamestnancov, manažment pohľadávok. Odkúpenie a poistenie pohľadávok, faktoring.
Súdna exekútorka. Výkon súdnych rozhodnutí, vymáhanie pohľadávok, exekučná činnosť.
Spravovanie a vymáhanie klasifikovaných pohľadávok. Nákup, prenájom a predaj nehnuteľností.