Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Vzdelávacie služby - Prešovský kraj(28 záznamov)

Autoškoly (291) Doučovanie (95) Jazykové vzdelávanie (419) Kurzy (1 716)
Zobraziť viac kategórií a lokality
Praxe a stáže (20) Školy (1 337) Študijné pobyty (73) Teambuilding (130)
Slovensko Vzdelávacie služby - Prešovský kraj
1 - 25 z celkom 28 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola s materskou školou. Informácie o štúdiu, žiakoch, história a zamestnanci.
Spojenie základnej školy, materskej školy, základnej umeleckej školy a školského klubu. Kurzy angličtiny, celoškolské projekty, infomácie pre rodičov a žiakov.
Konzultačná a edukačná spoločnosť pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, farmaceutické a medicínske firmy. Odborné konzultácie pri podnikateľských transakciách, semináre.
Štátne gymnázium Medzilaborce - rozvrhy, aktuálne suplovanie a informácie o škole, vedenie a história školy, študijné obory.
Bezbariérová základná škola s integráciou telesne postihnutých detí a so športovými triedami zameranými na futbal. Odborné poradenstvo, informácie o škole, učiteľoch a žiakoch.
Preklady odborných aj umeleckých textov z/do nemčiny. Výučba a doučovanie nemeckého jazyka doma a cez skype.
Základná škola s materskou školou v Košarovciach. Vzdelávanie žiakov, príprava na stredné školy. Vzdelávací program, digitálna knižnica, krúžky, eLearning.
Predškolská príprava detí, voľnočasové aktivity. Základná škola, vzdelávanie a výchova žiakov.
Vzdelávanie žiakov predškolskej a školskej dochádzky. Informácie o základnej a materskej škole, učitelia, aktivity, triedy,učebne, školská dokumentácia.
Spojená škola Juraja Henischa - gymnázium a stredná odborná škola polytechnická. Informácie o školách a štúdijných oboroch, predmetoch.
Predprimárne vzdelávanie deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, možnosť poldenného pobytu. Krúžková činnosť, hry, výlety.
Výchova a vzdelanie pre deti s ľahkým aj ťažkým mentálnym postihnutím vo veku od 3 do 18 rokov. Súčasťou je aj špeciálna materská škola, praktická škola. Stravovanie.
Make-up kurzy pre začiatočníkov, pokročilých, osobné kurzy líčenia a poradenstvo. Kompletný servis v make-up oblasti.
Odborná príprava je zameraná na získanie preukazu odbornej spôsobilosti typu S a P. Sme v skupine VaV, ktorá vzdeláva už viac ako 15 rokov. Profesionálni lektori, príjemné prostredie a dostupnosť.
Vzdelávanie v oblasti efektívnej komunikácie, predajných, vyjednávacích a prezentačných zručností, obchodného plánovania, riadenia predaja, riadenia tímu a vedenia ľudí.
Základná škola s materskou školou. Starostlivosť o deti v predškolskom veku, zabezpečenie povinného vzdelávacieho procesu.
Skupinové aj individuálne hodiny jogy. Individuálne sedenia v oblasti osobného rozvoja. Organizovanie akcií, workshopov, seminárov, kurzov a prednášok v oblasti jogy, zdravého pohybu, tanca.
Bežné a odborné preklady, oblasti stavebníctvo, elektrotechnika, energetika, strojárstvo, ekonomika a manažment, marketing, cestovný ruch, kulturológia, normy a smernice.
Nezisková organizácia - tvorba, vzdelávanie a výchova k hodnotám. Podpora inovatívneho a technického vzdelávania a na rozvoj talentovaných žiakov základných škôl.
Kurzy anglického jazyka pre deti a školáčikov, súkromné hodiny, skupinové kurzy a minikurzy. Príprava pre maturantov a vysokoškolákov, na pracovný pohovor, obchodná angličtina, konverzačné hodiny.
Občianske združenie vytvorené pre prácu s deťmi, s vývinovými poruchami učenia a poruchami správania. Pomoc rodinám s postihnutými deťmi.
Súkromná škola s hudobným odborom. Individuálne a skupinové vyučovanie na hudobné nástroje a spev.
Organizovanie spoločenských, kultúrnych, športových podujatí, kurzov a školení. Poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát.
Súkromná základná umelecká škola Múza - hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor. Poradenstvo a odborné vedenie žiakov.