Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy(1 343 záznamov)

1 - 25 z celkom 1 343 výsledkov
Odporúčame vám
Vzdelávanie a výchova žiakov základnej školy, informácie o škole, žiakoch, učiteľoch, činnosti školy.
Základná škola - žiaci, učitelia, rozvrhy, jedálny lístok, aktivity školy. Úspechy školy, školský časopis, fotoalbum a história.
Domov mládeže - poskytovanie ubytovacích služieb, študentský klub, študovňa, klubovňa a miestnosti pre krúžky.
Súkromný školský internát. Poskytovanie ubytovacích služieb, študentský klub, študovňa, klubovňa a miestnosti pre krúžky.
Ponuka študijných a učebných odborov, informácie pre študentov, rozvrh hodín, organizácia školského roka.
Základná škola. Výučba orientovaná na učenie cudzích jazykov. Pedagogický zbor, fotogaléria, úspechy žiakov. Humanitné vzdelanie a výchova, návšteva kultúrnych podujatí, záujmové krúžky.
Činnosť sociálnej pomoci deťom a mládeži spojené s ubytovaním. Poradenská činnosť.
Detský domov - starostlivosť o deti od narodenia s celoročným pobytom.
Činnosť medzinárodnej školy. Učenie transfigurácie, osobnej slobody, organizovanie podujatí pre verejnosť.
Základná škola, príprava žiakov na stredné školy, poskytovanie základného vzdelania, športové a pohybové aktivity, kurzy pre žiakov, školský časopis.
Predškolské zariadenie pre deti od 2 - 6 rokov. Bilingválna forma výučby v anglickom aj slovenskom jazyku.
Informácie o škole, história, učitelia, predmety, aktuality. Zoznam tried, školský časopis, fotogaléria.
Základná škola s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, ponuka športových tried, tried pre intelektuálne nadané deti, klasických tried.
Vzdelávanie žiakov, výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžková činnosť, záujmová činnosť.
Základná škola s materskou školou - školská jedáleň, výchovné poradenstvo, školský klub detí.
Škola pre žiakov, ktorí potrebujú špeciálno - pedagogickú pomoc. História, kolektív, školský klub, krúžky, aktivity, fotogaléria, projekty.
Základná škola s materskou školou. Predprimárne a primárne vzdelanie, pohybové aktivity, dôraz na zdravý životný štýl, vyučovanie cudzích jazykov, výchovné poradenstvo.
Základná škola Zámutov. Poskytovanie základného všeobecného vzdelávania. Možnosti realizácie v množstve záujmových krúžkov.
Výchova detí od 6 do 15 rokov, príprava žiakov na stredné školy. História školy, učitelia, žiaci, novinky, štatistiky, triedy, krúžky, učebne a písomky.
Predprimárne vzdelávanie, primárne vzdelávanie, nižšie stredné vzdelávanie, školský klub detí, centrum voľného času a školská jedáleň.
Základná škola pre prvý stupeň - rozvrhy, krúžky, projekty, školský klub detí, dokumenty.
Základná škola, informácie o činnosti a projektoch, organizácia školy.