Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy(1 332 záznamov)

1 - 25 z celkom 1 332 výsledkov
Odporúčame vám
Základná umelecká škola s výtvarným odborom. Výstavy, exkurzie, ocenenia, pedagogický zbor.
Základná škola. Základné vzdelanie a výchova žiakov, príprava na stredoškolské štúdium. Informácie pre žiakov, učiteľov a rodičov.
Základná škola s materskou školou - informácie o škole, rozvrh, krúžky, novinky. Výchovno-vzdelávacia činnosť.
Centrum pre deti a rodiny - výchova, príprava detí na vyučovanie, záujmová činnosť.
Samospráva mesta, činnosť mestského úradu, organizačná štruktúra mesta, evidencia občanov, podpora.
Aktivity školy, pedagogický zbor, fotogaléria, zameranie školy, projekty.
Odbory - inštalatér, obchodná prevádzka - príprava jedál, poľnohospodárska výroba - záhradníctvo, poľnohospodárska výroba - oprava strojov, služby a domáce hospodárenie, stavebná a textilná výroba.
Komplexná špeciálno-pedagogická starostlivosť o zdravotne postihnuté deti, spojená materská, základná škola, ako aj stredné odborné učilište pre deti s telesným postihnutím.
Základné vzdelanie. Výučba počítačovej gramotnosti, cudzích jazykov, podpora športovej prípravy.
Základná škola - informácie pre žiakov a rodičov, záujmové krúžky, projekty, súťaže.
História, aktuality, výchovno - vzdelávacia činnosť, učebné plány, informácie o zamestnancoch, študentoch a absolventoch školy, krúžky.
Starostlivosť o deti v predškolskom veku. Rozvoj komunikačných schopností a grafomotorických zručností, základných hygienických návykov, edukačné a pohybové aktivity.
Základná škola. Vzdelávanie žiakov na stupňoch 1 až 9. Práca s nadanými deťmi, školské krúžky na rozvoj schopností a zručností detí, organizovanie projektov, výletov, kultúrnych akcií.
Vzdelávanie žiakov s rozumovými nedostatkami a autizmom. Diagnostické, psychologické, psychoterapeutické a špeciálnopedagogické služby.
Starostlivosť pre deti vo veku 2 - 6 rokov a deti s odkladom povinnej školskej dochádzky. Pohybový, tanečný, výtvarný a lego krúžok, oboznamovanie s anglickým jazykom.
Základná umelecká škola Valaliky. Umelecké aktivity. Hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor.
Základná škola - základné vzdelanie žiakov od prvého po deviaty ročník, príprava na stredné školy.
Základná škola. Základné vzdelávanie žiakov, záujmové krúžky, aktivity, výlety.
Základná škola. Aktivity, krúžky, organizovanie školských podujatí, školský klub detí.
Základná škola. Základné vzdelanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy, školský klub detí, rozšírená výučba cudzích jazykov.
Základné vzdelanie a výchovné činnosti, školská jedáleň a školský klub detí.
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím - vzdelávanie, informácie o škole, študijných oboroch, triedach, učiteľoch.