Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy(1 340 záznamov)

1 - 25 z celkom 1 340 výsledkov
Odporúčame vám
Informácie, časopisy, školské akcie, fotogaléria, žiacka knižka, blog, materská škola.
Základná škola - oznamy, novinky, zoznamy žiakov a učiteľov. Jedálny lístok, úspechy školy, projekty.
Poskytovanie základného vzdelania, krúžková činnosť, mimoškolské aktivity. Odborné učebne pre cudzí jazyk, chémiu, prírodopis, hudobnú výchovu, telocvičňa a dielňa. Školský klub detí, jedáleň.
Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - história školy, personál školy, informácie o prijímacom konaní.
Základná škola, aktuality zo školy, dokumenty, krúžková činnosť, školský klub detí, rozvrhy.
Štátna materská škola. Výchovno - vzdelávacia činnosť, predškolská príprava detí od 3 do 6 rokov.
Základná škola - oznamy, novinky a aktuality. Zoznam žiakov, tried, učiteľov. Prevádzka školskej jedálne.
Materská škola v Pustých Úľanoch. Predškolská výchova a vzdelávanie. Príprava detí na plnenie školskej dochádzky, edukačné aktivity, rozoznávanie geometrických tvarov a farieb, pohybové hry a výlety.
Základná škola s materskou školou. Výchova a vzdelávanie deti v materskej a v plnoorganizovanej základnej školy.
Vzdelávanie v predmetoch umeleckého zamerania - hudobné, tanečné a výtvarné odbory. Príprava na štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním a konzervatóriá.
Základná škola Rohožník - výuka všeobecných predmetov, cudzích jazykov, telesná a enviromentálna výchova, dzravý životný štýl, poskytovanie poradenstva rodičom aj deťom.
Starostlivosť o deti v predškolskom veku. Pohybové aktivity a hry, výlety, súťaže vystúpenia, besiedky, pozitívne trávenie voľného času, edukačné aktivity, enviromentálna výchova.
Základná škola, informácie o činnosti a projektoch, organizácia školy.
Zváračská škola zameraná na zabezpečenie klasických potrieb montovanej bytovej výstavby, zámočníckej výroby OK a renovácie stavebných mechanizmov.
Starostlivosť o mládež, štúdium v odboroch - poľnohospodárstvo, lesníctvo, stavebníctvo a potravinárstvo.
Základná škola. Výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, aktivity, školské súťaže.
Súkromná základná škola. Príprava detí prvého stupňa na štúdium osemročných gymnázií. Vyučovanie anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka.
História gymnázia, zoznam tried, internát, zoznam a kontakty na učiteľov, zastupovanie, centrum voľného času.
Vzdelávanie žiakov základnej školy, organizovanie podujatí, mimoškolské aktivity. Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov v 1. – 9. ročníku.
Úspechy školy, rozvrh, zoznamy učiteľov a žiakov. Krúžky, jedálny lístok, aktivity a projekty školy.
Základné vzdelávanie žiakov na stupňoch 1 až 9, mimoškolské aktivity, krúžky, účasť v súťažiach a projektoch, príprava na ďalšie štúdium.