Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy(1 341 záznamov)

1 - 25 z celkom 1 341 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Jazykové kurzy angličtiny pre verejnosť a firmy. Skupinová a individuálna výučba pre deti a dospelých. Akreditácia MŠ SR. Prekladateľské služby z/do angličtiny. Špecializácia na technický preklad a stavebníctvo. Vysoká odbornosť. Rozumné ceny.
Študijné odbory - hotelová akadémia, obchodný pracovník, čašník, kuchár, marketing. Učebné odbory - čašník, kuchár, kaderník. Nadstavbové štúdium - obchod, spoločné stravovanie, vlasová kozmetika.
Je jedinou inštitúciou svojho druhu na Slovensku, ktorá poskytuje veterinárne vzdelávanie pre slovenských i zahraničných študentov, a jedna z dvoch, ktorá ponúka záujemcom štúdium farmácie. Študijné programy: všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, farmácia, kynológia, vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, bezpečnosť krmív a potravín, trh a kvalita potravín.
Bilingválna česko-anglická materská škola so zameraním na jazykové vzdelávanie metódou Wattsenglish. Cvičenie jógy pre deti predškolského veku, pravidelná lekárska starostlivosť.
Spojenie obchodnej akadémie a strednej odbornej školy obchodu a služieb.
Základné vzdelanie. Výučba počítačovej gramotnosti, cudzích jazykov, podpora športovej prípravy.
Efektívne formy a metódy vzdelávania na základe schopností žiakov. Organizovanie aktivít pohybových, stravovacích, mierových.
Materská škola. Vzdelávanie detí v predškolskom veku, školská jedáleň, záujmové krúžky, cudzí jazyk, učenie sa samoobslužným návykom, komunikácií, rozlišovanie farieb, geometrických tvarov.
Základné vzdelanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy, mimoškolské aktivity, krúžková činnosť. Školský klub detí, jedáleň.
Zameranie na výučbu všeobecných predmetov a cudzích jazykov, mimoškolská činnosť.
Základná škola s materskou školou. Výchovno - vzdelávacia činnosť, predškolská výchova, krúžky.
Základné vzdelanie, príprava žiakov na stredné školy. Informácie o škole a pedagogickom zbore.
Základná škola. Základné vzdelanie a výchova žiakov, príprava na stredoškolské štúdium.
Základná škola - záujmové krúžky, projekty, súťaže.
Vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím na I. a II.stupni špeciálnej základnej školy.
Základná škola na s vyučovacím jazykom slovenským - o škole, rozvrh, predmety, učebne, žiaci, učitelia, projekty školy, školský časopis.
Základné všeobecné vzdelanie, rozpis hodín, informácie o škole. Práca s počítačom, lyžiarsky a plavecký výcvik, protidrogový program.
História, aktuality, výchovno - vzdelávacia činnosť, učebné plány, informácie o zamestnancoch, študentoch a absolventoch školy, krúžky.
Starostlivosť o deti v predškolskom veku. Rozvoj komunikačných schopností a grafomotorických zručností, základných hygienických návykov, edukačné a pohybové aktivity.
Základná škola Bánovce nad Bebravou - vedenie školy, aktivity školy, úspechy v škole, história školy, zameranie školy.
Základné vzdelávanie žiakov, príprava na stredné školy, výučba všeobecných predmetov, cudzích jazykov, výchovná činnosť, kluby, aktivity.
Základná škola - informácie o škole, zamestnanci, profil školy, aktivity, kontakty, prístup k elektronickej žiackej knižke.
Základná škola. Vzdelávanie žiakov na stupňoch 1 až 9. Práca s nadanými deťmi, školské krúžky na rozvoj schopností a zručností detí, organizovanie projektov, výletov, kultúrnych akcií.
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) je moderná európska univerzita. V roku 2019 oslávila 100. výročie od založenia.