Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy(1 328 záznamov)

1 - 25 z celkom 1 328 výsledkov
Odporúčame vám
Umelecké vzdelávanie detí v hudobnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore.
Súkromná stredná odborná škola zameraná na vzdelávanie v oblasti cestovného ruchu. Školský vzdelávací program – cestovný ruch, turizmus, hotelový manažment a informačné technológie.
Výučba v prvých stupňoch základného vzdelania. Humanitné a všeobecné zameranie, výučba cudzích jazykov.
Manažérske vzdelanie s akreditáciou ASIC v programoch MBA, BBA, DBA a LLM. Štúdium v kombinovanej aj online forme. Výučba v češtine s akceptáciou slovenčiny. Vybrané programy aj v angličtine.
Poradenské služby v otázkach výchovy, vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu detí a mládeže od 3 rokov až do ukončenia prípravy na povolanie.
Horolezecké vzdelávanie - základné a zdokonaľovacie kurzy, kurzy cvičiteľov a inštruktorov, základné a preškoľovacie kurzy pracovníkov vo výškach.
Postgraduálne štúdium MBA, LL.M., vysokoškolské vzdelávanie Bc., Ing., Mgr. na VŠ, ďalšie kurzy a školenia. Central European Education Institute - Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave.
Vyučovanie predmetov umeleckého zamerania v odboroch - hudobný, tanečný a výtvarný.
Výučba počítačovej gramotnosti, cudzích jazykov. Podpora športovej prípravy, doplnkové aktivity.
Výchovno-vzdelávacie služby pre deti od 1-3 rokov, celodenný program, celodenná strava.
Základná škola v Spišskom Štiavniku. História školy, pracovníci, oznamy, školská činnosť, galéria.
Materská škola a prvý stupeň základnej školy. Školská jedáleň, školský klub, školské ihrisko a dvor.
Výchova a vzdelávanie detí s autizmom. Edukačný proces v štruktúrovanom prostredí podľa individuálnych vzdelávacích plánov. Učitelia, vychovávatelia, aktivita, projekty, fotogaléria.
Stránka o škole, zamestnancoch, študentoch, prijímačkách, dni otvorených dverí a štúdium.
Základná škola s materskou školou - predškolská výchova detí, mimoškolské aktivity. Výučba cudzích jazykov, podpora čitateľskej a počítačovej gramotnosti, zameranie na environmentálnu oblasť.
Základná škola. Vzdelávanie a výchova detí. Oficiálna stránka základnej školy - o škole, novinky, triedy, zamestnanci, fotoalbum.
Predprimárna a primárna výchovno - vzdelávacia činnosť detí a mládeže. Podporovanie pozitívneho vzťahu k prírode, zdravý životný štýl, protidrogová prevencia.
Poskytovanie postgraduálneho vzdelávania v programoch MBA, MHA, MEM, MPA, DBA, BBA, LLM, MSc a LLD.
Samospráva mesta, činnosť mestského úradu, organizačná štruktúra mesta, evidencia občanov, podpora.
Základná škola. Základné vzdelanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy, školský klub detí, rozšírená výučba cudzích jazykov.